Poradniki

Planowanie zakupu nieruchomości i jego realizacja od zawsze wiązała się z licznymi
niewiadomymi i kruczkami prawnymi.
Wychodząc naprzeciw tym pytaniom, postanowiliśmy uruchomić cykl poradników
w których opiszemy wiele aspektów związanych z nieruchomościami.

Kiedy urzędnik może uzasadnić zwłokę w załatwieniu sprawy?

 

W myśl prawa organy powinny rozpatrywać sprawy „bez zbędnej zwłoki”. Tylko przyczyna niezależna od urzędników może uzasadniać i usprawiedliwiać opóźnienie i zwłoki w terminowym załatwianiu spraw.  

 

Często można spotkać się z sytuacją, gdy składamy wnioski lub petycje do odpowiedniego organu i nasze pismo pozostaje bez odpowiedzi przez długi czasu. Można wtedy dowodzić o nie zachowaniu przez urzędnika przewidzianych przez ustawę terminów dotyczących wydania decyzji.

 

 Organy mogą tłumaczyć opóźnienie w rozstrzygnięciu sprawy jako konsekwencje okoliczności od niego niezależnych – jednak te muszą rzeczywiście uzasadniać zwłokę. Przykładowo, jeśli ubiegamy się o odszkodowanie z jakiegoś tytułu, nie dostajemy odpowiedzi, co organ uzasadnia zbyt dużą liczbą wniosków o odszkodowania, która napływa w danym momencie – nie jest to odpowiednia przyczyna, która usprawiedliwiałaby opóźnienie postępowania. Zbyt duża liczba spraw z jakimi muszą borykać się urzędnicy nie tłumaczy ewentualnych opóźnień w terminowym rozpatrzeniu naszego wniosku. Podobnie jest z zasłanianiem się kwestią finansową – przykładowo brak pieniędzy  na pokrycie kosztów postępowania administracyjnego nie może być przez organ przedstawiony jako rzeczywista przeszkoda, która uniemożliwia rozstrzygnięcie sprawy w przewidzianym przez ustawę terminie. Rozważania te znajdują swoje potwierdzenie w wyrokach sądowych – m.in. Sąd Administracyjny w Warszawie (sygnatura: I SAB/Wa 325/2010) lub poznański WSA (II SAB/Po 14/2008). Według tych orzecznictw za niezależną od organu przyczynę opóźnienia sprawy nie można uznać ani charakteru przedłożonej do urzędu sprawy, ani znacznej liczby akurat w danym momencie przeprowadzanych przez dany organ postepowań lub niewystarczającej liczby pracowników.

 

 

Z przepisu art. 35 § 4 kodeksu postępowania administracyjnego wynika, że terminy załatwienia spraw określają czas efektywny, jakim dysponuje organ administracji publicznej załatwiający sprawę na jej rozpatrzenie i podjęcie decyzji. Do terminów tych nie zalicza się: terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności; okresów zawieszenia postępowania; okresów opóźnień powstałych z przyczyn powstałych z winy strony; okresów opóźnień powstałych z przyczyn niezależnych od organu. Okresy opóźnień powstałych z przyczyn niezależnych od organu, których nie wlicza się do terminów załatwiania spraw, to opóźnienia inne niż powstałe z winy strony, spowodowane działaniem czynników, na które organ nie miał wpływu. Mogą to być zarówno działania sił przyrody, jak i działania lub zaniechania innych organów, które są istotne dla rozstrzygnięcia sprawy. Jednak do terminów załatwienia spraw wlicza się także opóźnienia powstałe z winy organu prowadzącego postępowanie. Jak tłumaczy Bartosz Antos z portalu www.grunttozysk.pl zasięganie porady przez organ administracji u władz zwierzchnich, co do sposobu załatwienia sprawy, nie usprawiedliwia przekroczenia terminu jej załatwienia. Nie można przyjąć, aby w takiej sytuacji niezałatwienie sprawy w terminie następowało z przyczyny niezależnej od organu w rozumieniu art. 36 § 2 lub z przyczyny uzasadnionej w rozumieniu art. 38 k.p.a. Zatem, do przyczyn niezależnych od organu, o których mowa w art. 35 § 5 k.p.a., nie należy zaliczać: zwłoki innego urzędu, który opóźnia nadesłanie do organu orzekającego odpowiedzi na wysłane pismo; oczekiwanie na nadesłanie akt administracyjnych przez inny urząd orzekające czy przeprowadzenie uzupełniającego postępowania dowodowego przez organ niższej instancji. W przypadku, gdy sytuacja wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego rozstrzygnięcie, co do zasady, powinno zostać wydane w ciągu miesiąca. Natomiast w sprawach bardziej skomplikowanych okres oczekiwania na wydania decyzji nie może przekroczyć dwóch miesięcy od daty wszczęcia postępowania.  Jeśli chodzi o postępowanie o charakterze odwoławczym załatwienie sprawy powinno nastąpić w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania. 

 

 

 

Saveinvest Sp. z o. o.

www.grunttozysk.pl

Działki nad morzem_Kiedy urzędnik może uzasadnić zwłokę w załatwieniu sprawy? zdjęcie1
Wartościowe informacje na Twojego maila:
Spodobał Ci się artykuł? Poleć go!

Czy wiesz, że 65% Polaków uważa, że najlepszym zabezpieczeniem na
emeryturę jest posiadanie nieruchomości? »

Szukasz najlepszej działki? Bezpłatna pomoc specjalisty

Zadzwoń 500 210 600, lub wypełnij formularz - oddzwonimy do Ciebie!

Po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest sp. z o.o.
Informacja o administratorze

Nasi Partnerzy:

Działka nad Morzem | Inwestowanie w nieruchomości | Mielno Molo
informacja o cookies