Poradniki

Planowanie zakupu nieruchomości i jego realizacja od zawsze wiązała się z licznymi
niewiadomymi i kruczkami prawnymi.
Wychodząc naprzeciw tym pytaniom, postanowiliśmy uruchomić cykl poradników
w których opiszemy wiele aspektów związanych z nieruchomościami.

Konsekwencje naruszenia procedury planistycznej

Jaka jest zależność miedzy treścią studium uwarunkowań a miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego? Jakie są konsekwencje naruszenia procedury planistycznej, czyli w jakich sytuacjach ustalenia planu miejscowego zostaną unieważnione?

W myśl art. 28 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  istotne naruszenie trybu i zasad sporządzania studium lub planu miejscowego, a także naruszenie właściwości organów w tym zakresie, sprawiają, że uchwała rady gminy w całości lub części podlega unieważnianiu. Idąc dalej, za art. 20 ust. 1 wspomnianej powyżej ustawy, plan miejscowy uchwala rada gminy, po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń stadium, a w myśl art. 15 wójt, burmistrz albo prezydent miasta sporządza projekt planu miejscowego, zawierający część tekstową i graficzną, zgodnie z zapisami studium oraz z przepisami odrębnymi, odnoszącymi się do obszaru objętego planem.

Wszystkie przywołane powyżej przesłanki prawne odnoszą się do studium, które jest kluczowe przy uchwalaniu każdego planu miejscowego. To właśnie brak zgodności z jego treścią daje podstawy do zaskarżenia uchwalonego przez gminę aktu planistycznego – informuje Robert Tomaszewski z portalu www.grunttozysk.pl. Co więcej, jak wynika z zacytowanych powyżej norm prawnych, stadium musi poprzedzać plan. Oznacza to, że nie może być ono uchwalone przykładowo równocześnie z planem (co potwierdza m.in. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, sygnatura akt: II OSK 626/14).  Co do zasady ustalenia studium nie mogą zostać dopasowane do będącego dopiero na etapie projektu planu. We wspominanej tu sprawie gmina najpierw uchwaliła projekt, po czym okazało się ze kłóci się on z treścią studium, przystąpiła więc również do wprowadzania zmian w tym drugim dokumencie. Takie działania są rażącym naruszeniem procedury planistycznej. 

Saveinvest sp. z o.o.

www.grunttozysk.pl

Działki nad morzem_Konsekwencje naruszenia procedury planistycznej   zdjęcie1
Wartościowe informacje na Twojego maila:
Spodobał Ci się artykuł? Poleć go!

Czy wiesz, że 65% Polaków uważa, że najlepszym zabezpieczeniem na
emeryturę jest posiadanie nieruchomości? »

Szukasz najlepszej działki? Bezpłatna pomoc specjalisty

Zadzwoń 500 210 600, lub wypełnij formularz - oddzwonimy do Ciebie!

Po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest sp. z o.o.
Informacja o administratorze

Nasi Partnerzy:

Działka nad Morzem | Inwestowanie w nieruchomości | Mielno Molo
informacja o cookies