Poradniki

Planowanie zakupu nieruchomości i jego realizacja od zawsze wiązała się z licznymi
niewiadomymi i kruczkami prawnymi.
Wychodząc naprzeciw tym pytaniom, postanowiliśmy uruchomić cykl poradników
w których opiszemy wiele aspektów związanych z nieruchomościami.

Jeszcze wyższe dofinansowania w programie Czyste Powietrze

21 października 2020 r. rozpoczął się drugi nabór wniosków o dofinansowanie w programie "Czyste Powietrze". Tym razem można otrzymać jeszcze więcej pieniędzy na wymianę pieca oraz inne prace termoizolacyjne. Kto może ubiegać się o te środki? Na to pytanie odpowiada Bartłomiej Kuźniar – Koordynator Projektów Inwestycyjnych w firmie Saveinvest Sp. z o.o. - portal www.saveinvest.pl.
 
Kto może ubiegać się o dofinansowanie?
 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie rozpoczął drugi nabór wniosków w ramach programu "Czyste Powietrze". Tym razem o dodatkowe środki finansowe mogą ubiegać się osoby uprawnione do podwyższonego poziomu dofinansowania. Kto otrzyma te pieniądze? Wyłącznie osoby fizyczne, które dodatkowo są właścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą. Dodatkowo wnioskodawcy muszą spełniać kryterium dochodowe. Przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy nie może przekraczać kwoty 1.400 złotych w gospodarstwie wieloosobowym oraz 1.960 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Jeżeli dana osoba prowadzi natomiast działalność gospodarczą roczny przychód tej osoby za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód nie powinien przekroczyć trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w stosownym rozporządzeniu Rady Ministrów.
 
Jak ustalić dochód wnioskodawcy?
 
Oczywiście powyższe kwoty powinny wynikać nie tylko z oświadczenia samego wnioskodawcy, ale ze specjalnego zaświadczenia wydawanego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania danej osoby fizycznej. Wzór wniosku o wydanie tego zaświadczenia stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Klimatu z 2 października 2020 r. Warto pamiętać o tym, że dochodem są po pierwsze przychody, podlegające opodatkowaniu zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych pomniejszone o koszty uzyskania przychodu należy podatek dochodowy od osób fizycznych składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne. Po drugie dochodem z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Po trzecie natomiast innymi dochodami, niepodlegającymi opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli na przykład wszelkiego rodzaju renty i stypendia. Odlicza się przy tym kwoty alimentów, świadczonych na rzecz innych osób.
 
Co jeszcze warto wiedzieć o dofinansowaniu?
 
Na marginesie warto dodać, że dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze umożliwia uzyskanie środków nie tylko na jeszcze nierozpoczęte inwestycje, ale również na te już zakończone. Warunkiem jest nierozpoczęcie ich wcześniej niż na 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie oraz nie wcześniej niż w dniu 15 maja 2020 roku. Należy też pamiętać o tym, że nabór dotyczy wyłącznie budynków jednorodzinnych, a nie wielorodzinnych. Nie stosuje się go również w odniesieniu do budynków nowobudowanych. Osoby, które spełnią wszelkie warunki naboru mogą składać stosowny wniosek o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, obejmującego swoim działaniem teren województwa, w którym zlokalizowany jest budynek, którego dotyczy planowane przedsięwzięcie albo za pośrednictwem gmin, które zawarły porozumienie w sprawie ustalenia zasad wspólnej realizacji programu "Czyste Powietrze". Najpierw wniosek składa się elektronicznie poprzez aplikację internetową Portal Beneficjenta, dostępny na stronie internetowej właściwego WFOŚiGW, a później papierowo. Można też skorzystać tylko z formy elektronicznej, ale to poprzez serwis gov.pl oraz z użyciem podpisu zaufanego albo kwalifikowanego.
 
Dofinansowanie tylko dla osób o niskich dochodach 
 
Należy zatem rozwiać wątpliwości – nie jest to wersja programu "Czyste Powietrze", dedykowana tym osobom, które w poprzedniej turze nie zdążyły złożyć stosownego wniosku. Tym razem nabór przeznaczony jest wyłącznie dla osób osiągających niskie dochody – wskazuje Bartłomiej Kuźniar – Koordynator Projektów Inwestycyjnych w firmie Saveinvest Sp. z o.o.
 
 

Saveinvest sp. z o.o.

www.grunttozysk.pl

Wartościowe informacje na Twojego maila:
Spodobał Ci się artykuł? Poleć go!

Czy wiesz, że 65% Polaków uważa, że najlepszym zabezpieczeniem na
emeryturę jest posiadanie nieruchomości? »

Szukasz najlepszej działki? Bezpłatna pomoc specjalisty

Zadzwoń 500 210 600, lub wypełnij formularz - oddzwonimy do Ciebie!

Po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest sp. z o.o.
Informacja o administratorze

Nasi Partnerzy:

Działka nad Morzem | Inwestowanie w nieruchomości | Mielno Molo
informacja o cookies