Jesteś na archiwalnej wersji serwisu.
Zapraszamy na nową stronę www.saveinvest.pl

Poradniki

Planowanie zakupu nieruchomości i jego realizacja od zawsze wiązała się z licznymi
niewiadomymi i kruczkami prawnymi.
Wychodząc naprzeciw tym pytaniom, postanowiliśmy uruchomić cykl poradników
w których opiszemy wiele aspektów związanych z nieruchomościami.

Co możemy wybudować bez pozwolenia?

Znowelizowane prawo budowlane upraszcza wiele formalności przy budowie niewielkich domów oraz znacznie zmniejsza opłaty legalizacyjne.

Budowa bez pozwolenia

W dniu 28 czerwca 2015 roku weszły w życie znowelizowane przepisy prawa budowalnego. Jakie najistotniejsze zmiany wprowadziły?

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami prawa budowalnego wśród obiektów, które mogą zostać wzniesione bez uzyskania pozwolenia na budowę, a po zgłoszeniu, są m.in. wolno stojące jednorodzinne budynki mieszkalne (ich obszar oddziaływania musi mieścić się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane); wolno stojące parterowe budynki gospodarcze takie jak garaże, altany oraz przydomowe ganki i oranżerie, których powierzchnia zabudowy nie przekroczy 35 mkw, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekroczyć dwóch na każde 500 mkw powierzchni działki.  Na rozpatrzenie wniosku zgłaszającego taki obiekt budowalny organ ma 30 dni.

Co więcej bez pozwolenia na budowę możemy wznieść także: obiekty gospodarcze związane z produkcją rolną i uzupełniające zabudowę zagrodową w ramach istniejącej już działki siedliskowej – wśród których wymienia się m.in. parterowe budynki gospodarcze o powierzchni zabudowy do 35 mkw, 
przy rozpiętości konstrukcji nieprzekraczającej 4,80 m; wolno stojące parterowe budynki rekreacji indywidualnej, rozumiane jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy do 35 mkw; wiaty o powierzchni zabudowy do 50 mkw, które usytuowane będą na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe; obiekty małej architektury, ogrodzenia, szamba do 10 m sześciennych, baseny i oczka wodne do 50 mkw.

Opłaty legalizacyjne

Znowelizowane przepisy wpłynęły również na kwestię opłat legalizacyjnych – od czerwca mają do nich wprost zastosowanie przepisy działu III ordynacji podatkowej dotyczące ulg. Oznacza to, że wojewoda ma prawo odroczyć termin płatności, rozłożyć taką płatność na raty lub też całkowicie umorzyć opłatę legalizacyjną – wyjaśnia Bartosz Antos z portalu www.grunttozysk.pl. Decyzja wojewody będzie miała charakter uznaniowy, głownie ze względu na fakt, że ustawodawca nie doprecyzował, w jakich dokładnie okolicznościach można podając konkretne kroki. Ma on przede wszystkim kierować się interesem publicznym lub dobrem inwestora. A to oznacza, że w praktyce pod uwagę będzie brana sytuacja finansowa osoby obciążonej opłatą legalizacyjna.

Zmianie uległa również wysokość opłat legalizacyjnych, zwłaszcza jeśli chodzi o przedsięwzięcia, które wymagały do tej pory pozwolenia na budowę, a po nowelizacji można przeprowadzić je jedynie po zgłoszeniu. Przykładowo dla parterowego domu letniskowego, mieszczącego się we wspomnianych parametrach przewidzianych przez ustawę,  opłata legalizacyjna nie wyniesie już 25 tys. zł. a 5 tys. zł.

Obszar oddziaływania obiektu

Znowelizowane prawo budowlane wprowadza również zmiany w obrębie zasady ustalania obszaru oddziaływania budowanego obiektu. Przed zmianą prawa był on ustalany przez starostę – na chwilę obecną jest on wyznaczany w projekcie budowalnym przez architekta, który na podstawie obowiązującego powszechnie prawa, określi obszar oddziaływania planowanej budowli ze szczególnym uwzględnieniem interesu osób trzecich.  

Obszar oddziaływania obiektu to teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu. Wyznaczany jest on w celu ustalenia wpływu inwestycji na sąsiednie nieruchomości. Jeśli działka mieści się w jego granicach – właściciel może być stroną w postepowaniu administracyjnym o wydanie pozwolenia na budowę.

Ze względu na brak dokładniejszych wytycznych, co do kwestii ingerencji budowli w inne działki, mogą pojawić się problemy z interpretacją nowych przepisów, a w związku z tym także z ich odpowiednim zastosowaniem. Warto pamiętać, że budowla może oddziaływać w optyce prawa również na takie działki, z którymi bezpośrednio nie sąsiaduje.

Saveinvest sp. z o.o.

www.grunttozysk.pl

Działki nad morzem_Co możemy wybudować bez pozwolenia? zdjęcie1
Wartościowe informacje na Twojego maila:
Spodobał Ci się artykuł? Poleć go!

Czy wiesz, że 65% Polaków uważa, że najlepszym zabezpieczeniem na
emeryturę jest posiadanie nieruchomości? »

Szukasz najlepszej działki? Bezpłatna pomoc specjalisty

Zadzwoń 500 210 600, lub wypełnij formularz - oddzwonimy do Ciebie!

Po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest sp. z o.o.
Informacja o administratorze

Nasi Partnerzy:

Działka nad Morzem | Inwestowanie w nieruchomości | Mielno Molo
informacja o cookies