Strona główna > oferta działek > Gąski II 950m od morza > działka budowlana w studium nr 350

Gąski II - działka nr 350

Rata

12 245 zł

Cena

519 289 zł 546 620 zł

Powierzchnia

1510 m2

Typ działki: budowlana w studium

wolna

Alert.

Kiedy na działce będe mógł budować?

Działka jest już działką budowlaną w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy. Studium wpływa bezpośrednio na przeznaczenie działki w przyszłym planie zagospodarowania przestrzennego, który musi być z nim zgodny. W skrócie można powiedzieć, że jeśli działka jest w studium przeznaczona pod budownictwo to w przyszłości w planie będzie także działką budowlaną. To, jak szybko uda nam się przekwalifikować działki na budowlane, zależy od terminu uchwalenia przez gminę Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Decyzja o przystąpieniu do opracowywania tego dokumentu podejmowana jest w formie uchwały przez Radę Gminy. Uwzględnia ona prośby mieszkańców, dlatego możemy znacząco wpłynąć na jej postanowienia poprzez składanie wniosków o warunki zabudowy lub podań o przekształcenie działek. Oczywiście, im więcej wniosków - tym ...

Działka jest już działką budowlaną w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy. Studium wpływa bezpośrednio na przeznaczenie działki w przyszłym planie zagospodarowania przestrzennego, który musi być z nim zgodny. W skrócie można powiedzieć, że jeśli działka jest w studium przeznaczona pod budownictwo to w przyszłości w planie będzie także działką budowlaną. To, jak szybko uda nam się przekwalifikować działki na budowlane, zależy od terminu uchwalenia przez gminę Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Decyzja o przystąpieniu do opracowywania tego dokumentu podejmowana jest w formie uchwały przez Radę Gminy. Uwzględnia ona prośby mieszkańców, dlatego możemy znacząco wpłynąć na jej postanowienia poprzez składanie wniosków o warunki zabudowy lub podań o przekształcenie działek. Oczywiście, im więcej wniosków - tym większa szansa na pozytywną decyzję i szybsze przystąpienie do prac związanych z uchwaleniem planu. Jeśli zależy nam na czasie to w tej chwili możemy wybudować na działce tymczasowy obiekt niezwiązany trwale z gruntem lub altanę do 25m2, możemy oczywiście działkę zagrodzić i zagospodarować zielenią, aby w przyszłości drzewa były wyrośnięte. Niezależnie od planów gminy możemy wystąpić z wnioskiem o uzyskanie warunków zabudowy i tym samym przekształceniem działki na budowlaną. Wszystkim naszym klientom oferujemy dodatkowo tego typy usługę łącznie z ciągłym monitorowaniem sytuacji w gminie, która ma na celu przekształcenie działki na budowlaną – skontaktuj się z nami!

rozwiń

Szanowny Kliencie,

Szanując czas naszych Klientów i dbając o aktualność oferty w serwisie wprowadziliśmy możliwość dokonania płatnej rezerwacji działek. Dzięki temu wszystkie rezerwacje na stronie są dokonywane przez osoby rzeczywiście zainteresowane zakupem i dane są aktualne.

Możesz wybrać jeden z trzech rodzajów rezerwacji:

1. Rezerwacja na okres 7 dni z wpłatą zadatku 400 zł, niezależnie od ceny działki. Dzięki temu Klienci mogą spokojnie obejrzeć działkę i mieć pewność, że ktoś inny jej nie podkupi. W ciągu tych 7dni powinna zostać podpisana umowa przedwstępna.

2. Rezerwacja na okres 30 dni z wpłatą zadatku 1000 zł, niezależnie od ceny działki. W ciągu tych 30dni powinna zostać podpisana umowa przedwstępna.

3. Rezerwacja-umowa przedwstępna z wpłatą zadatku 3000 zł. Tutaj indywidualnie ustalamy termin zawarcia aktu notarialnego sprzedaży w zakresie od 30 do nawet 270dni od momentu rezerwacji, także jest czas na uzbieranie reszty gotówki.

Okres Rezerwacji liczony jest od dnia następującego po dniu, w którym Rezerwacja została dokonana, czyli wysłanie wypełnionego formularza i wpłatę zadatku.W przypadku rezygnacji z zakupu działki kwota rezerwacji nie jest zwracana.

Pamiętaj, rezerwacja daje Ci pewność, gwarancję i wyłączność na zakup danej działki po określonej cenie.

Zapraszamy Zespół SaveInvest

Ps. Wszystkie informacje na temat rezerwacji zawarte są w Warunkach Rezerwacji

Jesteś zainteresowany?

