Poradniki

Planowanie zakupu nieruchomości i jego realizacja od zawsze wiązała się z licznymi
niewiadomymi i kruczkami prawnymi.
Wychodząc naprzeciw tym pytaniom, postanowiliśmy uruchomić cykl poradników
w których opiszemy wiele aspektów związanych z nieruchomościami.

Kiedy istnieją podstawy do przekazania pisma?

 

W jakich przypadkach i gdzie organ, do którego błędnie zostało wniesione podanie, ma obowiązek je przekazać?

 

Art. 66 § 3 kodeksu postępowania administracyjnego określa obowiązki organu w momencie stwierdzenia przez niego, że dane pismo zostało wniesione do organu niewłaściwego. A dokładniej sytuacji, kiedy tym właściwym organem jest sąd powszechny. W zgodzie z tym artykułem jeśli podanie wniesiono  do organu niewłaściwego, a  organu właściwego nie można ustalić na podstawie danych podania, albo gdy z podania wynika, że właściwym w sprawie jest sąd powszechny, organ, do którego podanie wniesiono, zwraca je wnoszącemu. Zwrot podania następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.

Zdaniem Bartosza Antosa, Dyrektora ds. Nieruchomości Saveinvest, warto zauważyć, że organ może zastosować się do art. 66 § 3 k.p.a. i w oparciu o zawarte w nim przesłanki zwrócić podanie do wnioskodawcy, tylko w sytuacji, gdy stwierdzi, że sprawa objęta podaniem należy do spraw cywilnych w rozumieniu art. 1 kodeksu postępowania cywilnego. Zatem, gdy jest sprawą z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, i opiekuńczego, prawa pracy, sprawą z zakresu ubezpieczeń społecznych, bądź też sprawą, do której przepisy powyższej ustawy stosuje się mocą ustaw szczególnych.      

Przykładowa sytuacja dla zilustrowania powyższych tez: właściciel zalanej działki wysyła pismo do powiatowego zarządu dróg z żądaniem przyznania odszkodowania za  zniszczenia powstałe w wyniku niedrożności rowu odprowadzającego wodę. Sprawa zostaje przekazana innemu organowi administracyjnemu. Czy zaistniały niezbędne warunki do przekazania takiego pisma? Odpowiedź brzmi: nie. Właściciel wystąpił bowiem z roszczeniem cywilnoprawnym o wypłatę odszkodowania. Sprawy spod tego znaku nie podlegają załatwianiu na drodze dyktowanej przez kodeks postępowania administracyjnego. W konsekwencji przekazywanie ich bazując na przesłankach art. 65 k.pa. jest niedopuszczalne, gdyż jest niezgodne z prawem. Przywołany przepis umożliwia bowiem przekazanie sprawy organowi administracyjnemu jedynie w momencie, gdy ma ona charakter administracyjny i podlega rozpatrzeniu w trybie wskazanego kodeksu. Roszczenie wypłaty odszkodowania jest bezsprzecznie żądaniem o charakterze cywilnoprawnym, a w związku z tym może być dochodzone przed sądem powszechnym. 

Saveinvest Sp. z o.o.

www.dzialkanadmorzem.pl

Działki nad morzem_Kiedy istnieją podstawy do przekazania pisma? zdjęcie1
Wartościowe informacje na Twojego maila:
Spodobał Ci się artykuł? Poleć go!

Czy wiesz, że 65% Polaków uważa, że najlepszym zabezpieczeniem na
emeryturę jest posiadanie nieruchomości? »

Szukasz najlepszej działki? Bezpłatna pomoc specjalisty

Zadzwoń 500 210 600, lub wypełnij formularz - oddzwonimy do Ciebie!

Po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest sp. z o.o.
Informacja o administratorze

Nasi Partnerzy:

Działka nad Morzem | Inwestowanie w nieruchomości | Mielno Molo
informacja o cookies