Poradniki

Planowanie zakupu nieruchomości i jego realizacja od zawsze wiązała się z licznymi
niewiadomymi i kruczkami prawnymi.
Wychodząc naprzeciw tym pytaniom, postanowiliśmy uruchomić cykl poradników
w których opiszemy wiele aspektów związanych z nieruchomościami.

Nabywanie gruntów przez cudzoziemców – o czym należy pamiętać?

Kiedy  nabycie działki przez cudzoziemców wymaga uzyskania zezwolenia? Jakich formalności należy dopełnić?

 

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o nabyciu nieruchomości przez cudzoziemców każde nabycie ziemi przez osobę posiadającą inne obywatelstwo niż polskie, wymagać będzie uzyskania zezwolenia wydanego w drodze decyzji przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych i administracji, jeżeli sprzeciwu nie wniesienie minister obrony narodowej, a w przypadku nieruchomości rolnych, jeżeli sprzeciwu nie wniesie dodatkowo także minister właściwy do spraw rozwoju wsi.

Zgodnie z  art. 1 ust. 2 pkt 1 1 ustawy o nabyciu nieruchomości przez cudzoziemców , cudzoziemcem jest osoba fizyczna, nieposiadająca polskiego obywatelstwa. Zezwolenie, o którym mowa powyżej wydawane jest na wniosek cudzoziemca, gdy nabycie przez niego nieruchomości nie spowoduje zagrożenia obronności, bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego oraz nie sprzeciwiają się temu względu polityki społecznej i zdrowia – mówi Robert Tomaszewski  z portalu www.dzialkanadmorzem.pl. Co więcej, cudzoziemiec będzie zobowiązany do wykazania, że zachodzą okoliczności potwierdzające jego więzi z Polską, przykładowo posiadanie polskiego pochodzenia.

Z kolei poprzez nabycie nieruchomości rozumieć należy nabycie prawa własności nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego na podstawie każdego zdarzenia prawnego – wyjaśnia Robert Tomaszewski  z portalu www.dzialkanadmorzem.pl

W zezwoleniu minister, o którym mowa w ustawie, ma uprawnienia, by określić dla cudzoziemca chcącego nabyć grunt, specjalne warunki, po spełnieniu których transakcja będzie możliwa do przeprowadzenia. Co szczególnie istotne, bez przedstawienia uzyskanego zezwolenia ministra, nawet w przypadku spełnienia wytyczonych tam warunków i udokumentowania ich spełnienia, podmiot nie będzie miał prawa do dokonywania czynności prawnych z zakresu prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego. 

Niespełnienie wszystkich dyktowanych ustawą warunków skutkować będzie oczywiście stwierdzeniem nieważności nabycia nieruchomości przez cudzoziemca. Ponadto, istnieje możliwość stwierdzenia nieważności takiej transakcji przez sąd, jeśli takie żądanie wpłynęło od właściwego ze względu położenia nieruchomości wójta, starosty, marszałka województwa, wojewody, ministra do spraw wewnętrznych.

Przepisów omawianej tu ustawy nie stosuje się w sytuacji, gdy do nabycia nieruchomości dochodzi na skutek dziedziczenia lub zapisów windykacyjnych dokonanych przez osoby uprawnione do dziedziczenia ustawowego – podkreśla Robert Tomaszewski  z portalu www.dzialkanadmorzem.pl. Rodzaj nabywanej nieruchomości nie odgrywa tu żadnego znaczenia. Co więcej, zezwolenie nie będzie wymagane jeśli podmiot nabywający jest w dniu nabycia uprawniony do dziedziczenia ustawowego, a osoba zbywająca nieruchomość jest jej właścicielem co najmniej 5 lat, nieruchomość nie jest zlokalizowana w strefie nadgranicznej i nie jest to grunt o charakterze rolnym o powierzchni przekraczającej 1 ha.

Saveinvest Sp. z o.o.

www.grunttozysk.pl

Działki nad morzem_Nabywanie gruntów przez cudzoziemców – o czym należy pamiętać?  zdjęcie1
Wartościowe informacje na Twojego maila:
Spodobał Ci się artykuł? Poleć go!

Czy wiesz, że 65% Polaków uważa, że najlepszym zabezpieczeniem na
emeryturę jest posiadanie nieruchomości? »

Szukasz najlepszej działki? Bezpłatna pomoc specjalisty

Zadzwoń 500 210 600, lub wypełnij formularz - oddzwonimy do Ciebie!

Po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest sp. z o.o.
Informacja o administratorze

Nasi Partnerzy:

Działka nad Morzem | Inwestowanie w nieruchomości | Mielno Molo
informacja o cookies