Poradniki

Planowanie zakupu nieruchomości i jego realizacja od zawsze wiązała się z licznymi
niewiadomymi i kruczkami prawnymi.
Wychodząc naprzeciw tym pytaniom, postanowiliśmy uruchomić cykl poradników
w których opiszemy wiele aspektów związanych z nieruchomościami.

Co powinniśmy wiedzieć o Krajowym Zasobie Nieruchomości? Część trzecia

W poprzedniej części artykułu omówione zostały procedury obowiązujące przy tworzeniu spółek celowych pomiędzy gminą a KZN. Wyjaśnione zostało także z czym w praktyce wiąże się obowiązek prowadzenia wykazów nieruchomości oraz jak wygląda przekazanie nieruchomości do Zasobu.

Co dalej z nieruchomościami?

Nieruchomości, które zostaną przekazane do Krajowego Zasobu Nieruchomości mogą stanowić przedmiot umowy o oddanie w użytkowanie wieczyste, sprzedaży, zamiany nieruchomości (także na nieruchomość budynkową lub lokalową) oraz nieodpłatnego przekazania jednostkom samorządu terytorialnego - informuje Bartosz Antos z portalu www.dzialkanadmorzem.pl.

Jak będzie to wyglądać w praktyce? Prezes KZN zobowiązany zostanie do ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej KZN przetargu na zawarcie umowy o oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości wchodzącej do Krajowego Zasobu Nieruchomości - z przeznaczeniem na utworzenie na tej nieruchomości mieszkań na wynajem o określonym rozporządzeniem Rady Ministrów czynszu. Z kolei sprzedaż nieruchomości może nastąpić w drodze przetargu jedynie w sytuacji, gdy będzie to uzasadnione względami społeczno-gospodarczymi - podkreśla Bartosz Antos z portalu www.dzialkanadmorzem.pl. Co istotne, do przeprowadzenia takiego przetargu konieczne będzie uzyskanie zgody Ministra Infrastruktury i Budownictwa.

Kwestia nieodpłatnego przekazania nieruchomości jednostkom samorządu terytorialnego (lub związkowi jednostek samorządu terytorialnego) regulowana jest przez art. 52 ustawy o KZN. Zgodnie z zamieszczonymi tam wytycznymi KZN może przekazać dane nieruchomości jedynie w celu realizacji: przedsięwzięć mających na celu utworzenie mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych lub ogrzewalni oraz obiektów infrastruktury technicznej lub infrastruktury społecznej, rozumianej jako: obiekty budowlane służące realizacji celów publicznych w zakresie pomocy społecznej, edukacji i wychowania, kultury, zdrowia i sportu oraz tereny zieleni publicznej – wraz z terenami, obiektami i urządzeniami niezbędnymi do ich funkcjonowania.

Pierwszeństwo zawarcia umowy najmu

Ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości reguluje także kwestie związane z zasadami najmu oraz sposobem ustalania czynszu normowanego w mieszkaniach na wynajem. Przypomnijmy, iż wysokość czynszu będzie określana przez rozporządzenie Rady Ministrów, a to oznacza, że będzie to wartość, której nie można przekroczyć.

Szczególnie istotna jest dyrektywa, zgodnie z którą jeśli liczba osób ubiegających się o zawarcie umowy najmu mieszkania będzie przekraczać liczbę dostępnych mieszkań na wynajem to pierwszeństwo zawarcia umowy najmu będą miały osoby spełniające kryteria określone w art. 56 ust. 3 ustawy o KZN. Chodzi tu m.in. o takie czynniki jak: niskie dochody, posiadanie co najmniej jednego dziecka, czy ukończenie 65 roku życia - wymienia Bartosz Antos z portalu www.dzialkanadmorzem.pl.

Jeszcze przed wskazaniem właściwych kryteriów pierwszeństwa zawarcia umowy najmu, które będą miały zastosowanie przy danej inwestycji mieszkaniowej, Prezes KZN musi zwrócić się do właściwej miejscowo rady gminy z wnioskiem o wydanie opinii w zakresie potrzeb mieszkaniowych. Rada gminy będzie miała na wydanie takiej opinii 60 dni od dnia otrzymania wniosku. Jeśli rada nie wyda żadnej opinii w określonym terminie sam Prezes może podjąć decyzję o ustaleniu odpowiednich jego zdaniem kryteriów pierwszeństwa. Z kolei to na inwestorze, czyli w tym przypadku operatorze mieszkaniowym, będzie spoczywał obowiązek upowszechnienia informacji o możliwości zawierania umów najmu - informuje Bartosz Antos z portalu www.dzialkanadmorzem.pl. Zobowiązany jest on do m.in. przekazania ogłoszenia o naborze przyszłych najemców do KZN. Informacja trafia następnie do danej gminy, która (nieodpłatnie) zamieszcza ogłoszenie na swoich stronach internetowych i w swoim Biuletynie Informacji Publicznej.

Saveinvest.pl

www.dzialkanadmorzem.pl

Działki nad morzem_Co powinniśmy wiedzieć o Krajowym Zasobie Nieruchomości? Część trzecia zdjęcie1
Wartościowe informacje na Twojego maila:
Spodobał Ci się artykuł? Poleć go!

Czy wiesz, że 65% Polaków uważa, że najlepszym zabezpieczeniem na
emeryturę jest posiadanie nieruchomości? »

Szukasz najlepszej działki? Bezpłatna pomoc specjalisty

Zadzwoń 500 210 600, lub wypełnij formularz - oddzwonimy do Ciebie!

Po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest sp. z o.o.
Informacja o administratorze

Nasi Partnerzy:

Działka nad Morzem | Inwestowanie w nieruchomości | Mielno Molo
informacja o cookies