Poradniki

Planowanie zakupu nieruchomości i jego realizacja od zawsze wiązała się z licznymi
niewiadomymi i kruczkami prawnymi.
Wychodząc naprzeciw tym pytaniom, postanowiliśmy uruchomić cykl poradników
w których opiszemy wiele aspektów związanych z nieruchomościami.

Decyzja o warunkach zabudowy.

Decyzja o warunkach zabudowy, potocznie zwana „wuzetką” (wz), jest niezbędna do ustalenia warunków sposobu zagospodarowania danego terenu. Zastępuje ona plan zagospodarowania przestrzennego tam, gdzie taki plan nie został uchwalony lub przestał obowiązywać. Decyzję o warunkach zabudowy można otrzymać nawet nie będąc właścicielem danej nieruchomości. Wydanie decyzji dla celów budownictwa mieszkaniowego jest bezpłatne.

Na wielu terenach naszego kraju ciągle nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W sytuacji kiedy na danym terenie taki plan nie obowiązuje, konieczne jest uzyskanie indywidualnie dla każdej nieruchomości decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Każdy może wystąpić o ustalenie warunków zabudowy dla dowolnego obszaru, co oznacza, że decyzję o warunkach zabudowy można otrzymać jeszcze przed zakupem danej działki. Warto to zrobić, by dowiedzieć się, co na danej działce będzie można ewentualnie zbudować. Decyzji o warunkach zabudowy nie należy mylić z pozwoleniem na budowę, które  wymaga posiadania praw do danej nieruchomości, decyzja stanowi jednak podstawę do uzyskania pozwolenia na budowę w przypadku braku planu miejscowego.

Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy jest niezbędne, kiedy planuje się budowę, a na tym terenie nie został uchwalony lub przestał obowiązywać miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Do czego potrzebna jest decyzja o warunkach zabudowy?

Decyzja o warunkach zabudowy jest instrumentem planowania przestrzennego, zastępuje plan miejscowy na terenach gdzie taki plan nie został uchwalony. 

Działki nad morzem_Decyzja o warunkach zabudowy. zdjęcie1

Podstawowym celem decyzji jest ustalenie, czy zamierzona inwestycja nie zakłóci ładu przestrzennego i będzie zgodna z przepisami np. dotyczącymi ochrony środowiska. Decyzja o warunkach zabudowy może ograniczać (podobnie jak plan miejscowy) rodzaj możliwej inwestycji, wysokość i gabaryty budynku, jaki można postawić na danej działce, rozmieszczenie budynków, kolor elewacji oraz inne zasady z zakresu urbanistyki i estetyki.

Kto wydaje decyzję o warunkach zabudowy

Organem administracji wydającym decyzję o warunkach zabudowy jest wójt, burmistrz, lub prezydent miasta. Nie robi jednak tego osobiście. Całą procedurą zajmują się wydział urbanistyki, geodezji albo planowania przestrzennego, które często konsultują się z innymi organami, co bywa powodem przedłużania się oczekiwania na decyzję. Wniosek o wydanie decyzji należy złożyć w urzędzie gminy lub miasta. Każdy urząd ustala samodzielnie formę wniosku, dlatego formularz najlepiej pobrać w urzędzie lub z jego strony internetowej.

Opłaty i oczekiwanie na decyzję

Każdy może wystąpić o decyzję o warunkach zabudowy dla interesującej go nieruchomości. Wydanie decyzji w przypadku budownictwa mieszkaniowego jest bezpłatne. 

Dobrą wiadomością jest to, że jeśli wniosek dotyczy budownictwa mieszkaniowego to decyzja zostanie wydana bezpłatnie. W przypadku innej decyzji o warunkach zabudowy opłata skarbowa wyniesie 107 zł. Opłatę uiszcza się w momencie składania wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

Niestety jest też zła wiadomość. Teoretycznie urząd ma dwa miesiące na wydanie decyzji o warunkach zabudowy. W praktyce trwa to często dłużej, ponieważ decyzja może być uzgadniana z innymi organami, które mają dwa tygodnie na wydanie swoich decyzji. Urząd może także zawiesić postępowanie na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku, na przykład kiedy gmina zamierza wkrótce sporządzić i uchwalić plan miejscowy. 

