Poradniki

Planowanie zakupu nieruchomości i jego realizacja od zawsze wiązała się z licznymi
niewiadomymi i kruczkami prawnymi.
Wychodząc naprzeciw tym pytaniom, postanowiliśmy uruchomić cykl poradników
w których opiszemy wiele aspektów związanych z nieruchomościami.

Co robić, jeśli budowa jest niezgodna z projektem? Część druga

 

W poprzedniej części poradnika wyjaśnione zostało z jakich elementów składa się projekt budowlany, jakie treści zawiera projekt zagospodarowania działki lub terenu i projekt architektoniczno-budowlany oraz na jakie aspekty zwraca uwagę organ przy zatwierdzaniu projektu budowlanego.

 

Istotne i nieistotne odstępstwa

Kwestia odstępstw od zatwierdzonego projektu budowlanego regulowana jest przez przesłanki zawarte w prawie budowlanym. Zgodnie z art. 36a. wspomnianej ustawy istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę, czyli innymi słowy, inwestor musi wystąpić o uzyskanie projektu zamiennego. W przypadku, gdy mamy natomiast do czynienia z tzw. nieistotnymi odstąpieniami od zatwierdzonego już projektu uzyskanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę nie jest wymagane, jednak tylko przy zastrzeżeniu, że różnice nie mogą dotyczyć takich aspektów jak: zakresu objętego projektem zagospodarowania działki lub terenu; charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego -  kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji; zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepełnosprawne – ten wymóg obowiązuje dla obiektów użyteczności publicznej; zmiany zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części; ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

 

Formalności

Jeśli odstępstwa od projektu zostaną zakwalifikowane przez projektanta (autora projektu budowlanego) jako „istotne” inwestor zobligowany jest do złożenia wniosku o zmianę pozwolenia na budowę. Wniosek ten wraz z zamiennym projektem budowlanym należy złożyć do starosty.  Jeśli inwestor zdecyduje się nie wystąpić z takim wnioskiem i zamiast tego kontynuować budowę, która odbiegać będzie, w sposób istotny, od ustaleń projektu, może spodziewać się konsekwencji ze strony powiatowego nadzoru budowlanego, czyli wydania przez niego postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych, które wyeliminuje pierwotne pozwolenie na budowę z obrotu prawnego – wyjaśnia Robert Tomaszewski z portalu www.grunttozysk.pl. Postanowienie to ważne jest przez okres dwóch miesięcy, w czasie trwania których inspektor wyda decyzję określającą obowiązki inwestora wraz z terminem ich realizacji -  w tym także nakaz wykonania przez projektanta projektu zamiennego. Pozwolenie na wznowienie robót budowlanych będzie możliwe do uzyskania, tylko w sytuacji, gdy inspektor zaakceptuje przedstawiony mu przez inwestora nowy projekt. Jeśli mamy natomiast do czynienia z budową już zakończoną, w której stwierdzono dokonanie istotnych odstępstw od projektu i wniesiono sprzeciw do zgłoszenia zakończenia budowy, inspektor zatwierdzi projekt zamienny, ale nałoży także na inwestora obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Sprawa jest dużo prostsza jeśli zmiany inwestora będą, zgodnie z przesłankami prawa budowlanego, uznane za nieistotne. Zmiany można bowiem wprowadzać wtedy bez ubiegania się o zmianę pozwolenia na budowę – w zamian projektant musi jedynie nanieść zmiany na projekt budowlany.

 

 

Saveinvest Sp. z o.o.

www.grunttozysk.pl

Działki nad morzem_Co robić, jeśli budowa jest niezgodna z projektem? Część druga zdjęcie1
Wartościowe informacje na Twojego maila:
Spodobał Ci się artykuł? Poleć go!

Czy wiesz, że 65% Polaków uważa, że najlepszym zabezpieczeniem na
emeryturę jest posiadanie nieruchomości? »

Szukasz najlepszej działki? Bezpłatna pomoc specjalisty

Zadzwoń 500 210 600, lub wypełnij formularz - oddzwonimy do Ciebie!

Po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest sp. z o.o.
Informacja o administratorze

Nasi Partnerzy:

Działka nad Morzem | Inwestowanie w nieruchomości | Mielno Molo
informacja o cookies