Poradniki

Planowanie zakupu nieruchomości i jego realizacja od zawsze wiązała się z licznymi
niewiadomymi i kruczkami prawnymi.
Wychodząc naprzeciw tym pytaniom, postanowiliśmy uruchomić cykl poradników
w których opiszemy wiele aspektów związanych z nieruchomościami.

Kiedy upływa termin zakończenia budowy?

 

Warto pamiętać, że ustawodawca określa jedynie termin rozpoczęcia budowy – nie ma w polskim prawodawstwie przesłanek, które nakazywałyby inwestorom zakończenie budowy w określonym terminie.

 

Brak w polskim prawodawstwie przesłanek, które nakazywałyby inwestorom zakończenie budowy w określonym terminie. To sam inwestor zadecyduje, kiedy przypadnie termin zakończenia prac budowlanych. Prawo reguluje natomiast kwestię terminu rozpoczęcia takich prac.

Art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane wymienia szereg inwestycji, których wykonanie będzie obligowało inwestora do uprzedniego zgłoszenia właściwemu organowi administracji. W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. W przypadku nierozpoczęcia wykonywania robót budowlanych przed upływem 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia, rozpoczęcie tych robót może nastąpić jedynie po uprzednim dokonaniu ponownego zgłoszenia. W przypadku natomiast wymogu uzyskania pozwolenia na budowę, zgodnie z art. 37 wspominanej ustawy, ta decyzja administracyjna zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym pozwolenie stało się ostateczne lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż okres 3 lata. Zgodnie z prawem budowlanym za rozpoczęcie budowy uznaje się podjęcie prac przygotowawczych (po uprzednim zgłoszeniu lub uzyskaniu pozwolenia), a za takie zwyczajowo przyjmowane są: wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie;  wykonanie niwelacji terenu; zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów; wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy.

Powstaje zatem pytanie – skoro ustawodawca nie narzuca inwestorom konieczności zakończenia robót budowlanych w określonym terminie, czy można zatem rozpocząć użytkowanie obiektu w dowolnym momencie, nawet w sytuacji, gdy zakończona została budowa jedynie jego części? W wielu przypadkach taki tok rozumowania i w konwekcji podjęcie przez inwestora decyzji o użytkowaniu skończonej jedynie części danej budowli może doprowadzić nawet do nakazu jej rozbiórki – mówi Bartosz Antos z portalu www.grunttozysk.pl. Przykładowo: inwestor miał w planach wzniesienie budynku o charakterze mieszkalno-usługowym. Budowa tej drugiej części została już zakończona i odebrana, jednak z jakichś względów budowa części mieszkalnej sprawiła nieco więcej kłopotów, przez co zostanie ona ukończona w terminie późniejszym. Warto mieć na uwadze, że rozpoczęcie użytkowania części obiektu budowlanego jeszcze przed wykonaniem wszelkich koniecznych robót budowlanych wymaga uzyskania z nadzoru budowlanego pozwolenia na użytkowanie. Jeśli inwestor takiego pozwolenia nie uzyska, a mimo to  zdecyduje się na użytkowanie części usługowej, a wiec tej już zakończonej i odebranej, w świetle prawa dopuści się on samowoli budowlanej. W konsekwencji, jeśli sprawa trafi do rąk powiatowego inspektora, inwestor zostanie zobowiązany do zalegalizowania swojej budowli – co w wielu przypadkach wiąże się z dość sporymi kwotami. Jeśli, jak to zazwyczaj bywa, z powodów czysto finansowych inwestor nie skorzysta ze swojego uprawnienia do legalizacji, może spodziewać się nakazu rozbiórki.

 

 

Saveinvest Sp. z o.o.

www.grunttozysk.pl

Działki nad morzem_Kiedy upływa termin zakończenia budowy? zdjęcie1
Wartościowe informacje na Twojego maila:
Spodobał Ci się artykuł? Poleć go!

Czy wiesz, że 65% Polaków uważa, że najlepszym zabezpieczeniem na
emeryturę jest posiadanie nieruchomości? »

Szukasz najlepszej działki? Bezpłatna pomoc specjalisty

Zadzwoń 500 210 600, lub wypełnij formularz - oddzwonimy do Ciebie!

Po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest sp. z o.o.
Informacja o administratorze

Nasi Partnerzy:

Działka nad Morzem | Inwestowanie w nieruchomości | Mielno Molo
informacja o cookies