Zadzwoń 500 210 600
lub wypełnij formularz

Kup na raty
bez odsetek od 500 zł

Działki uzbrojone! Dostępne media: woda, prąd i gaz.

Tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej...

Opisywana działka oznaczona jest w studium jako tereny MU2-e – tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej ekstensywnej Tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej z wyłączeniemzabudowy rekreacji indywidualnej i sezonowejturystycznej bazy noclegowej Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu (w skrócie studium) stanowi podstawę opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i tym samym przekształcenia działki na budowlaną. Jeśli działki w studium zostały oznaczone jako budowlane, to mamy  pewność, że gmina uwzględni to przy opracowywaniu planu zagospodarowania. Daje nam to właściwie gwarancję, że będą to szybko działki budowlane.

Co wybudujemy na terenach MU2-e w przyszłości...

Opisywana działka oznaczona jest w studium jako tereny MU2-e – tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej ekstensywnej Tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej z wyłączeniemzabudowy rekreacji indywidualnej i sezonowejturystycznej bazy noclegowej Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu (w skrócie studium) stanowi podstawę opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i tym samym przekształcenia działki na budowlaną. Jeśli działki w studium zostały oznaczone jako budowlane, to mamy  pewność, że gmina uwzględni to przy opracowywaniu planu zagospodarowania. Daje nam to właściwie gwarancję, że będą to szybko działki budowlane.

Co wybudujemy na terenach MU2-e w przyszłości ?
  • funkcja podstawowa: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, usługi z zakresu turystyki z wyłączeniem zabudowy rekreacji indywidualnej i sezonowej turystycznej bazy noclegowej (kempingów i pól namiotowych) oraz usługi komercyjne, w szczególności usługi handlu, gastronomii, rozrywki, rzemieślnicze ..., 
  • funkcja uzupełniająca: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna (dopuszczona jedynie na terenach intensywnego zagospodarowania w obrębie geodezyjnym Mielno), usługi inne niż funkcji podstawowej, w tym usługi publiczne, zieleń publiczna, tereny sportu i rekreacji oraz niezbędne do prawidłowego funkcjonowania tych terenów urządzenia infrastruktury technicznej i komunikacja; 
  • udział zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej w terenie funkcjonalnym nie powinien przekraczać 20%, 
  • realizację funkcji podstawowych dopuszcza się w następujących formach: jako zabudowę mieszkaniową, mieszkaniowo-usługową i usługową, przy czym w granicach jednostki funkcjonalnej powinna dominować funkcja mieszkaniowa; 
  • dla zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej: zabudowa wolnostojąca, bliźniacza lub szeregowa (ostatnia dopuszczona jedynie na obszarach intensywnego zagospodarowania); 
Dowiedz się więcej o studium.
…jest to dokument określający w sposób ogólny planowany sposób zagospodarowania całego terytorium gminy, zawierający informacje o położeniu obszarów przeznaczonych pod zabudowę i inne funkcje, o przebiegu głównych szlaków komunikacyjnych, terenów chronionych itp.
Studium nie jest aktem prawa miejscowego, dlatego nie upoważnia do zabudowania działki. Stanowi natomiast podstawę opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
 
rozwiń

Prąd, woda, kanalizacja

Prąd zostanie podłączony do każdej działki po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Nie ponosisz żadnych opłat związanych z samym doprowadzeniem prądu, jedynie standardową kwotę zryczałtowaną za zdeklarowane użycie oraz koszt licznika. Na początku 2011 roku...

Prąd zostanie podłączony do każdej działki po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Nie ponosisz żadnych opłat związanych z samym doprowadzeniem prądu, jedynie standardową kwotę zryczałtowaną za zdeklarowane użycie oraz koszt licznika. Na początku 2011 roku gmina zakończyła wieloletni plan inwestycyjny uzbrajania miejscowości w wodę i kanalizację, której w ogóle nie było w Gąskach. Dzięki funduszom unijnym i gotówce z budżetu – łącznie ponad 18 mln złotych mamy wreszcie wodę i kanalizację! W tej chwili jesteśmy na etapie koncepcji projektu wody i kanalizacji, która będzie realizowana dla całego terenu, dzięki temu każda z działek zostanie w pełni uzbrojona. Obecnie woda i kanalizacja biegną wzdłuż północnej granicy terenu, bezpośrednio przy działkach 112/12 i 112/17. Planowane koszty przyłączenia wod-kan zostaną podzielone na wszystkich właścicieli działek i dzięki temu zredukowane do minimum i wynoszą 8000 zł co stanowi niewspółmiernie niższą kwotę w porównaniu z zakładanym dzięki temu wzrostem wartości, więc jest to swego rodzaju inwestycja.

rozwiń

Co można postawić bez pozwolenia na budowę…

Zgodnie z literą prawa, bez pozwolenia na budowę na każdej działce można postawić: wolno stojący parterowy budynek gospodarczy, wiatę i altanę oraz przydomową oranżerię (ogrody zimowe) o powierzchni zabudowy do 35 m2. Ponadto, specjalnej zgody nie wymaga budowa: tymczasowych obiektów budowlanych niepołączonych trwale z gruntem (domek letniskowy, przyczepa holenderska) i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym w zgłoszeniu, o którym mowa w art. 30 ust. 1 Prawa Budowlanego, ale nie później niż przed upływem 120...

