Jesteś na archiwalnej wersji serwisu.
Zapraszamy na nową stronę www.saveinvest.pl

Poradniki

Planowanie zakupu nieruchomości i jego realizacja od zawsze wiązała się z licznymi
niewiadomymi i kruczkami prawnymi.
Wychodząc naprzeciw tym pytaniom, postanowiliśmy uruchomić cykl poradników
w których opiszemy wiele aspektów związanych z nieruchomościami.

Rozbiórka budynku a podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości to należność publicznoprawna, z którą muszą liczyć się wszyscy właściciele nieruchomości. Podatek ten ściśle związany jest jednak z posiadanym budynkiem lub gruntem. Co się zatem stanie, gdy dojdzie do rozbiórki? Kiedy można zaniechać zapłaty podatku? Na te pytania odpowiada Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o. - www.saveinvest.pl.

Kiedy należy zapłacić podatek od nieruchomości?

Podatkiem od nieruchomości obciążone są wszelkie nieruchomości i obiekty budowlane, w tym grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części, związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Wynika to z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Podatnikiem tej należności publicznoprawnej są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, które są jednocześnie właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, a także użytkownikami wieczystymi gruntów. Podstawę opodatkowania stanowi natomiast co do zasady powierzchnia ogólna lub powierzchnia użytkowa. Podatnicy powinni złożyć właściwemu organowi informację o posiadanych nieruchomościach i obiektach budowlanych. Na tej podstawie organ ustala wysokość zobowiązania w formie decyzji administracyjnej.

Rozbiórka budynku – czy mogę nie płacić podatku?

Z różnych względów właściciele nieruchomości decydują się czasem na rozebranie, należącego do nich budynku. Wynika to na przykład z jego złego stanu technicznego albo innej koncepcji na temat zagospodarowania określonego terenu. Należy jednak podkreślić, że rozbiórka budynku nie pozwala od razu na zaprzestanie płacenia podatku od nieruchomości. Ta należność publicznoprawna wynika bowiem z samego faktu bycia właścicielem. Jeżeli fakt rozebrania określonej budowli zostanie zgłoszony do właściwego urzędu, obowiązek ten w końcu wygaśnie, ale nie od razu. Nastąpi to co do zasady po upływie miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek. Inaczej mówiąc, po upływie miesiąca od dokonania rozbiórki budynku. Należy przy tym mieć na względzie, kiedy właściwie dany budynek przestaje "istnieć".

Kiedy budynek przestaje istnieć?

Oczywiście nie wystarczy przeznaczenie budynku do rozbiórki, jego zły stan techniczny albo zaprzestanie korzystania z niego, nawet jeżeli ten stan stwierdzony został w decyzji administracyjnej, wydanej przez uprawniony organ. Co do zasady nie wystarczy też samo rozpoczęcie rozbiórki budynku. Konieczne jest z reguły zakończenie wszelkich, związanych z tym prac. Na pewno budynek zostanie uznany za rozebrany w momencie, gdy buldożery rozbiorą dach, wszelkie ściany oraz fundamenty. Gruz zostanie natomiast wywieziony, a teren oczyszczony. Taka sytuacja nie budzi jakichkolwiek wątpliwości. Właściciel może zgłosić ten fakt do właściwego urzędu, a po upływie miesiąca ustanie jego obowiązek podatkowy – stwierdza Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o.

Rozbiórka różnie interpretowana przez sądy

Chociaż orzecznictwo różnie tę kwestię rozbiórki interpretuje. Istnieją orzeczenia sądów administracyjnych, zgodnie z którymi obowiązek podatkowy może zniknąć jeszcze w trakcie trwania prac rozbiórkowych. Obowiązek podatkowy jest bowiem ściśle związany z istnieniem budynku. Z przepisów Prawa budowlanego wynika natomiast, że budynkiem jest obiekt trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiadających fundamenty i dach. Jeżeli zatem w wyniku prac rozbiórkowych budynek utracił któryś z wymienionych elementów, co do zasady nie stanowi już budynku. Nie istnieje w sensie formalnym jako budynek. Tak przynajmniej uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w jednym ze swoich wyroków. Różne urzędy mogą być jednak przyzwyczajone do różnej praktyki. Należy więc przygotować się na ewentualny spór.

 

Saveinvest sp. z o.o.

www.grunttozysk.pl

Wartościowe informacje na Twojego maila:
Spodobał Ci się artykuł? Poleć go!

Czy wiesz, że 65% Polaków uważa, że najlepszym zabezpieczeniem na
emeryturę jest posiadanie nieruchomości? »

Szukasz najlepszej działki? Bezpłatna pomoc specjalisty

Zadzwoń 500 210 600, lub wypełnij formularz - oddzwonimy do Ciebie!

Po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest sp. z o.o.
Informacja o administratorze

Nasi Partnerzy:

Działka nad Morzem | Inwestowanie w nieruchomości | Mielno Molo
informacja o cookies