Jesteś na archiwalnej wersji serwisu.
Zapraszamy na nową stronę www.saveinvest.pl

Poradniki

Planowanie zakupu nieruchomości i jego realizacja od zawsze wiązała się z licznymi
niewiadomymi i kruczkami prawnymi.
Wychodząc naprzeciw tym pytaniom, postanowiliśmy uruchomić cykl poradników
w których opiszemy wiele aspektów związanych z nieruchomościami.

Czym powinna zajmować się rada gminy? Część druga

 

W poprzedniej części artykułu omówione zostały takie kwestie jak: podstawy prawne dla funkcjonowania samorządu gminnego, co należy rozumieć pod pojęciem ustawowego składu rady, za co odpowiada komisja rewizyjna oraz na czym polega jawność działania organów – czyli dlaczego inwestor ma prawo wiedzieć, jakie decyzje zapadają gminie.

 

Przewodniczący i wiceprzewodniczący gminy

Rada gminy wybiera ze swojego grona przewodniczącego oraz 1-3 wiceprzewodniczących. Osoby te wybrane muszą być w głosowaniu o charakterze tajnym, bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady. Wspomniana bezwzględna większość głosów powinna być rozumiana jako uzyskanie minimum o jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów.

Przewodniczący ma za zadanie organizowanie pracy rady gminy oraz prowadzenie jej obrad. Wśród uprawnień przewodniczącego figuruje możliwość wyznaczenia wiceprzewodniczącego do wykonywania swoich zadań. Jeśli przewodniczący jest nieobecny, ale nie wyznaczył wiceprzewodniczącego by wypełnił jego obowiązki, zadania wykonuje ten wiceprzewodniczący, który jest najstarszy wiekiem - wyjaśnia Robert Tomaszewski z portalu www.grunttozysk.pl. Jeśli natomiast rada gminy ma tylko jednego wiceprzewodniczącego nie jest brany pod uwagę fakt, czy został on na czas nieobecności przewodniczącego oficjalnie uprawniony do wykonywania jego zadań – jedyny wiceprzewodniczący  wykonywać będzie wszelkie zadania, jakie przypadają przewodniczącemu.

Przewodniczącego i wiceprzewodniczącego można odwołać lub sami mogą zrezygnować z dalszego pełnienia swoich funkcji. Odwołania można dokonać jedynie na wniosek co najmniej jednej czwartej ustawowego składu rady gminy. Tutaj także wymagane będzie uzyskanie omawianej powyżej bezwzględnej większości głosów oraz obecność co najmniej połowy ustawowego składu rady. Odwołanie, co do zasady, musi nastąpić w głosowaniu o charakterze tajnym. W przypadku natomiast rezygnacji przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego ze swojej funkcji rada powinna przyjąć uchwałę w sprawie przyjęcia tej rezygnacji nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia jej złożenia. 

Właściwości rady gminy

W ustawie o samorządzie gminnym znajdziemy przesłankę informującą o fakcie, że do właściwości rady gminy przynależą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile odrębne ustawy nie stanowią inaczej. Rada gminy jest organem o charakterze kolegialnym i wieloosobowym, jak zostało już wspomniane - może podejmować działania związane ze stanowieniem lub też kontrolą. Wśród uprawnień rady gminy nie ma jednak prerogatyw do podejmowania czynności, które mogłyby przynależeć już do sfery wykonawczej. Jeśli gmina podejmie czynności ze sfery wykonawczej będzie to jawne naruszenie zasady podziału organów gminy na stanowiące (jakim jest rada) i wykonawcze.

O tym, co przynależy do wyłącznej właściwości rady gminy, czyli o czym w praktyce może decydować rada gminy – w kolejnej części artykułu.

 

 

Saveinvest Sp. z o.o.

www.grunttozysk.pl

Wartościowe informacje na Twojego maila:
Spodobał Ci się artykuł? Poleć go!

Czy wiesz, że 65% Polaków uważa, że najlepszym zabezpieczeniem na
emeryturę jest posiadanie nieruchomości? »

Szukasz najlepszej działki? Bezpłatna pomoc specjalisty

Zadzwoń 500 210 600, lub wypełnij formularz - oddzwonimy do Ciebie!

Po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest sp. z o.o.
Informacja o administratorze

Nasi Partnerzy:

Działka nad Morzem | Inwestowanie w nieruchomości | Mielno Molo
informacja o cookies