Poradniki

Planowanie zakupu nieruchomości i jego realizacja od zawsze wiązała się z licznymi
niewiadomymi i kruczkami prawnymi.
Wychodząc naprzeciw tym pytaniom, postanowiliśmy uruchomić cykl poradników
w których opiszemy wiele aspektów związanych z nieruchomościami.

Jak znieść współwłasność?

Współwłasność w pewnych sytuacjach może okazać się bardzo pomocna. Daje nam poczucie bezpieczeństwa i możliwość decydowania o posiadanym majątku. Z drugiej strony, czasem współwłaścicielami określonych rzeczy lub nieruchomości stają się obce sobie osoby. Dla swobodnego korzystania z rzeczy lub nieruchomości konieczne może się zatem okazać dokonanie zniesienia współwłasności – mówi Robert Tomaszewski – Prezes Zarządu w firmie Saveinvest Sp. z o.o. - portal www.saveinvest.pl.

Czym jest współwłasność?

W ustawie z 23 kwietnia 1964 – Kodeks cywilny, stwierdzono, że własność tej samej rzeczy może przysługiwać niepodzielnie kilku osobom. To własnie definiuje współwłasność. Może mieć ona charakter ułamkowy albo stanowić współwłasność łączną. Każdorazowo jednak powoduje, że współwłaściciele, chcąc dokonać jakiejkolwiek, poważniejszej czynności prawnej, muszą uzgodnić między sobą strategię działania. Najczęściej współwłasność powstaje w wyniku zawarcia związku małżeńskiego. Może też być skutkiem otrzymanego spadku, założenia spółki cywilnej i wielu innych sytuacji. Jeżeli majątek staje się współwłasnością dwóch, obcych sobie osób, najczęściej konieczne staje się dokonanie zniesienia współwłasności.

Zniesienie współwłasności - sposoby

Zgodnie z przepisami wcześniej wspomnianego Kodeksu cywilnego każdy ze współwłaścicieli może żądać zniesienia współwłasności. Istnieją w tym zakresie dwie opcje – dokonanie zniesienia u notariusza lub w sądzie. Co istotne, uprawnienie do żądania zniesienia współwłasności może być wyłączone przez czynność prawną na czas nie dłuższy nić lat pięć. Jednakże w ostatnim roku przed upływem zastrzeżonego terminu dopuszczalne jest jego przedłużenie na dalsze lat pięć. Przedłużenie można ponowić. W konsekwencji współwłaściciele mogą się umówić, iż w określonych sytuacjach zniesienie współwłasności będzie możliwe po upływie określonego czasu.

Sądowe zniesienie współwłasności

Sądowe zniesienie współwłasności może zostać dokonane zarówno wtedy, gdy strony zgadzają się ze sobą, jak i wtedy, gdy nie doszły do porozumienia. W obu przypadkach należy zwrócić się do sądu ze stosownym wnioskiem. W podaniu należy wskazać, o jaką nieruchomość lub rzecz chodzi, kto jest jej właścicielem oraz jakiego sposobu podziału majątku domaga się wnioskodawca lub wnioskodawcy. W zależności od kontekstu sprawy warto również podkreślić, że wnioskodawca dążył do polubownego zakończenia sporu, ale niestety brak woli drugiej strony uniemożliwił dokonanie jakiegokolwiek rozstrzygnięcia. W przypadku zgody obu stron, należy natomiast załączyć projekt zniesienia współwłasności. Od relacji współwłaścicieli będzie zależała wysokość opłaty sądowej. Jeżeli są zgodni i posiadają projekt zniesienia współwłasności zapłacą jedynie 300 złotych. Z kolei w przypadku konfliktu, wnioskodawca wniesie opłatę w wysokości 1000 złotych. Oczywiście opłata powinna zostać wniesiona przed złożeniem wniosku do sądu.

Notarialne zniesienie współwłasności

Można też dokonać zniesienia współwłasności na drodze notarialnej. Tę metodę można jednak wykorzystać tylko wtedy, gdy współwłaściciele są zgodni w zakresie rozstrzygnięcia. Wizyta u notariusza będzie dobrym rozwiązaniem, jeżeli zależy nam na czasie i jednocześnie jesteśmy skłonni wydać nieco więcej gotówki. Ten tryb jest bowiem szybszy, ale jednocześnie trochę droższy. - stwierdza Robert Tomaszewski – Prezes Zarządu w firmie Saveinvest Sp. z o.o. - portal www.saveinvest.pl.

Podział, spłata lub sprzedaż

Zniesienie współwłasności może przybrać trzy formy. Z jednej strony można żądać fizycznego podziału rzeczy wspólnej. Ograniczeniem w tym zakresie będzie wyłącznie sprzeczność tego podziału z przepisami lub ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem danej rzeczy albo to, iż podział pociągałby za sobą istotną zmianę rzeczy lub znaczne zmniejszenie jej wartości. Z drugiej strony natomiast można pozostawić daną rzecz lub nieruchomość jednemu ze współwłaścicieli, który to będzie musiał spłacić drugiego lub pozostałych (jeżeli jest ich więcej). Trzecią możliwością jest sprzedaż nieruchomości i podział pieniędzy ze sprzedaży między współwłaścicieli. W drugim i trzecim przypadku konieczne jest precyzyjne określenie wartości danej rzeczy lub nieruchomości. Z reguły nie obędzie się zatem bez sporządzenia opinii rzeczoznawcy majątkowego.

Zniesienie współwłasności – szybkie i bezproblemowe

"Nasza firma często korzysta z opcji zniesienia współwłasności. W ten sposób dokonujemy podziału działek, które sprzedajemy. Dzięki temu oszczędzamy zarówno czas, jak i pieniądze. W konsekwencji nasi kontrahenci szybko i bezproblemowo stają się stuprocentowymi właścicielami swojej wymarzonej nieruchomości" – komentuje Robert Tomaszewski – Prezes Zarządu w firmie Saveinvest Sp. z o.o.

Jak znieść współwłasność?

www.grunttozysk.pl

Wartościowe informacje na Twojego maila:
Spodobał Ci się artykuł? Poleć go!

Czy wiesz, że 65% Polaków uważa, że najlepszym zabezpieczeniem na
emeryturę jest posiadanie nieruchomości? »

Szukasz najlepszej działki? Bezpłatna pomoc specjalisty

Zadzwoń 500 210 600, lub wypełnij formularz - oddzwonimy do Ciebie!

Po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest sp. z o.o.
Informacja o administratorze

Nasi Partnerzy:

Działka nad Morzem | Inwestowanie w nieruchomości | Mielno Molo
informacja o cookies