Jesteś na archiwalnej wersji serwisu.
Zapraszamy na nową stronę www.saveinvest.pl

Poradniki

Planowanie zakupu nieruchomości i jego realizacja od zawsze wiązała się z licznymi
niewiadomymi i kruczkami prawnymi.
Wychodząc naprzeciw tym pytaniom, postanowiliśmy uruchomić cykl poradników
w których opiszemy wiele aspektów związanych z nieruchomościami.

Jak uzyskać pozwolenie na budowę?

O domu z ogrodem w atrakcyjnej lokalizacji marzy wiele osób. Realizacja tego planu wymaga jednak wykonania kilku zadań. Istotnym krokiem jest między innymi uzyskanie pozwolenia na budowę.

Zanim wystąpisz o pozwolenie...

Konieczne jest przede wszystkim ustalenie, czy dla danego terenu został ustanowiony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W przypadku jego braku niezbędne są natomiast warunki zabudowy. Drugim krokiem jest stwierdzenie, czy planowana inwestycja będzie znacząco wpływała na środowisko. Jeżeli tak, niezbędne jest wystąpienie o przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000. W trzecim etapie powinniśmy się upewnić, że nieruchomość nie stanowi gruntu rolnego. Jeżeli tak jest, pozwolenie na budowę może zostać wydane jedynie w przypadku wyłączenia gruntu z produkcji rolnej. No i finalnie inwestor musi przygotować projekt budowlany, który będzie spełniał wszelkie wymogi prawa budowlanego, bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego itd.

Czym jest pozwolenie na budowę?

Pozwolenie na budowę ma formę decyzji administracyjnej. To dokument zezwalający na na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie określonych robót budowlanych (w tym rozbiórkowych). Wydaje ją organ administracji architektoniczno-budowlanej. Stronami takiego postępowania są natomiast inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości, znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu. Co istotne, o pozwolenie na budowę należy wystąpić jeszcze przed podjęciem jakichkolwiek robót, ponieważ naruszenie tej zasady może skutkować odmową udzielenia pozwolenia. - przestrzega Robert Tomaszewski.

Kto może uzyskać pozwolenie na budowę?

Pozwolenie na budowę może być wydane wyłącznie temu, kto spełni dwie zasadnicze przesłanki. Po pierwsze złoży wniosek w tej sprawie w okresie ważności decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Po drugie natomiast złoży oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. - wymienia Robert Tomaszewski – Prezes Zarządu w firmie Saveinvest Sp. z o.o.

Jak poprawnie złożyć wniosek?

Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę należy złożyć do starostwa, urzędu miasta lub urzędu wojewódzkiego (w zależności od sytuacji). Najprawdopodobniej wzór takiego pisma znajdziemy na urzędowych stronach internetowych. Z pewnością powinien on jednak zawierać szczegółowe dane inwestora, nazwę, rodzaj i inne informacje na temat planowanej inwestycji, a także stosowne załączniki. Wraz z wnioskiem należy złożyć projekt budowlany wraz z wszelkimi opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami (w kilku egzemplarzach), a także oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (o ile jest wymagana). Dodatkowo należy wnieść stosowną opłatę skarbową w wysokości 1 zł za każdy metr kwadratowy powierzchni użytkowej. Wyjątki od tej reguły zostały wyszczególnione w przepisach. Maksymalnie opłata może sięgnąć kwoty 539 zł.  Konieczne jest też uiszczenie opłaty za zatwierdzenie projektu budowlanego w wysokości 47 zł.

Pierwszy krok do własnych czterech kątów

"Pozwolenie na budowę to istotny dokument na drodze do wymarzonego domu za miastem. Nasza firma od lat świadczy usługi doradcze w zakresie zakupu nieruchomości. Asystujemy też naszym klientom w ważnych procedurach, związanych z procesem budowlanym. Dbamy o to, by starannie skompletowali dokumenty i bezboleśnie przeszli przez wszelkie, administracyjne formalności" – podsumowuje Robert Tomaszewski.

Jak uzyskać pozwolenie na budowę?

www.grunttozysk.pl

Wartościowe informacje na Twojego maila:
Spodobał Ci się artykuł? Poleć go!

Czy wiesz, że 65% Polaków uważa, że najlepszym zabezpieczeniem na
emeryturę jest posiadanie nieruchomości? »

Szukasz najlepszej działki? Bezpłatna pomoc specjalisty

Zadzwoń 500 210 600, lub wypełnij formularz - oddzwonimy do Ciebie!

Po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest sp. z o.o.
Informacja o administratorze

Nasi Partnerzy:

Działka nad Morzem | Inwestowanie w nieruchomości | Mielno Molo
informacja o cookies