Zgodnie z literą prawa, bez pozwolenia na budowę na każdej działce można postawić: wolno stojący parterowy budynek gospodarczy, wiatę i altanę oraz przydomową oranżerię (ogrody zimowe) o powierzchni zabudowy do 35 m2. Ponadto, specjalnej zgody nie wymaga budowa: tymczasowych obiektów budowlanych niepołączonych trwale z gruntem (domek letniskowy, przyczepa holenderska) i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym w zgłoszeniu, o którym mowa w art. 30 ust. 1 Prawa Budowlanego, ale nie później niż przed upływem 120 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu; Proszę mieć w pamięci, że wszystkie działki w naszej ofercie, jeśli w tej chwili jeszcze nie są budowlane, to spełniają wszelkie warunki, by zostać przekwalifikowane w niedługim czasie. Przekształcenie tych obszarów przez gminę okaże się znacznie łatwiejsze dzięki bliskości zabudowań, dostępowi do mediów, bezpośredniemu sąsiedztwu terenów posiadających już status budowlanych, drodze publicznej prowadzącej do działek i ich odpowiednim wymiarom.

rozwiń

Ile mogę zyskać?

Podstawową zaletą inwestycji w działki rekreacyjne /rolne jest jej stabilność. Z roku na rok, bez żadnych działań z naszej strony ich wartość rośnie. Dodatkowo działki nad morzem cieszą się znacznie większym zainteresowaniem i będzie ono stale wzrastać. Dla wytrawnych inwestorów, oczekujących dużych zysków, bardzo istotną kwestią jest przekwalifikowanie ziemi z rolnej na budowlaną i uzbrojenie terenu. Pamiętaj, że wszystkie nasze działki dobieramy tak, aby można było je przekształcić, maksymalizując zyski naszych klientów. Proces przekształcenia i uzbrojenia...
Podstawową zaletą inwestycji w działki rekreacyjne /rolne jest jej stabilność. Z roku na rok, bez żadnych działań z naszej strony ich wartość rośnie. Dodatkowo działki nad morzem cieszą się znacznie większym zainteresowaniem i będzie ono stale wzrastać. Dla wytrawnych inwestorów, oczekujących dużych zysków, bardzo istotną kwestią jest przekwalifikowanie ziemi z rolnej na budowlaną i uzbrojenie terenu. Pamiętaj, że wszystkie nasze działki dobieramy tak, aby można było je przekształcić, maksymalizując zyski naszych klientów. Proces przekształcenia i uzbrojenia ziemi przyniesie korzyści, które z pewnością zadowolą każdego inwestora. Dzięki tym zabiegom ziemia może zyskać na wartości nawet 300%, co przy założeniu, że potrwa to maksymalnie 3 -6 lat, da realne zyski na poziomie ok. 60% rocznie. Pamiętaj! - inwestycja w nieruchomości ziemskie to odporna na kryzysy forma lokowania kapitału. Dzięki niej zainwestowane przez Ciebie środki będą naprawdę bezpieczne.
rozwiń

Jak szybko i tanio zainstalować wodę i kanalizację na działce?

Wielu klientów uważa, że najlepszym rozwiązaniem na dostęp do wody jest wykopanie studni. Przed podjęciem decyzji powinniśmy uwzględnić dwie kwestie: pierwsza z nich to fakt, że wykopanie studni pozwala uniknąć płacenia rachunków za wodę, które czasem bywają bardzo dotkliwe, natomiast druga wiąże się z wykorzystaniem wody do nawadniania roślin, podlewania trawnika czy napełniania stawów w czasie suszy. Biorąc to wszystko pod...

