Poradniki

Planowanie zakupu nieruchomości i jego realizacja od zawsze wiązała się z licznymi
niewiadomymi i kruczkami prawnymi.
Wychodząc naprzeciw tym pytaniom, postanowiliśmy uruchomić cykl poradników
w których opiszemy wiele aspektów związanych z nieruchomościami.

Jak poprawnie rozliczyć podatek od nieruchomości? Część pierwsza

 

Na co zwracać uwagę, by uniknąć błędów przy wypełnianiu deklaracji na podatek od nieruchomości?

Istotne uchwały

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych dyktuje maksymalne stawki podatku od nieruchomości. Natomiast sama konkretyzacja ich wysokości ustalana jest przez radę gminy w formie uchwały. Zazwyczaj uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości ogłaszane są co roku. Inwestorzy często jednak nie są na bieżąco z obwieszczeniami gminnymi, dlatego przy wypełnianiu deklaracji przepisują stawki jakie obowiązywały na terenie gminy w latach poprzednich.  Ze względu na możliwą do zaobserwowania tendencję wzrostową przy stawkach podatkowych brak rozeznania w zarządzeniach gminy może skutkować powstaniem zaległości podatkowych, z których właściciel nieruchomości może nie zdawać sobie w ogóle sprawy -  wyjaśnia Robert Tomaszewski z portalu www.grunttozysk.pl.

 

Warto nadmienić, że przy określaniu wysokości stawek rada gminy może różnicować ich wysokość dla poszczególnych rodzajów przedmiotów opodatkowania w oparciu o różne kryteria. O wysokości stawki może zatem zadecydować zarówno lokalizacja, jak i rodzaj prowadzonej działalności, rodzaj zabudowy, sposób wykorzystywania gruntu, przeznaczenie gruntu, jak również stan techniczny czy nawet sam wiek budynków.

 

Brak znajomości uchwał ogłaszanych przez radę gminy może mieć także inne negatywne skutki - inwestor, który nie zapozna się ze stosownymi uchwałami gminy nie będzie świadomy przysługujących mu zwolnień. To w uchwałach właśnie zawarte są szczególnie cenne informacje o zwolnieniach podatkowych – mogą zostać ujęte albo w odrębnych uchwałach poświęconych zwolnieniom, albo w uchwale dotyczącej stawek podatku od nieruchomości. Możliwość wprowadzania zwolnień podatkowych to uprawnienia, które przysługują gminie na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, jednak obejmują tylko zwolnienia o charakterze przedmiotowym. Warto jednak uważać przy interpretacji uchwał o zwolnieniach – zazwyczaj gminy posługują się w nich pojęciami na tyle szerokimi, że przy braku ich odpowiedniego doprecyzowania, najczęstszym rezultatem są nadużyciami ze strony podatników. Dlatego warto, cały czas na bieżąco, szczególnie w okresie od listopada do grudnia, sprawdzać obwieszczenia i uchwały, najlepiej za pomocą stron internetowych Biuletynu Informacji Publicznej lub poszczególnych gmin.

 

Kto jest podatnikiem podatku od nieruchomości?

 

Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne (w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej) będące właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadacze samoistni nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownicy wieczyści gruntów oraz, w ściśle określonych przez ustawodawcę przypadkach, posiadacze nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Obowiązek podatkowy podatku od nieruchomości powstaje pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tegoż obowiązku, wygasa natomiast z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności, które uzasadniały zaistnienie tego zobowiązania. Jeśli natomiast za okoliczność, od której uzależniony został obowiązek podatkowy, uznane zostanie istnienie budowli albo budynku lub ich części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona, albo też w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem.

 

Ważne terminy

 

Zgodnie z art. 6 ust. 9 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych definiowani przez ustawę podatnicy podatku od nieruchomości zobowiązani są do złożenia w terminie do dnia 31 stycznia, organowi podatkowemu (właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania) deklaracji na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, który, co do zasady, sporządzony zostać musi na formularzu według określonego wzoru. Jeżeli natomiast obowiązek podatkowy powstał po wspominanym dniu przewidziany jest termin 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego zobowiązania podatkowego. Obliczony w deklaracji podatek należy wpłacać na rachunek właściwej gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, do 15. dnia każdego miesiąca (w styczniu do 31.).

 

W kolejnej części poradnika – najczęstsze błędy w deklaracjach, czyli jaka jest różnica między budynkami a budowlami oraz jak poprawnie obliczyć powierzchnię użytkową? 

Saveinvest Sp. z o.o.

www.grunttozysk.pl

Działki nad morzem_Jak poprawnie rozliczyć podatek od nieruchomości? Część pierwsza zdjęcie1
Wartościowe informacje na Twojego maila:
Spodobał Ci się artykuł? Poleć go!

Czy wiesz, że 65% Polaków uważa, że najlepszym zabezpieczeniem na
emeryturę jest posiadanie nieruchomości? »

Szukasz najlepszej działki? Bezpłatna pomoc specjalisty

Zadzwoń 500 210 600, lub wypełnij formularz - oddzwonimy do Ciebie!

Po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest sp. z o.o.
Informacja o administratorze

Nasi Partnerzy:

Działka nad Morzem | Inwestowanie w nieruchomości | Mielno Molo
informacja o cookies