Poradniki

Planowanie zakupu nieruchomości i jego realizacja od zawsze wiązała się z licznymi
niewiadomymi i kruczkami prawnymi.
Wychodząc naprzeciw tym pytaniom, postanowiliśmy uruchomić cykl poradników
w których opiszemy wiele aspektów związanych z nieruchomościami.

Zmiany jakie wprowadzi znowelizowana ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Część pierwsza.

 

Opracowany przez resort infrastruktury projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz kilku innych ustaw – tzw. mała nowelizacja – znajduje się obecnie w fazie konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych. Jaka jest treść postulowanych zmian? Jakie skutki będzie miało ich wprowadzenie przede wszystkim dla inwestorów?

 

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (DZ. U. 2003 nr 80 poz. 717) przyjmując za podstawę swych działań respektowanie zasad ładu przestrzennego i zrównoważonego rozwoju, w pierwszej kolejności ma na celu określenie zasad kształtowania polityki przestrzennej przez jednostki samorządu terytorialnego oraz organy administracji publicznej. Ponad to determinuje zakres i sposoby postępowania przy przeznaczaniu danych terenów na określone cele wraz z precyzyjnym i jednoznacznym określaniem zasad ich zagospodarowania i zabudowy. Jest zatem podstawowym i najważniejszym aktem regulującym zagadnienia planowania i zagospodarowania przestrzennego – wyjaśnia Bartosz Antos z portalu www.grunttozysk.pl. Powstały projekt jej nowelizacji jest reakcją na dającą się wyraźnie odczuć potrzebę wprowadzenia gruntownych i niezwłocznych zmian w obrębie kwestii dotyczących kształtowania przestrzeni. Głównym celem proponowanych zmian jest  regulacja procesów planistycznych i racjonalizacja procesu inwestycyjnego, poprzez dostosowanie zasad funkcjonowania gospodarki przestrzennej, lokalizacji inwestycji i - co najważniejsze z punktu widzenia inwestorów - procedur formalnych dotyczących procesu inwestycyjnego do zarówno dynamicznie rozwijającej się gospodarki, jak i oczekiwań społecznych. Zgodnie z założeniami twórców ich projekt ustawy powinien zostać zatwierdzony przez Radę Ministrów przed jeszcze końcem pierwszego półrocza 2015 r. Mała nowelizacja, zdaniem resortu infrastruktury, wychodzi naprzeciw propozycjom i rozwiązaniom zgłaszanym m.in. przez samorządy, stowarzyszenia urbanistów i architektów. Także, co dobitnie podkreślają pomysłodawcy projektu, proponowane przez nich uaktualnienia i innowacje nie doprowadzą do powstania w obrębie gmin dodatkowych obciążeń i niedogodności związanych z nowelizacją obowiązującego teraz prawa. W zamian gminom ułatwione zostanie efektywne gospodarowanie przestrzenią - zanim przeprowadzone zostaną długofalowe zmiany systemowe jakie planuje wcielić Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju wraz z Komisją Kodyfikacyjną Prawa Budowlanego.

 

Wśród problemów, które zdaniem twórców małej nowelizacji wymagają podjęcia najszybszych i najbardziej zdecydowanych działań jest m.in. kwestia chaotycznego i rozproszonego charakteru zabudowy, co jest bezpośrednim skutkiem braku brania pod uwagę zasad urbanistyki przy planowaniu przestrzeni. W rezultacie koszty, zarazem budowy jak i utrzymania takiej infrastruktury, są znacznie wyższe. Problem stanowi także ciągle pogłębiający się deficyt w budżetach gmin, co jest rezultatem niekorzystnego bilansu kosztów i zysków związanych z prowadzeniem przez gminy polityki przestrzennej. Chodzi przede wszystkim o sytuacje, w których gmina musi dokonać wykupu gruntów pod drogę publiczną, czy zbudować infrastrukturę niezbędną do ich obsługi. Szybkiej interwencji wymagaj również kwestia braków w systematycznych i dokładnych analizach potrzeb rozwojowych gmin i ich sytuacji demograficznej oraz niski poziom udziału społeczności lokalnej w planowaniu przestrzeni (co zazwyczaj prowadzi do licznych konfliktów i nieporozumień). Ta ostatnia kwestia ma zostać rozwiązana m.in. dzięki dodatkowym konsultacjom i obowiązkowi publikowania dodatkowych dokumentów. Przykładowo - po nowelizacji zaistnieje obowiązek przedstawienia wizualizacji inwestycji, tak by społeczność lokalna miała realną możliwość jej oceny i wyrażenia swojej opinii już na jej wczesnym etapie.

 

W kolejnej części artykułu: skutki wprowadzenia proponowanych przez resort infrastruktury zmian dla inwestorów i gmin.

 

Saveinvest Sp. z o. o.

http://www.grunttozysk.pl

Działki nad morzem_Zmiany jakie wprowadzi znowelizowana ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Część pierwsza.  zdjęcie1
Wartościowe informacje na Twojego maila:
Spodobał Ci się artykuł? Poleć go!

Czy wiesz, że 65% Polaków uważa, że najlepszym zabezpieczeniem na
emeryturę jest posiadanie nieruchomości? »

Szukasz najlepszej działki? Bezpłatna pomoc specjalisty

Zadzwoń 500 210 600, lub wypełnij formularz - oddzwonimy do Ciebie!

Po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest sp. z o.o.
Informacja o administratorze

Nasi Partnerzy:

Działka nad Morzem | Inwestowanie w nieruchomości | Mielno Molo
informacja o cookies