Jesteś na archiwalnej wersji serwisu.
Zapraszamy na nową stronę www.saveinvest.pl

Zadatek - kiedy wpłacać?

W momencie podpisania umowy przedwstępnej kupujący zobowiązany jest wpłacić zadatek w wysokości 3 000 zł niezależnie od wartości działki. Zadatek, zgodnie z prawem, zostaje odliczony od ceny sprzedaży podczas finalizacji transakcji kupna-sprzedaży działki. Umowa przedwstępna zabezpiecza zarówno kupującego (jeśli transakcja nie dojdzie do skutku z winy sprzedającego, kupujący może od niego żądać dwukrotności wartości zadatku), jak i sprzedającego (może on zatrzymać zadatek, jeśli transakcja nie zostanie zrealizowana z winy kupującego).

  • Przepisy dotyczące zadatku określone są w Kodeksie Cywilnym:

    Art. 394.

    § 1. W braku odmiennego zastrzeżenia umownego albo zwyczaju zadatek dany przy zawarciu umowy ma to znaczenie, że w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron druga strona może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zachować, a jeżeli sama go dała, może żądać sumy dwukrotnie wyższej.

    § 2. W razie wykonania umowy zadatek ulega zaliczeniu na poczet świadczenia strony, która go dała; jeżeli zaliczenie nie jest możliwe, zadatek ulega zwrotowi.

    § 3. W razie rozwiązania umowy zadatek powinien być zwrócony, a obowiązek zapłaty sumy dwukrotnie wyższej odpada. To samo dotyczy wypadku, gdy niewykonanie umowy nastąpiło wskutek okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności albo za które ponoszą odpowiedzialność obie strony.

Odpowiedź była pomocna? Poleć ją! Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie? skontaktuj się z nami! »
Wartościowe informacje na Twojego maila:

Szukasz najlepszej działki? Bezpłatna pomoc specjalisty

Zadzwoń 500 210 600, lub wypełnij formularz - oddzwonimy do Ciebie!

Po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest sp. z o.o.
Informacja o administratorze

Nasi Partnerzy:

Działka nad Morzem | Inwestowanie w nieruchomości | Mielno Molo
informacja o cookies