Poradniki

Planowanie zakupu nieruchomości i jego realizacja od zawsze wiązała się z licznymi
niewiadomymi i kruczkami prawnymi.
Wychodząc naprzeciw tym pytaniom, postanowiliśmy uruchomić cykl poradników
w których opiszemy wiele aspektów związanych z nieruchomościami.

Wszystko, co powinniśmy wiedzieć o dokumentacji podatkowej cen transferowych. Część druga

W poprzedniej części poradnika omówione zostały okoliczności, w jakich podatnicy zobowiązani będą do przedłożenia dokumentacji cen transferowych oraz kiedy nałożona zostanie na nich o sankcyjna, 50-procentowa, stawka podatkowa.

Wielu podatników nie zdaje sobie sprawy, że nie każda przedłożona przez nich dokumentacja podatkowa uchroni ich przed sankcyjną, 50-procentową, stawką podatkową. Organy podatkowe zaakceptują jedynie kompletną, sporządzoną prawidłowo, czyli według zawartych w ustawie wytycznych, dokumentację podatkową cen transferowych – informuje Bartosz Antos z portalu www.grunttozysk.pl. Innymi słowy, odrzucona zostanie dokumentacja, która nie wyczerpie zagadnień wskazanych w ustawie. Stanowisko, zgodnie z którym tylko drobiazgowa i sporządzona zgodnie z wymogami ustawodawcy dokumentacja podatkowa chroni przed sankcyjną stawką podatku, podzielane jest także w orzecznictwach sądowych – dla przykładu wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z 9 marca 2010 r. (sygnatura akt: I SA/Gd 47/10).

Zgodnie z przesłankami zawartymi w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych dokumentacja podatkowa powinna obejmować m.in. wyczerpujący opis transakcji, w tym umów zarzadzania płynnością, umów o podziale kosztów, dokonywanych pomiędzy podatnikiem (lub też spółką niebędącą osobą prawną i podmiotami z nimi powiązanymi) zawierający w szczególności  wskazanie rodzaju i przedmiotu tych transakcji lub innych zdarzeń, dane finansowe, w tym przepływy pieniężne dotyczące tych transakcji, dane identyfikujące podmioty powiązane dokonujące tych transakcji lub ujmujące te zdarzenia, opis przebiegu tych transakcji, w tym funkcji 
wykonywanych przez podatnika czy wskazanie metody i sposobu kalkulacji dochodu (straty) podatnika wraz z uzasadnieniem ich wyboru. Ten ostatni punkt zostanie spełniony w momencie wskazania przez podatnika odpowiedniego algorytmu kalkulacji rozliczeń dotyczących tych transakcji oraz sposobu wyliczenia wartości rozliczeń wpływających na jego dochód, bądź też na poniesioną stratę. Oznacza to, że podatnik przy składaniu dokumentacji podatkowej nie musi uzasadniać dlaczego nie zastosował innych metod – wystarczy uargumentować użycie wybranej metody. Dokumentacja podatkowa cen transferowych obejmuje także dokumenty, w szczególności wszelkie umowy, czy porozumienia zawarte pomiędzy podmiotami powiązanymi lub inne ważne dokumenty, dotyczące transakcji.

 

 Bartosz Antos

Wiceprezes Saveinvest

www.saveinvest.plwww.dzialkanadmorzem.pl

Saveinvest sp. z o.o.

www.grunttozysk.pl

Działki nad morzem_Wszystko, co powinniśmy wiedzieć o dokumentacji podatkowej cen transferowych. Część druga zdjęcie1
Wartościowe informacje na Twojego maila:
Spodobał Ci się artykuł? Poleć go!

Czy wiesz, że 65% Polaków uważa, że najlepszym zabezpieczeniem na
emeryturę jest posiadanie nieruchomości? »

Szukasz najlepszej działki? Bezpłatna pomoc specjalisty

Zadzwoń 500 210 600, lub wypełnij formularz - oddzwonimy do Ciebie!

Po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest sp. z o.o.
Informacja o administratorze

Nasi Partnerzy:

Działka nad Morzem | Inwestowanie w nieruchomości | Mielno Molo
informacja o cookies