Poradniki

Planowanie zakupu nieruchomości i jego realizacja od zawsze wiązała się z licznymi
niewiadomymi i kruczkami prawnymi.
Wychodząc naprzeciw tym pytaniom, postanowiliśmy uruchomić cykl poradników
w których opiszemy wiele aspektów związanych z nieruchomościami.

Jak skutecznie podzielić grunt na mniejsze działki?

 

Nieruchomości kosztują dzisiaj więcej niż kiedykolwiek wcześniej. Właśnie dlatego to dobry moment na różnego rodzaju inwestycje. Osoby, które posiadają duże działki rolne lub budowlane z pewnością zastanawiają się nad ich podziałem i sprzedażą. Jak zrobić to skutecznie? Na to pytanie odpowiada Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o. - portal www.dzialkanadmorzem.pl.

Czym jest działka budowlana?

Nie każdy kawałek gruntu stanowi działkę budowlaną. Aby określić ją w taki sposób musi spełniać ściśle określone przepisami kryteria. Przede wszystkim jej wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej muszą umożliwiać prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków, które w przyszłości na niej powstaną. Ewentualny  podział obszernego gruntu musi zatem zostać starannie zaplanowany. Należy zadbać o wiele elementów, w tym przede wszystkim mieć na względzie możliwość późniejszego wykorzystania działki. Nie należy przy tym pomijać zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (o ile taki istnieje).

Gdzie złożyć wniosek o podział?

O dokonanie podziału nieruchomości należy wystąpić do właściwego organu. Może to zrobić właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości. Wniosek składa się do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, na terenie którego położona jest dzielona nieruchomość. Rzecz jasna jeżeli grunt stanowi współwłasność kilku osób, to wszyscy muszą podpisać się pod wnioskiem. Do wniosku należy też dołączyć odpowiednie załączniki, w tym w szczególności odpis księgi wieczystej nieruchomości, wypis i wyrys z katastru nieruchomości oraz kopię mapy katastralnej, decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, o ile została wydana, wstępny projekt podziału, protokół z przyjęcia granic nieruchomości, wykaz zmian gruntowych, a także mapę z projektem podziału.

Jak wykonać projekt podziału nieruchomości?

Oczywiście projekt podziału nieruchomości nie może zostać wykonany przez dowolną osobę, w tym chociażby właściciela nieruchomości. Tym zajmują się specjaliści – geodeci ze specjalnymi uprawnieniami. Geodeta będzie kierował się preferencjami i wytycznymi właściciela nieruchomości, a jednocześnie obowiązującymi przepisami prawa, a także ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (o ile został on uchwalony dla danego obszaru). Projekt podziału nieruchomości powinien zawierać wszystkie, szczegółowe informacje na temat powstających działek, w tym precyzyjnie określone granice, powierzchnie poszczególnych działek, a także propozycje dostępu do drogi publicznej.

Ostatnie czynności

Po złożeniu wniosku do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zostanie on przeanalizowany przez urzędników. Organ zatwierdzi projekt i umożliwi geodecie wykonanie ostatecznej wersji tego dokumentu. Ostatnim krokiem jest natomiast wydanie decyzji o podziale nieruchomości. Mając w ręce ten akt można sporządzić protokół z czynności wyznaczenia i utrwalenia na gruncie nowych punktów granicznych, a także złożyć wniosek o dokonanie stosownego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości. Nad wszystkimi tymi czynnościami powinien oczywiście czuwać sam właściciel. Jeżeli sam nie czuje się na siłach, by przygotować stosowne dokumenty i wnioski, może skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnej.

Jak podzielić grunt rolny?

Kwestia podziału nieruchomości jest nieco bardziej skomplikowana w odniesieniu do gruntów rolnych. Chcąc je sprzedać jako działki budowlane należy bowiem zająć się ich odrolnieniem. Ważne są przy tym nie tylko zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ale również klasa ziemi. O ile stosunkowo łatwo odrolnić grunty o słabej ziemi, oznaczonej klasą od IV do VI, o tyle odrolnienie gruntów o klasie od I do IIIb może stanowić nie lada wyzwanie – wskazuje Bartosz Antos.

