Poradniki

Planowanie zakupu nieruchomości i jego realizacja od zawsze wiązała się z licznymi
niewiadomymi i kruczkami prawnymi.
Wychodząc naprzeciw tym pytaniom, postanowiliśmy uruchomić cykl poradników
w których opiszemy wiele aspektów związanych z nieruchomościami.

O czym należy pamiętać decydując się na budowę ogrodzenia posesji?

Mogłoby się wydawać, że budowa ogrodzenia posesji jest przedsięwzięciem na tyle drobnym, nieistotnym, że przepisy prawne nie ingerują w ten proces i plany właścicieli nieruchomości. Nic bardziej mylnego. Jakie formalności należy spełnić, decydując się na budowę ogrodzenia? Na to pytanie odpowiada Robert Tomaszewski – Prezes Zarządu w firmie Saveinvest Sp. z o.o. - portal www.saveinvest.pl.

Czy potrzebne jest pozwolenie na budowę?

Budowa ogrodzenia nie jest zdarzeniem całkowicie indyferentnym w świetle przepisów prawa budowlanego. Po pierwsze trzeba wyraźnie podkreślić, że ogrodzenie w rozumieniu prawa budowlanego stanowi tzw. urządzenie budowlane, a zatem urządzenie techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. Definicja ta jest aktualna w przypadku nieruchomości już zabudowanych. Jeżeli nieruchomość jest niezabudowana, to ogrodzenie traktować należy jak obiekt budowlany. Wśród przykładowych urządzeń ustawodawca wymienia: przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. Aktualnie ustawa czyni jasne rozróżnienie dotyczące tego, z jakimi formalnościami powinien zmierzyć się właściciel nieruchomości, który chce wybudować ogrodzenie nieruchomości. Jeżeli roboty budowlane dotyczą wybudowania ogrodzenia o wysokości powyżej 2,20 m, to konieczne jest dokonanie tzw. zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę. A jeżeli o wysokości nieprzekraczającej 2,20 m, to nie istnieje potrzeba dokonywania ani zgłoszenia robót budowlanych, ani ubiegania się o pozwolenie na budowę.

Ogrodzenie, a mur oporowy – różnice

Ogrodzenie, które stanowi urządzenie budowlane i dla którego wymagane jest co najwyżej zgłoszenie robót budowlanych, jeżeli jego wysokość miałaby przekraczać 2,20 metra, należy odróżnić od tzw. muru oporowego. Mur oporowy rodzaj budowli, tak zwanej konstrukcji oporowej, której celem jest powstrzymanie parcia, jakie wywiera grunt wysokiego nasypu. Mur oporowy ma na celu powstrzymanie parcia gruntu pochodzącego od wysokiego nasypu przez nią podtrzymywanego. Może być wykonany z żelbetu, betonu, cegieł, pustaków, kamieni, gabionów lub bloków betonowych. Można pokusić się o stwierdzenie, że o ile każdy mur oporowy może pełnić zarazem funkcję ogrodzenia, ale nie każde ogrodzenie jest zarazem murem oporowym. Innymi słowy, chociaż samo wybudowanie ogrodzenia nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, to obowiązek taki zachodzi w odniesieniu do muru oporowego (konstrukcji oporowej), jeżeli ów mur nie pełni wyłącznie funkcji ogrodzenia - tłumaczy Robert Tomaszewski.

Budowa ogrodzenia a miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Planując ogrodzenie, warto też sprawdzić, czy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (MPZP) nie ma zapisów odnoszących się do formy, wysokości ogrodzenia, a także możliwego budulca. W przypadku gmin, gdzie przyjęto tzw. uchwałę o zasadach i warunkach sytuowania obiektów małej architektury – instrument wprowadzony do ustawy planistycznej nowelizacją z 24 kwietnia 2015 r. – to w tym akcie prawnym mogą znaleźć się wytyczne, jakie właściciel nieruchomości powinien spełnić, chcąc zbudować ogrodzenie. W każdym wypadku, niezbędnych informacji zasięgnąć można we właściwym miejscowo urzędzie miasta i gminy, a ściślej rzecz ujmując: w wydziale lub komórce zajmującą się planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym (urbanistyką) – podpowiada Robert Tomaszewski.

Ogrodzenie, a inne akty prawne – na co jeszcze zwrócić uwagę?

W szczególnych przypadkach – w zależności od specyfiki danej nieruchomości, jej usytuowania, a w tym planowanego ogrodzenia – także inne akty prawne będą miały zastosowanie, jeżeli planujemy wybudować ogrodzenie. Przykładowo, w przypadku ogrodzenia nieruchomości położonej nad jeziorem trzeba pamiętać, że zakazuje się grodzenia nieruchomości przyległych do publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz do brzegu wód morskich i morza terytorialnego w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu. Innymi słowy, zbudowane ogrodzenie nie może uniemożliwiać przemieszczanie się wzdłuż linii brzegowej wskazanych typów zbiorników wodnych. Pewne ograniczenia, związane z budową ogrodzeń, można znaleźć też w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zgodnie z przywołanym rozporządzeniem ogrodzenie nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i zwierząt. W konsekwencji umieszczanie na ogrodzeniach, na wysokości mniejszej niż 1,8 m, ostro zakończonych elementów, drutu kolczastego, tłuczonego szkła oraz innych podobnych wyrobów i materiałów jest zabronione.

 

Saveinvest sp. z o.o.

www.grunttozysk.pl

Wartościowe informacje na Twojego maila:
Spodobał Ci się artykuł? Poleć go!

Czy wiesz, że 65% Polaków uważa, że najlepszym zabezpieczeniem na
emeryturę jest posiadanie nieruchomości? »

Szukasz najlepszej działki? Bezpłatna pomoc specjalisty

Zadzwoń 500 210 600, lub wypełnij formularz - oddzwonimy do Ciebie!

Po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest sp. z o.o.
Informacja o administratorze

Nasi Partnerzy:

Działka nad Morzem | Inwestowanie w nieruchomości | Mielno Molo
informacja o cookies