Poradniki

Planowanie zakupu nieruchomości i jego realizacja od zawsze wiązała się z licznymi
niewiadomymi i kruczkami prawnymi.
Wychodząc naprzeciw tym pytaniom, postanowiliśmy uruchomić cykl poradników
w których opiszemy wiele aspektów związanych z nieruchomościami.

Jak uzyskać pozwolenie na budowę?

 

Kiedy musimy starać się o uzyskanie pozwolenia na budowę i jakich formalności należy dopełnić?

 

Pozwolenie czy decyzja o warunkach zabudowy?

Rodzaj czekających nas formalności zależy przede wszystkim od tego, czy dla terenu na którym chcemy rozpocząć budowę uchwalony został miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Jeśli dla naszego gruntu taki plan powstał w oparciu o zamieszczone w nim przesłanki możemy ubiegać się o wydanie pozwolenia na budowę – o ile nasze chęci budowlane nie będą sprzeczne z warunkami dyktowanymi przez plan.

 

Natomiast w przypadku trenów, dla których nie ma planu miejscowego należy zacząć od uzyskania warunków zabudowy. Decyzję taką wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta. W praktyce zastępuje ona miejscowy plan i jest możliwa do uzyskania tylko w sytuacji, gdy spełnione zostaną wszystkie warunki zawarte w art. 61 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. O ustalenie warunków zabudowy dla dowolnego terenu może wystąpić każdy, nie istnieje wymóg posiadania przez wnioskującego praw do nieruchomości. Dlatego warto, gdy myślimy o zakupie działki, najpierw sprawdzić miejscowy plan zagospodarowania, w przypadku jego braku wystąpić o warunki zabudowy, nawet jeśli jeszcze nie jesteśmy właścicielami gruntu. Jest to jeden z najprostszych sposobów, aby mieć pewność,  że nasze plany budowlane na pewno uda się zrealizować w obrębie danej nieruchomości – radzi Robert Tomaszewski z portalu www.grunttozysk.pl.

 

Kiedy pozwolenie?

Przegłosowana przez Sejm w dniu 20 lutego 2015 roku i podpisana przez Prezydenta nowelizacja ustawy wprowadza w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.) - wiele istotnych zmian. Z punktu widzenia inwestorów najważniejszymi są te, które w zamyśle pomysłodawców nowelizacji mają doprowadzić do skrócenia procesu inwestycyjnego poprzez redukcję czasu budowy. Obowiązujący do tej pory wymóg uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, który znacznie wydłużał sam proces, zostaje zniesiony. Regulacja ta nie obejmuje jednak wszystkich budynków – nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę takie budynki, których obszar oddziaływania nie wykroczy poza granice działki na której będzie on wybudowany, czyli po prostu nie będzie w żaden sposób wywierać istotnego wpływu na działki sąsiednie. Wśród obiektów, które mogą zostać wzniesione bez uzyskania pozwolenia na budowę są: budynki wolnostojące parterowe, budynki rekreacji indywidualnej o powierzchni do 35 mkw (z zastrzeżeniem, że liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać 1 na każde 500 mkw powierzchni działki), parterowe budynki handlowe lub usługowe o powierzchni do 35 mkw (liczba takich obiektów z kolei nie może być większa niż 1 na 1000 mkw). Jeśli nasza budowa nie spełni tych wymagań musimy starać się o uzyskanie pozwolenia na budowę.

 

Formalności

Procedura uzyskania pozwolenia na budowę wymaga przeprowadzenia postepowania administracyjnego. Zazwyczaj jest ono przeprowadzane z udziałem stron – inwestora, właściciela, użytkownika wieczystego oraz zarządców nieruchomości znajdujących się na obszarze oddziaływania obiektu, który objęty został wnioskiem o pozwolenie na budowę.  Obszar oddziaływania, a w konsekwencji również strony w postepowaniu, co do zasady ustala się w oparciu o przepisy odrębne. Najważniejszym spośród nich dla omawianej kwestii jest rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

 

Wniosek o pozwolenie na budowę należy złożyć do starosty, lub w miastach na prawach powiatu, do prezydenta. Należy załączyć do niego następujące dokumenty: cztery egzemplarze projektu budowlanego (niekiedy potrzebne będą także inne dokumenty, które będą wymagane w oparciu o przepisy szczegółowe); oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane; zaświadczenie wydane przez projektanta – ewentualnie od sprawdzającego - o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego (interwencja sprawdzającego nie jest wymagana przy budynkach o prostej funkcji i konstrukcji, przykładowo domki letniskowe lub jednorodzinne, budynki gospodarcze i in.);  w przypadku braku uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego należy także dostarczyć decyzję ustalającą warunki zabudowy.

 

Rozpoczęcie prac budowlanych możliwe jest najwcześniej po upływie 14 dni od wydania pozwolenia na budowę.

 

Saveinvest Sp. z o. o.

www.grunttozysk.pl

Działki nad morzem_Jak uzyskać pozwolenie na budowę? zdjęcie1
Wartościowe informacje na Twojego maila:
Spodobał Ci się artykuł? Poleć go!

Czy wiesz, że 65% Polaków uważa, że najlepszym zabezpieczeniem na
emeryturę jest posiadanie nieruchomości? »

Szukasz najlepszej działki? Bezpłatna pomoc specjalisty

Zadzwoń 500 210 600, lub wypełnij formularz - oddzwonimy do Ciebie!

Po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest sp. z o.o.
Informacja o administratorze

Nasi Partnerzy:

Działka nad Morzem | Inwestowanie w nieruchomości | Mielno Molo
informacja o cookies