Poradniki

Planowanie zakupu nieruchomości i jego realizacja od zawsze wiązała się z licznymi
niewiadomymi i kruczkami prawnymi.
Wychodząc naprzeciw tym pytaniom, postanowiliśmy uruchomić cykl poradników
w których opiszemy wiele aspektów związanych z nieruchomościami.

Podział działek pod drogi publiczne

 

Właściciel złożył wniosek o podział swojej nieruchomości. W trakcie tego procesu jedna z jego działek została wydzielona pod drogę publiczną. Czyją własność stanowi zatem ta działka? Czy (i w jakich okolicznościach) właścicielowi nieruchomości przysługuje prawo do żądania wypłaty odszkodowania z tego tytułu?

 

Art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami mówi, że działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne (gminne, powiatowe, wojewódzkie, krajowe) z nieruchomości, której podział został dokonany na wniosek jej właściciela, przechodzą, z mocy prawa z dniem, w którym decyzja zatwierdzająca podział stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale prawomocne, odpowiednio na własność gminy, powiatu, województwa lub też Skarbu Państwa. Przywołany powyżej przepis można zastosować także do nieruchomości, której podział został dokonany na wniosek nie właściciela, a użytkownika wieczystego, z tym że prawo użytkowania wieczystego działek gruntu wydzielonych pod drogi publiczne wygasa z dniem, w którym decyzja zatwierdzająca podział stała się ostateczna albo orzeczenie o dokonaniu podziału prawomocne. Wspomniany artykuł stosuje się jednak odpowiednio tylko przy wydzielaniu działek gruntu pod poszerzenie istniejących już dróg publicznych.

Za działki gruntu wydzielonych pod drogi publiczne, przysługuje odszkodowanie w wysokości uzgodnionej pomiędzy pierwotnym właścicielem lub użytkownikiem wieczystym, a właściwym organem – informuje Robert Tomaszewski z portalu www.grunttozysk.pl. Jeżeli do takiego uzgodnienia nie dojdzie, na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego odszkodowanie jest ustalane i wypłacane stosownie do zasad i trybu jakie obowiązują przy wywłaszczaniu nieruchomości.

Wydawać by się mogło zatem, że nie można liczyć na odszkodowanie, jeśli droga pod którą wydzielona została działka, nie miała charakteru publicznego, a jedynie wewnętrzny. Ten drugi typ dróg nie został bowiem uwzględniony przez ustawodawcę - nie można zatem teoretycznie wydać decyzji administracyjnej, jakiej oczekiwaliby wnioskujący, czyli o przyznaniu im odszkodowania. Jednak  wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygnatura akt: I OSK 1841/13) rzuca nieco inne światło na całą sprawę. Zgodnie bowiem z tym orzecznictwem nikt nie może zostać wywłaszczony bez odpowiedniego wynagrodzenia. W optyce sądu nie ma żadnego znaczenia fakt, z drogą o jakim charakterze mamy do czynienia, czy jest ona publiczna, czy może tylko wewnętrzna. Skoro doszło do przejścia prawa własności na rzecz innego podmiotu, pierwotnemu właścicielowi musi, zgodnie z prawem, zostać wypłacona stosowna rekompensata.  Warto więc dochodzić swoich praw, nawet w sytuacji, gdy nasza działka została wydzielona pod drogę wewnętrzną – sądy analizują bowiem każdą sprawę odrębnie.

Saveinvest sp. z o.o.

www.grunttozysk.pl

Działki nad morzem_Podział działek pod drogi publiczne zdjęcie1
Wartościowe informacje na Twojego maila:
Spodobał Ci się artykuł? Poleć go!

Czy wiesz, że 65% Polaków uważa, że najlepszym zabezpieczeniem na
emeryturę jest posiadanie nieruchomości? »

Szukasz najlepszej działki? Bezpłatna pomoc specjalisty

Zadzwoń 500 210 600, lub wypełnij formularz - oddzwonimy do Ciebie!

Po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest sp. z o.o.
Informacja o administratorze

Nasi Partnerzy:

Działka nad Morzem | Inwestowanie w nieruchomości | Mielno Molo
informacja o cookies