 

Nieruchomości kosztują dzisiaj więcej niż kiedykolwiek wcześniej. Właśnie dlatego to dobry moment na różnego rodzaju inwestycje. Osoby, które posiadają duże działki rolne lub budowlane z pewnością zastanawiają się nad ich podziałem i sprzedażą. Jak zrobić to skutecznie? Na to pytanie odpowiada Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o. - portal www.dzialkanadmorzem.pl.

Czym jest działka budowlana?

Nie każdy kawałek gruntu stanowi działkę budowlaną. Aby określić ją w taki sposób musi spełniać ściśle określone przepisami kryteria. Przede wszystkim jej wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej muszą umożliwiać prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków, które w przyszłości na niej powstaną. Ewentualny  podział obszernego gruntu musi zatem zostać starannie zaplanowany. Należy zadbać o wiele elementów, w tym przede wszystkim mieć na względzie możliwość późniejszego wykorzystania działki. Nie należy przy tym pomijać zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (o ile taki istnieje).

Gdzie złożyć wniosek o podział?

O dokonanie podziału nieruchomości należy wystąpić do właściwego organu. Może to zrobić właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości. Wniosek składa się do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, na terenie którego położona jest dzielona nieruchomość. Rzecz jasna jeżeli grunt stanowi współwłasność kilku osób, to wszyscy muszą podpisać się pod wnioskiem. Do wniosku należy też dołączyć odpowiednie załączniki, w tym w szczególności odpis księgi wieczystej nieruchomości, wypis i wyrys z katastru nieruchomości oraz kopię mapy katastralnej, decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, o ile została wydana, wstępny projekt podziału, protokół z przyjęcia granic nieruchomości, wykaz zmian gruntowych, a także mapę z projektem podziału.

Jak wykonać projekt podziału nieruchomości?

Oczywiście projekt podziału nieruchomości nie może zostać wykonany przez dowolną osobę, w tym chociażby właściciela nieruchomości. Tym zajmują się specjaliści – geodeci ze specjalnymi uprawnieniami. Geodeta będzie kierował się preferencjami i wytycznymi właściciela nieruchomości, a jednocześnie obowiązującymi przepisami prawa, a także ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (o ile został on uchwalony dla danego obszaru). Projekt podziału nieruchomości powinien zawierać wszystkie, szczegółowe informacje na temat powstających działek, w tym precyzyjnie określone granice, powierzchnie poszczególnych działek, a także propozycje dostępu do drogi publicznej.

Ostatnie czynności

Po złożeniu wniosku do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zostanie on przeanalizowany przez urzędników. Organ zatwierdzi projekt i umożliwi geodecie wykonanie ostatecznej wersji tego dokumentu. Ostatnim krokiem jest natomiast wydanie decyzji o podziale nieruchomości. Mając w ręce ten akt można sporządzić protokół z czynności wyznaczenia i utrwalenia na gruncie nowych punktów granicznych, a także złożyć wniosek o dokonanie stosownego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości. Nad wszystkimi tymi czynnościami powinien oczywiście czuwać sam właściciel. Jeżeli sam nie czuje się na siłach, by przygotować stosowne dokumenty i wnioski, może skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnej.

Jak podzielić grunt rolny?

Kwestia podziału nieruchomości jest nieco bardziej skomplikowana w odniesieniu do gruntów rolnych. Chcąc je sprzedać jako działki budowlane należy bowiem zająć się ich odrolnieniem. Ważne są przy tym nie tylko zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ale również klasa ziemi. O ile stosunkowo łatwo odrolnić grunty o słabej ziemi, oznaczonej klasą od IV do VI, o tyle odrolnienie gruntów o klasie od I do IIIb może stanowić nie lada wyzwanie – wskazuje Bartosz Antos.

 

Saveinvest sp. z o.o.

www.grunttozysk.pl

Wartościowe informacje na Twojego maila:
Spodobał Ci się artykuł? Poleć go!

Czy wiesz, że 65% Polaków uważa, że najlepszym zabezpieczeniem na
emeryturę jest posiadanie nieruchomości? »

Szukasz najlepszej działki? Bezpłatna pomoc specjalisty

Zadzwoń 500 210 600, lub wypełnij formularz - oddzwonimy do Ciebie!

Po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest sp. z o.o.
Informacja o administratorze

Nasi Partnerzy:

Działka nad Morzem | Inwestowanie w nieruchomości | Mielno Molo
informacja o cookies