Poradniki

Planowanie zakupu nieruchomości i jego realizacja od zawsze wiązała się z licznymi
niewiadomymi i kruczkami prawnymi.
Wychodząc naprzeciw tym pytaniom, postanowiliśmy uruchomić cykl poradników
w których opiszemy wiele aspektów związanych z nieruchomościami.

Kto i w jakich sytuacjach musi powiesić tablicę informacyjną na budowie?

 

Zgodnie z prawem za powieszenie tablicy informacyjnej na terenie budowy odpowiedzialny jest kierownik budowy, jednak tylko w sytuacji, gdy wymagała ona uzyskania pozwolenia na budowę.

 

Najważniejszym, z punktu widzenia inwestora, który zastanawia się czy na terenie jego budowy niezbędne będzie usytuowanie tablicy informacyjnej, jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. Zgodnie z zawartymi tam przesłankami osobą bezpośrednio odpowiedzialną za powieszenie takiej tablicy jest kierownik budowy. Tablica informacyjna musi zostać wywieszona tylko na terenie takiej budowy, która, zgodnie z prawem budowlanym, wymagała uzyskania przez inwestora pozwolenia na budowę.

 Co do zasady tablica informacyjna musi zostać umieszczona (w sposób trwały i odpowiednio zabezpieczony przed zniszczeniem) w obrębie terenu budowy w miejscu widocznym od strony drogi publicznej (lub też dojazdu do takiej drogi), na takiej wysokości, aby nie było kłopotów z jej odczytaniem.

Warto także pamiętać, że rozporządzenie ministra jest bardzo restrykcyjne jeśli chodzi o określenie dokładnych cech tablic informacyjnych. Kierownik budowy zobowiązany jest bowiem do umieszczenia wykonanej ze sztywnej płyty tablicy koloru żółtego, o kształcie prostokąta o wymiarach 90 cm x 70 cm. Napisy na tablicy muszą zostać wykonane w sposób trwały i czytelny, literami i cyframi koloru czarnego, których wysokość musi przekraczać 4 cm. 

Tablica informacyjna musi zawierać: określenie rodzaju przeprowadzanych na danym terenie robót budowlanych oraz adres prowadzenia takich robót; numer pozwolenia na budowę wraz z nazwą, adresem oraz numerem telefonu właściwego organu nadzoru budowlanego; imię i nazwisko lub też nazwę (firmy), adres oraz numer telefonu inwestora; imię i nazwisko lub też nazwę (firmy), adres oraz numer telefonu wykonawcy lub wykonawców robót budowlanych. Ponad to należy na tablicy informacyjnej umieścić imiona, nazwiska, adresy wraz z numerami telefonów takich osób jak: kierownika budowy, kierownika robót, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektantów. Niezbędne jest także wypisanie telefonów alarmowych – policji, straży pożarnej, pogotowia.

Zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane kierownik budowy zobowiązany jest również do umieszczenia, oprócz omawianej powyżej tablicy, ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia – przypomina Bartosz Antos z portalu www.grunttozysk.pl. Ogłoszenie takie powinno zawierać: przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia wykonywania robót budowlanych, maksymalną liczę pracowników zatrudnionych na budowie w poszczególnych okresach oraz informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

 

Saveinvest Sp. z o.o.

www.grunttozysk.pl

Działki nad morzem_Kto i w jakich sytuacjach musi powiesić tablicę informacyjną na budowie?  zdjęcie1
Wartościowe informacje na Twojego maila:
Spodobał Ci się artykuł? Poleć go!

Czy wiesz, że 65% Polaków uważa, że najlepszym zabezpieczeniem na
emeryturę jest posiadanie nieruchomości? »

Szukasz najlepszej działki? Bezpłatna pomoc specjalisty

Zadzwoń 500 210 600, lub wypełnij formularz - oddzwonimy do Ciebie!

Po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest sp. z o.o.
Informacja o administratorze

Nasi Partnerzy:

Działka nad Morzem | Inwestowanie w nieruchomości | Mielno Molo
informacja o cookies