Poradniki

Planowanie zakupu nieruchomości i jego realizacja od zawsze wiązała się z licznymi
niewiadomymi i kruczkami prawnymi.
Wychodząc naprzeciw tym pytaniom, postanowiliśmy uruchomić cykl poradników
w których opiszemy wiele aspektów związanych z nieruchomościami.

Przeniesienie pozwolenia na budowę. Część trzecia

W poprzedniej części poradnika omówione zostały konsekwencje braku planu miejscowego dla procedury przenoszenia pozwolenia na budowę, jak powinna wyglądać zmiana przeznaczenia budynku objętego przenoszonym pozwoleniem oraz jakie terminy obowiązują organ i strony postępowania.

Niezbędne dokumenty

Aby przenieść pozwolenie na budowę należy wypełnić oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Przez pojęcie „dysponowania nieruchomością na cele budowlane” należy rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. Z kolei, jeśli chcemy budować na cudzym gruncie niezbędna będzie zgoda właściciela tej nieruchomości gruntowej. Nie ma w tym miejscu potrzeby dostarczania odpisu z ksiąg wieczystych ani żadnych innych dodatkowych dokumentów. W zamian musimy dysponować wyrażoną na piśmie zgodą poprzedniego inwestora, czyli podmiotu na rzecz którego decyzja o pozwoleniu na budowę została wydana, na przeniesienie tej decyzji na rzecz innej osoby. Co więcej musimy przedłożyć: oświadczenie nowego inwestora o przyjęciu wszystkich warunków zawartych w tej decyzji o pozwoleniu na budowę, upoważnienie udzielone pełnomocnikowi (o ile został on ustanowiony) działającemu w imieniu inwestora – oryginał lub też urzędowo poświadczony odpis. Jeśli natomiast wniosek składany jest przez osobę prawną potrzebny będzie aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego – także oryginał lub też urzędowo poświadczony odpis.

Prawidłowo wypełniony wniosek

We wniosku o przeniesienie pozwolenia na budowę strona zobowiązana jest podać: dane inwestora, na rzecz którego zostało pierwotnie wydane pozwolenie na budowę; dane inwestora (imię, nazwisko, w razie potrzeby dane instytucji oraz adres) oraz dane pełnomocnika (jeśli został ustanowiony) na którego zostanie przeniesione pozwolenie na budowę; nazwę oraz rodzaj zamierzenia budowalnego, rodzaj obiektu lub zespołu obiektów, robót budowalnych, adres inwestycji, oznaczenie geodezyjne terenu  (czyli nazwę obrębu, numer działki, numer arkusza mapy); numer i datę wydania decyzji o pozwoleniu na budowę. 

O czym jeszcze pamiętać przy przenoszeniu inwestycji?

Samo zadbanie o wszystkie aspekty omówione na łamach trzech części tego poradnika może nie wystarczyć, by intratnie przenieść inwestycję. Niezwykle istotne są również cywilnoprawne kwestie takich transakcji. W praktyce treść podpisywanych przez nas aktów notarialnych kupna-sprzedaży musi chronić zainwestowany przez nas kapitał – radzi Robert Tomaszewski z portalu www.grunttozysk.pl. Najlepszym rozwiązaniem, z perspektywy przede wszystkim nabywcy, jest zawarcie osobnej, dodatkowej umowy, w której zawarte zostaną  zarówno zasady przeniesienia pozwolenia na budowę, jak i inne aspekty regulujące kwestie przenoszenia inwestycji będącej w toku, lub planów jej rozpoczęcia. W sytuacji, gdy inwestycja jest w toku należy zabezpieczyć przede wszystkim wstąpienie w prawa i obowiązki wynikające z umów o roboty budowalne, jakie zostały przez pierwotnego właściciela zawarte z firmami budowalnymi.

Saveinvest sp. z o.o.

www.grunttozysk.pl

Działki nad morzem_Przeniesienie pozwolenia na budowę. Część trzecia zdjęcie1
Wartościowe informacje na Twojego maila:
Spodobał Ci się artykuł? Poleć go!

Czy wiesz, że 65% Polaków uważa, że najlepszym zabezpieczeniem na
emeryturę jest posiadanie nieruchomości? »

Szukasz najlepszej działki? Bezpłatna pomoc specjalisty

Zadzwoń 500 210 600, lub wypełnij formularz - oddzwonimy do Ciebie!

Po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest sp. z o.o.
Informacja o administratorze

Nasi Partnerzy:

Działka nad Morzem | Inwestowanie w nieruchomości | Mielno Molo
informacja o cookies