Jesteś na archiwalnej wersji serwisu.
Zapraszamy na nową stronę www.saveinvest.pl

Poradniki

Planowanie zakupu nieruchomości i jego realizacja od zawsze wiązała się z licznymi
niewiadomymi i kruczkami prawnymi.
Wychodząc naprzeciw tym pytaniom, postanowiliśmy uruchomić cykl poradników
w których opiszemy wiele aspektów związanych z nieruchomościami.

Niewniesienie sprzeciwu a skarga na bezczynność

W sierpniu tego roku Naczelny Sąd Administracyjny przyjrzał się kwestii dopuszczalności skargi na bezczynność organu, który zaniechał wniesienia sprzeciwu w drodze decyzji administracyjnej. Sprawa dotyczyła zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. Pewien inwestor wystąpił do Starosty Wolsztyńskiego z pismem, w którym stwierdził, iż planuje wykonać taras na działce, należącej do wspólnoty mieszkaniowej. Wspólnota mieszkaniowa, w odpowiedzi na działanie inwestora, poprosiła Starostę Wolsztyńskiego o interwencję w postaci wniesienia sprzeciwu w drodze decyzji. Organ administracji uznał jednak, że w sprawie nie było podstaw do badania prawdziwości oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i odmówił wniesienia sprzeciwu. Czy miał w tym zakresie rację?

 

Brak właściwości sądu administracyjnego

Rozpatrując wyżej wspomnianą sprawę sąd administracyjny odwołał się do przepisu art. 3 § 2 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Zgodnie z tą regulacją kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje przede wszystkim orzekanie w sprawach skarg na decyzje administracyjne, postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także na postanowienia rozstrzygające sprawę co do istoty, postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie, pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego, wydawane w indywidualnych sprawach, opinie zabezpieczające i odmowy wydania opinii zabezpieczających, a także akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego i terenowych organów administracji rządowej, a także bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania, ale tylko w określonych przypadkach. Dodatkowo art. 3 § 2a k.p.a. wskazuje, że sądy administracyjne orzekają także w sprawach sprzeciwów od decyzji wydanych na podstawie art. 138 § 2 wspomnianej ustawy, czyli przez organ odwoławczy, przekazujących sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji. Wyżej wspomniany katalog wyznacza zakres uprawnień sądu administracyjnego – stwierdza Bartłomiej Kuźniar – Koordynator Projektów Inwestycyjnych w firmie Saveinvest sp. z o.o. Jeżeli zatem dojdzie do zaskarżenia aktu lub czynności, niewskazanych w tych przepisach, sąd jest zobowiązany do odrzucenia tej skargi.

Uproszczone pozwolenie na budowę

W tym kontekście warto się również przejrzeć instytucji zgłoszenia wykonania robót budowlanych. W pewnym sensie to uproszczona forma pozwolenia na budowę. Polega bowiem na uzyskaniu akceptacji organu administracji architektoniczno-budowlanej. Skorzystanie z tej konstrukcji możliwe jest jednak w ściśle określonych przypadkach, wskazanych w art. 30 ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. W zgłoszeniu inwestor określa rodzaj, zakres i sposób wykonania robót budowlanych, a także termin ich rozpoczęcia. Dołącza również stosowne dokumenty. Organ administracji architektoniczno-budowlanej może natomiast w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia wnieść sprzeciw. Co przy tym istotne, organ administracji może, ale nie musi wnieść taki sprzeciw – podkreśla Bartłomiej Kuźniar - Koordynator Projektów Inwestycyjnych w firmie Saveinvest sp. z o.o.

Skarga – dopuszczalna czy nie?

Skarga na bezczynność organu okazała się zatem niedopuszczalna. Starosta Wolsztyński nie był zobligowany do wniesienia sprzeciwu w omawianej sprawie. Nie pozostawał on również w zwłoce, ponieważ nie ma mowy o wszczęciu jakiegokolwiek postępowania administracyjnego. Zgłoszenie inwestora nie ma bowiem charakteru wniosku, jest to odrębna instytucja, stanowiąca oświadczenie. Stroną w tej sprawie jest wyłącznie inwestor. Analizując stan faktyczny omawianej sprawy, oczywistym wydaje się zatem, że skarga nie była dopuszczalna. Niewątpliwie jednak Naczelny Sąd Administracyjny przypomniał o charakterze zgłoszenia wykonania robót budowlanych oraz o tym, jaki jest krąg podmiotowy w tym, specyficznym postępowaniu. To istotne orzeczenie dla branży nieruchomości – stwierdza Bartłomiej Kuźniar - Koordynator Projektów Inwestycyjnych w firmie Saveinvest sp. z o.o.

 

Saveinvest Sp. z o.o.

www.grunttozysk.pl

Wartościowe informacje na Twojego maila:
Spodobał Ci się artykuł? Poleć go!

Czy wiesz, że 65% Polaków uważa, że najlepszym zabezpieczeniem na
emeryturę jest posiadanie nieruchomości? »

Szukasz najlepszej działki? Bezpłatna pomoc specjalisty

Zadzwoń 500 210 600, lub wypełnij formularz - oddzwonimy do Ciebie!

Po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest sp. z o.o.
Informacja o administratorze

Nasi Partnerzy:

Działka nad Morzem | Inwestowanie w nieruchomości | Mielno Molo
informacja o cookies