Wielu klientów uważa, że najlepszym rozwiązaniem na dostęp do wody jest wykopanie studni. Przed podjęciem decyzji powinniśmy uwzględnić dwie kwestie: pierwsza z nich to fakt, że wykopanie studni pozwala uniknąć płacenia rachunków za wodę, które czasem bywają bardzo dotkliwe, natomiast druga wiąże się z wykorzystaniem wody do nawadniania roślin, podlewania trawnika czy napełniania stawów w czasie suszy. Biorąc to wszystko pod uwagę, może okazać się, że wykopanie studni to dla nas spora oszczędność. Z kolei brak kanalizacji rozwiązuje się poprzez wybudowanie zbiornika lub przydomowej oczyszczalni ścieków, których zainstalowanie nie wymaga pozwolenia na budowę. Całość wykonuje się w ciągu jednego dnia, ceny zaczynają się już od 2500 zł, a nam błyskawicznie ułatwiają życie. Te popularne i niedrogie rozwiązania całkowicie uniezależniają właściciela działki od rosnących kosztów dostawy wody oraz odbioru ścieków.

rozwiń

Kupiłeś działkę i co dalej ? Wyznaczamy nowe standardy obsługi pozakupowej!

Zakup działki nad morzem to dopiero początek naszej współpracy. Współpraca z nami odbywa się minimalnym nakładem sił z Państwa strony – to my przygotowujemy niezbędną dokumentację, my ją dostarczamy do odpowiedniej instytucji, a Państwa rola ogranicza się do złożenia podpisu i oczekiwania na efekt naszych dalszych działań. Doradzimy w zakresie planowanej inwestycji pod domki rekreacyjne, pensjonat lub dom do zamieszkania. Działając wspólnie z pozostałymi właścicielami, skutecznie pomożemy w procesie przekwalifikowania działki, a wszystkie formalności pozostaną na naszej głowie. Pomożemy również w organizacji przedsięwzięć...
Zakup działki nad morzem to dopiero początek naszej współpracy. Współpraca z nami odbywa się minimalnym nakładem sił z Państwa strony – to my przygotowujemy niezbędną dokumentację, my ją dostarczamy do odpowiedniej instytucji, a Państwa rola ogranicza się do złożenia podpisu i oczekiwania na efekt naszych dalszych działań. Doradzimy w zakresie planowanej inwestycji pod domki rekreacyjne, pensjonat lub dom do zamieszkania. Działając wspólnie z pozostałymi właścicielami, skutecznie pomożemy w procesie przekwalifikowania działki, a wszystkie formalności pozostaną na naszej głowie. Pomożemy również w organizacji przedsięwzięć, takich jak doprowadzenie mediów, budowa drogi, ogrodzenia czy placu zabaw, polecimy sprawdzonych i rzetelnych wykonawców, żebyście Państwo mieli czas dla rodziny, a uniknęli ciągłych nerwów i permanentnych poprawek. Wspólna inicjatywa gwarantuje maksymalną redukcję kosztów oraz oszczędność cennego czasu!
rozwiń

Szukasz najlepszej działki? Bezpłatna pomoc specjalisty

Zadzwoń 500 210 600,
lub wypełnij formularz
oddzwonimy do Ciebie!

Po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest sp. z o.o.
Informacja o administratorze

Inne działki które mogą Cię zainteresować:

Działki uzbrojone! Dostępne media: woda, prąd i gaz.

  • Wolna
  • Zarezerwowana
  • Sprzedana

Gąski II - działka nr 340/15

TANIEJ O 23306 zł Działki rekreacyjne_Gąski II_996m2_
wolna
Rata netto

8 070 zł

Cena netto: 442 822 zł 466 128 zł
Powierzchnia: 996 m2
Typ działki: budowlana

Gąski II - działka nr 340/1

TANIEJ O 25992 zł Działki rekreacyjne_Gąski II_1436m2_
wolna
Rata

11 641 zł

Cena: 493 840 zł 519 832 zł
Powierzchnia: 1436 m2
Typ działki: budowlana w studium

Gąski II - działka nr 340/13

TANIEJ O 26860 zł Działki rekreacyjne_Gąski II_1484m2_
wolna
Rata

12 032 zł

Cena: 510 348 zł 537 208 zł
Powierzchnia: 1484 m2
Typ działki: budowlana w studium

Gąski II - działka nr 352

TANIEJ O 29358 zł Działki rekreacyjne_Gąski II_1622m2_
wolna
Rata

13 159 zł

Cena: 557 806 zł 587 164 zł
Powierzchnia: 1622 m2
Typ działki: budowlana w studium

Gąski II - działka nr 351

TANIEJ O 29756 zł Działki rekreacyjne_Gąski II_1644m2_
wolna
Rata

13 338 zł

Cena: 565 372 zł 595 128 zł
Powierzchnia: 1644 m2
Typ działki: budowlana w studium

Szukasz najlepszej działki? Bezpłatna pomoc specjalisty

Zadzwoń 500 210 600, lub wypełnij formularz - oddzwonimy do Ciebie!

Nasi Partnerzy:

Działka nad Morzem | Inwestowanie w nieruchomości | Mielno Molo
informacja o cookies