Poradniki

Planowanie zakupu nieruchomości i jego realizacja od zawsze wiązała się z licznymi
niewiadomymi i kruczkami prawnymi.
Wychodząc naprzeciw tym pytaniom, postanowiliśmy uruchomić cykl poradników
w których opiszemy wiele aspektów związanych z nieruchomościami.

Kiedy można podjąć zawieszone postępowanie administracyjne?

Kiedy istnieją podstawy do zawieszenia postępowania administracyjnego? Jak długo może być ono utrzymywane w zawieszeniu i kiedy można podjąć zawieszone postępowanie?

Podstawy do zawieszenia postępowania definiuje art. 97 par. 1 pkt. 4 kodeksu postępowania administracyjnego. W myśl tego artykułu organ administracji publicznej zawiesza postępowanie, gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez sąd lub inny organ. Rozumie się przez to sytuacje, w których wydanie orzeczenia merytorycznego w sprawie będącej przedmiotem postępowania przed właściwym organem, warunkowane jest uprzednim rozstrzygnięciem wstępnego zagadnienia prawnego.

 

Postępowanie administracyjne może być utrzymywane w zawieszeniu tylko do czasu ustąpienia przyczyny tego zawieszenia. W momencie gdy dochodzi do zawieszenia postępowania z racji zaistnienia zagadnienia wstępnego kodeks postępowania administracyjnego nie precyzuje kiedy powinno być ono wszczęte. Zazwyczaj w orzecznictwach sądowych wykazuje się, że podjęcie zawieszonego postępowania powinno mieć miejsce, gdy rozstrzygnięcie, stanowiące zagadnienie wstępne, stanie się ostateczne. Jak zauważa Robert Tomaszewski, Dyrektor Zarządzający Saveinvest, postępowanie administracyjne jest dwuinstancyjne (art. 16 k.p.a.).  Zatem strona postępowania, która nie jest usatysfakcjonowana rozstrzygnięciem  organu I instancji przysługuje możliwość wniesienia środka odwoławczego. W związku z powyższym irracjonalne wydaje się podjęcie zawieszonego postępowania i wydanie rozstrzygnięcia w  oparciu o decyzję, co do której trwa nadal stan zawieszenia związany z możliwością wniesienia odwołania, bądź też jej ewentualnego uchylenia w postępowaniu odwoławczym.

 

Co więcej, zgodnie z treścią art. 145 §  1 pkt 8 k.p.a. ewentualne uchylenie lub zmiana decyzji stanowiącej zagadnienia wstępne stanowi podstawę do wznowienia postępowania. Bezpośrednio wynika z tego artykułu, że podjęcie zawieszonego wcześniej postępowania może mieć miejsce dopiero w chwili uzyskania ostatecznego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego, którego dotyczy art. 97 § 1 pkt. 4 k.p.a. 

SaveInvest Sp. z o.o.

www.dzialkanadmorzem.pl

Działki nad morzem_Kiedy można podjąć zawieszone postępowanie administracyjne? zdjęcie1
Wartościowe informacje na Twojego maila:
Spodobał Ci się artykuł? Poleć go!

Czy wiesz, że 65% Polaków uważa, że najlepszym zabezpieczeniem na
emeryturę jest posiadanie nieruchomości? »

Szukasz najlepszej działki? Bezpłatna pomoc specjalisty

Zadzwoń 500 210 600, lub wypełnij formularz - oddzwonimy do Ciebie!

Po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest sp. z o.o.
Informacja o administratorze

Nasi Partnerzy:

Działka nad Morzem | Inwestowanie w nieruchomości | Mielno Molo
informacja o cookies