Poradniki

Planowanie zakupu nieruchomości i jego realizacja od zawsze wiązała się z licznymi
niewiadomymi i kruczkami prawnymi.
Wychodząc naprzeciw tym pytaniom, postanowiliśmy uruchomić cykl poradników
w których opiszemy wiele aspektów związanych z nieruchomościami.

Czy cudzoziemcy mogą kupić nieruchomość w Polsce?

Polskimi nieruchomościami interesuje się coraz więcej obcokrajowców. Szczególnym powodzeniem cieszą się działki budowlane i rekreacyjne położone nad morzem. No ale czy cudzoziemiec rzeczywiście może bez przeszkód kupić taką nieruchomość? Na to pytanie odpowiada Robert Tomaszewski – Prezes Zarządu w firmie Saveinvest Sp. z o.o.

Zakup nieruchomości przez cudzoziemca – warunki

Aby kupić dom, mieszkanie lub działkę rekreacyjną cudzoziemiec potrzebuje co do zasady zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Zresztą taka zgoda jest mu potrzebna nie tylko w kontekście zakupu nieruchomości, ale również w odniesieniu do nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości albo objęcia udziałów lub akcji w spółkach handlowych z siedzibą na terytorium Polski będących właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości położonych w Polsce. Od tych reguł wyłączone są tylko niektóre przypadki i sytuacje, w tym nabycie samodzielnego lokalu mieszkalnego, nabycie nieruchomości przez cudzoziemca zamieszkującego w Polsce co najmniej 5 lat od udzielenia mu zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, a także nabycie przez cudzoziemca będącego małżonkiem obywatela polskiego i zamieszkującego w Polsce co najmniej 2 lata od udzielenia mu zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego.

Kiedy można uzyskać zezwolenie ministra?

Aby uzyskać zezwolenie ministra na nabycie nieruchomości położonych w Polsce należy spełnić dwie przesłanki. Po pierwsze nabycie nieruchomości przez cudzoziemca nie może powodować zagrożenia obronności, bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego, a także nie mogą się temu sprzeciwiać względy polityki społecznej i zdrowia społeczeństwa. Po drugie natomiast trzeba wykazać, że zachodzą okoliczności potwierdzające więzi cudzoziemca z Rzeczpospolitą Polską. O ile pierwsza przesłanka jest dość oczywista, druga może nastręczać pewnych trudności. O więzi z Polską może świadczyć na przykład posiadanie polskiej narodowości lub polskiego pochodzenia albo zawarcie związku małżeńskiego z obywatelem Polski. Wystarczy też posiadanie zezwolenia na pobyt czasowy, stały lub rezydenta długoterminowego UE, członkostwo w organie zarządzającym przedsiębiorcy będącego osobą prawną lub spółką, kontrolowaną przez cudzoziemców, a także wykonywanie na terytorium RP działalności gospodarczej lub rolniczej.

Jak wystąpić o zezwolenie ministra?

Aby uzyskać zezwolenie ministra na nabycie nieruchomości w Polsce należy wystąpić do tego organu ze stosownym wnioskiem. Należy w nim podać swoje szczegółowe dane, w tym imię, nazwisko, obywatelstwo i adres zamieszkania. Trzeba również wskazać szczegółowe informacje na temat samej nieruchomości, czyli nabywany tytuł prawny, adres, numer działki ewidencyjnej, powierzchnię, numer księgi wieczystej, cechy zabudowy i tak dalej. Niezbędne jest także określenie zbywcy, zdarzenia prawnego, na podstawie którego dojdzie do nabycia nieruchomości, celu nabycia nieruchomości, a także źródła pochodzenia środków finansowych na zakup nieruchomości. Ostatecznie konieczne jest wskazanie czy nabycie nieruchomości nastąpi do majątku osobistego czy do majątku wspólnego ze współmałżonkiem. Wniosek powinien też zawierać załączniki w postaci dokumentów potwierdzających więź cudzoziemca z Polską, określających nieruchomość, a także oświadczenie zbywcy o woli zbycia nieruchomości. Przy czym wszelkie dokumenty należy składać wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego. Złożenie wniosku o wydanie zezwolenia wymaga też uiszczenia opłaty w kwocie 1.570 złotych.

Czy warto inwestować?

Zakup nieruchomości to dla wielu cudzoziemców szansa na osiedlenie się w Polsce na stałe. Posiadając własny dom, mieszkanie lub działkę można wręcz poczuć się Polakiem i stworzyć swojej rodzinie odpowiednie miejsce do życia. Nie dziwi zatem wysoki popyt na różnego rodzaju nieruchomości, w tym działki rekreacyjne i budowlane – stwierdza Robert Tomaszewski – Prezes Zarządu w firmie Saveinvest Sp. z o.o.

 

Saveinvest sp. z o.o.

www.saveinvest.pl

Wartościowe informacje na Twojego maila:
Spodobał Ci się artykuł? Poleć go!

Czy wiesz, że 65% Polaków uważa, że najlepszym zabezpieczeniem na
emeryturę jest posiadanie nieruchomości? »

Szukasz najlepszej działki? Bezpłatna pomoc specjalisty

Zadzwoń 500 210 600, lub wypełnij formularz - oddzwonimy do Ciebie!

Po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest sp. z o.o.
Informacja o administratorze

Nasi Partnerzy:

Działka nad Morzem | Inwestowanie w nieruchomości | Mielno Molo
informacja o cookies