Poradniki

Planowanie zakupu nieruchomości i jego realizacja od zawsze wiązała się z licznymi
niewiadomymi i kruczkami prawnymi.
Wychodząc naprzeciw tym pytaniom, postanowiliśmy uruchomić cykl poradników
w których opiszemy wiele aspektów związanych z nieruchomościami.

Kiedy dostaniemy pozwolenie na budowę? Część druga

 

W poprzedniej części artykułu omówione zostały formalności, jakich musi dopełnić inwestor, który stara się uzyskać decyzję o pozwoleniu na budowę.

 

Projekt budowlany powinien spełniać wymagania jakie określone zostały w uchwale rady gminy, czyli w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub też w przypadku jego braku (zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Innymi słowy zamierzenie budowalne musi być zgodne z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu. Z kolei zakres i treść projektu budowlanego powinny być dostosowane do specyfiki i charakteru każdego obiektu osobno. Brany pod uwagę musi zostać również stopień skomplikowania robót budowlanych.

Zgodnie z przesłankami prawa budowlanego projekt budowlany powinien zawierać projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany. Ten pierwszy dokument, co do zasady, musi zostać sporządzony na aktualnej mapie i 
obejmować: określenie granic działki lub terenu, usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, sieci uzbrojenia terenu, sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków, układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich. Warto także pamiętać, że w sytuacji, gdy na terenie, którego dotyczy projekt zagospodarowania działki lub terenu, znajduje się obiekt budowlany, w stosunku do którego orzeczono nakaz rozbiórki, wniosek inwestora o pozwolenia na budowę nie zostanie rozpatrzony pozytywnie  - przypomina Bartosz Antos z portal www.grunttozysk.pl. Z kolei funkcja, forma i konstrukcja obiektu budowlanego, jego charakterystyka energetyczna i ekologiczna oraz proponowane niezbędne rozwiązania techniczne muszą zostać uwzględnione w projekcie architektoniczno-budowlanym. Jeśli wymaga tego sytuacja projekt musi zawierać także dodatkowe oświadczenie właściwego zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą, wyniki badań geologiczno-inżynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych. Projekt powinien zawierać także informację o przewidywanym obszarze oddziaływania planowanego obiektu.

Jeśli w trakcie analizy złożonego projektu budowalnego organ dostrzeże pewne nieprawidłowości, nakłada on na inwestora, w drodze postanowienia, obowiązek ich usunięcia. Jeśli w wyznaczonym terminie inwestor nie doprowadzi do ich usunięcia organ wydaje decyzję o odmowie zatwierdzenia projektu, a w konsekwencji także odmowę wydania pozwolenia na budowę.  

 

Saveinvest Sp. z o.o.

www.grunttozysk.pl

Działki nad morzem_Kiedy dostaniemy pozwolenie na budowę? Część druga zdjęcie1
Wartościowe informacje na Twojego maila:
Spodobał Ci się artykuł? Poleć go!

Czy wiesz, że 65% Polaków uważa, że najlepszym zabezpieczeniem na
emeryturę jest posiadanie nieruchomości? »

Szukasz najlepszej działki? Bezpłatna pomoc specjalisty

Zadzwoń 500 210 600, lub wypełnij formularz - oddzwonimy do Ciebie!

Po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest sp. z o.o.
Informacja o administratorze

Nasi Partnerzy:

Działka nad Morzem | Inwestowanie w nieruchomości | Mielno Molo
informacja o cookies