Działki rekreacyjne_Decyzja o warunkach zabudowy. zdjęcie2

Tym samym oczekiwanie na decyzję może znacznie się przedłużyć, wiele zależy od dobrej woli urzędników i odrobiny szczęścia. Zatem warto postarać się o wuzetkę jak najwcześniej, zarówno zamierzając kupić jak i sprzedać działkę, w tym drugim przypadku posiadanie aktualnej decyzji o warunkach zabudowy podniesie wartość działki.

Otrzymanie decyzji o warunkach zabudowy wymaga spełnienia kilku podstawowych warunków jak m.in. dostęp do drogi, wystarczające uzbrojenie oraz tzw. „dobre sąsiedztwo”.

Warunki uzyskania decyzji o warunkach zabudowy

Otrzymanie decyzji o warunkach zabudowy wymaga spełnienia kilku warunków:

  • wydanie decyzji nie może stać w sprzeczności z innymi przepisami, np. dot. ochrony środowiska lub zabytków,
  • działka rekreacyjna lub działka budowlana musi posiadać dostęp do drogi publicznej bezpośrednio lub pośrednio, czyli przez drogę wewnętrzną,
  • przynajmniej jedna działka sąsiednia mająca dostęp z tej samej drogi publicznej musi być  zabudowana w taki sposób, aby można było nawiązać do istniejącej zabudowy (tzw. „dobre sąsiedztwo”),
  • teren musi posiadać wystarczające uzbrojenie lub plany wykonania uzbrojenia,
  • działka nie może wymagać uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów na nierolne.

Załączniki do wniosku

Do wniosku należy dołączyć załączniki, takie jak:

  • oświadczenia przedsiębiorstw, potwierdzających uzbrojenie lub planowanie podłączenia,
  • kopię mapy zasadniczej (skala 1:500 lub 1:1000) w dwóch egzemplarzach; mapa musi obejmować teren działki wraz z otoczeniem o promieniu trzykrotności szerokości frontu działki, ale nie mniejszym niż 50 metrów; granice działki należy wyraźnie zaznaczyć, na jednej z map należy oznaczyć miejsca, gdzie planuje się wybudowanie opisanych we wniosku obiektów,
  • niektóre urzędy mogą żądać bardziej szczegółowych rysunków, opisów dot. planowanej zabudowy. 
Trzeba pamiętać, że dane wpisywane do wniosku mają charakter jedynie orientacyjny. Należy opisać, co chcemy zrealizować, nie ma konieczności ani potrzeby załączać projektu budowlanego ani szczegółowej koncepcji zabudowy.

Odwołanie od decyzji

Od decyzji o warunkach zabudowy można odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Odwołanie składa się za pośrednictwem organu, który tą decyzje wydał. Warto pamiętać, że odwołać można się zarówno od decyzji wskazującej nieodpowiadające nam warunki, jak również odmawiającą wydania warunków zabudowy.

 

W kolejnym infoprodukcie opiszemy Plany inwestycyjne gminy Mielno. Zapraszamy do lektury.

 

Bartosz Antos, SaveInvest. Sp. z o.o.
www.dzialkanadmorzem.pl

Wartościowe informacje na Twojego maila:
Spodobał Ci się artykuł? Poleć go!

Czy wiesz, że 65% Polaków uważa, że najlepszym zabezpieczeniem na
emeryturę jest posiadanie nieruchomości? »

Szukasz najlepszej działki? Bezpłatna pomoc specjalisty

Zadzwoń 500 210 600, lub wypełnij formularz - oddzwonimy do Ciebie!

Po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest sp. z o.o.
Informacja o administratorze

Nasi Partnerzy:

Działka nad Morzem | Inwestowanie w nieruchomości | Mielno Molo
informacja o cookies