Poradniki

Planowanie zakupu nieruchomości i jego realizacja od zawsze wiązała się z licznymi
niewiadomymi i kruczkami prawnymi.
Wychodząc naprzeciw tym pytaniom, postanowiliśmy uruchomić cykl poradników
w których opiszemy wiele aspektów związanych z nieruchomościami.

Przeniesienie pozwolenia na budowę. Część druga

W poprzedniej części poradnika omówione zostały warunki, jakie muszą zostać spełnione, by mogło dojść do skutecznego przeniesienia pozwolenia na budowę.

Gdy brak planu miejscowego

Co w sytuacji, gdy nieruchomość leży na terenie dla którego nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego? Przypomnijmy, że warunkiem koniecznym, jeszcze przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, będzie w takiej sytuacji wystąpienie z wnioskiem o wydanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. A zatem istnieje domniemanie, że jeśli pierwotny właściciel posiada pozwolenie na budowę, a teren nie jest objęty planem, musi także dysponować aktualnymi warunkami zabudowy. W konsekwencji, osoba na rzecz której ma być przeniesione pozwolenie na budowę, nie jest zobligowana by udowodnić, że posiada warunki zabudowy – co znajduje potwierdzenie w wielu wyrokach sądowych, dla przykładu orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 lutego 2007 r.; sygnatura akt: II OSK 281/06.

Formalności

Wszelkie niezbędne formalności, jakich muszą dopełnić strony, by mogło dojść do skutecznego przeniesienia pozwolenia na budowę, powinny być załatwione w urzędzie, który wydał to pozwolenie. Zazwyczaj będzie to więc starosta, albo prezydent w miastach na prawach powiatu. Z kolei do wojewody będziemy musieli zwrócić się tylko, jeśli inwestycja spełnia kryteria z art. 82 ust. 3 prawa budowlanego, czyli usytuowana jest: na terenie zamkniętym; na terenie pasa technicznego, portów i przystani morskich, 
morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej, a także na innych terenach przeznaczonych do utrzymania ruchu i transportu morskiego; dróg publicznych krajowych i wojewódzkich wraz z obiektami i urządzeniami służącymi do utrzymania tych dróg i transportu drogowego oraz sytuowanymi w granicach pasa drogowego sieciami uzbrojenia terenu – niezwiązanymi z użytkowaniem drogi, a w odniesieniu do dróg ekspresowych i autostrad – wraz z obiektami i urządzeniami obsługi podróżnych, pojazdów i przesyłek; na obszarze kolejowym; na terenie obiektów służących kształtowaniu zasobów wodnych i korzystaniu z nich; w obszarze lotnisk cywilnych wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi.

Zmiana przeznaczenia budynku

Czy inwestor może wystąpić z wnioskiem o przeniesienie pozwolenia na budowę wnosząc jednocześnie o zmianę przeznaczenia pomieszczeń części budynku? Taka prośba nowego właściciela jest jednoznaczna z brakiem wyrażenia zgody na przyjęcie wszystkich warunków pozwolenia na budowę (jak zostało to omówione w poprzedniej części poradnika jest to warunek konieczny, by pozwolenie mogło zostać przeniesione). Dlatego, by zmiana sposobu użytkowania nieruchomości mogła zostać rozpatrzona przez organ, należy wszcząć odrębne postępowanie, ale dopiero, gdy decyzja o zatwierdzeniu przeniesienia pozwolenia na budowę stanie się ostateczna – wyjaśnia Robert Tomaszewski z portalu www.grunttozysk.pl

Terminy

Co prawda kodeks postępowania administracyjnego przewiduje, że organ administracji publicznej (starosta lub wojewoda) ma miesiąc na  wydanie decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę. W praktyce jednak, ze względu przede wszystkim na brak konieczności przeprowadzania postępowania administracyjnego, tak jak w przypadku starania się o uzyskanie pozwolenia na budowę, decyzja ta wydawana jest dużo szybciej. Zgodnie natomiast  z prawem budowlanym na rozpoczęcie budowy inwestor ma trzy lata – jeśli zatem roboty zostały przerwane na dłużej to wydane pozwolenie wygasa – zgodnie ze wspomnianym wcześniej art. 37 prawa budowalnego.

W kolejnej części poradnika: niezbędne dokumenty, prawidłowo wypełniony wniosek  o przeniesienie pozwolenia oraz o czym jeszcze pamiętać przy przenoszeniu inwestycji. 

Saveinvest sp. z o.o.

www.grunttozysk.pl

Działki nad morzem_Przeniesienie pozwolenia na budowę. Część druga zdjęcie1
Wartościowe informacje na Twojego maila:
Spodobał Ci się artykuł? Poleć go!

Czy wiesz, że 65% Polaków uważa, że najlepszym zabezpieczeniem na
emeryturę jest posiadanie nieruchomości? »

Szukasz najlepszej działki? Bezpłatna pomoc specjalisty

Zadzwoń 500 210 600, lub wypełnij formularz - oddzwonimy do Ciebie!

Po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest sp. z o.o.
Informacja o administratorze

Nasi Partnerzy:

Działka nad Morzem | Inwestowanie w nieruchomości | Mielno Molo
informacja o cookies