Poradniki

Planowanie zakupu nieruchomości i jego realizacja od zawsze wiązała się z licznymi
niewiadomymi i kruczkami prawnymi.
Wychodząc naprzeciw tym pytaniom, postanowiliśmy uruchomić cykl poradników
w których opiszemy wiele aspektów związanych z nieruchomościami.

Kiedy organ może sprostować decyzję?

 

Strona postępowania otrzymała decyzję zawierającą błędy – które spośród nich mogą zostać sprostowane przez organ administracji publicznej?

 

Zgodnie z art. 107 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego decyzja administracyjna powinna zawierać: oznaczenie organu administracji publicznej, datę wydania, oznaczenie strony lub stron, powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, uzasadnienie faktyczne i prawne, podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji lub, jeżeli decyzja wydana została w formie dokumentu elektronicznego, powinna być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Decyzja powinna zawierać także pouczenie – czyli czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie.

Co w sytuacji, gdy otrzymana decyzja zawiera błędy – które spośród pomyłek organu mogą zostać sprostowane, a które nie? Zgodnie z art. 113. § 1. kodeksu postępowania administracyjnego organ administracji publicznej, z urzędu lub na żądanie strony, może sprostować, w drodze postanowienia, błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki w wydanych przez siebie decyzjach. Organ, który wydał decyzję, wyjaśnia także, w drodze postanowienia na wniosek organu egzekucyjnego lub strony, wątpliwości co do treści wydanej decyzji. Na postanowienie w sprawie sprostowania lub wyjaśnienia przysługuje zażalenie.

Z uwagi na fakt, że zawarte w prawie pojęcie “błędy pisarskie i rachunkowe” nie doczekało się jeszcze definicji ustawowej, w praktyce - czyli w orzecznictwach sądowych - przyjmowane jest jego potoczne rozumienie (o czym mówi m.in. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 16 stycznia 2006 r.; sygnatura akt: VII SA/WA 1059/05). W konsekwencji przez „błąd pisarski” rozumiane są najczęściej: pomyłki w pisowni (literówki etc.), niezamierzone opuszczenie lub powtórzenie wyrazu, niepoprawne użycie wyrazu itd. Z kolei wyróżnione w artykule “oczywiste omyłki” wynikać powinny jednoznacznie z natury popełnionego błędu – co powinno zostać stwierdzone w wyniku porównania otrzymanego rozstrzygnięcia z treścią złożonego przez stronę wniosku. 

Warto również pamiętać, jakich konsekwencji nie może nieść za sobą sprostowanie wydane przez organ administracji publicznej. Po pierwsze sprostowanie nie może prowadzić do merytorycznej zmiany decyzji, ani w jej sentencji, ani w uzasadnieniu. Zmiany nie mogą ingerować w istotę decyzji, przykładowo nie mogą rozszerzyć zakresu przedmiotowego rozstrzygnięcia, które zawiera - wyjaśnia Robert Tomaszewski z portalu www.grunttozysk.pl. Co więcej sprostowanie nie może korygować błędów prawnych – czyli m.in. konsekwencji naruszenia konkretnego przepisu. Mogłoby to doprowadzić do ponownego rozstrzygnięcia sprawy, znacznie różniącego się od tego pierwszego.

 

Saveinvest Sp. z o. o.

www.grunttozysk.pl

Działki nad morzem_Kiedy organ może sprostować decyzję? zdjęcie1
Wartościowe informacje na Twojego maila:
Spodobał Ci się artykuł? Poleć go!

Czy wiesz, że 65% Polaków uważa, że najlepszym zabezpieczeniem na
emeryturę jest posiadanie nieruchomości? »

Szukasz najlepszej działki? Bezpłatna pomoc specjalisty

Zadzwoń 500 210 600, lub wypełnij formularz - oddzwonimy do Ciebie!

Po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest sp. z o.o.
Informacja o administratorze

Nasi Partnerzy:

Działka nad Morzem | Inwestowanie w nieruchomości | Mielno Molo
informacja o cookies