Jesteś na archiwalnej wersji serwisu.
Zapraszamy na nową stronę www.saveinvest.pl

Poradniki

Planowanie zakupu nieruchomości i jego realizacja od zawsze wiązała się z licznymi
niewiadomymi i kruczkami prawnymi.
Wychodząc naprzeciw tym pytaniom, postanowiliśmy uruchomić cykl poradników
w których opiszemy wiele aspektów związanych z nieruchomościami.

Wszystko, co inwestor powinien wiedzieć o decyzji środowiskowej. Część druga

W poprzedniej części poradnika omówione zostały okoliczności, w jakich uzyskanie decyzji środowiskowej będzie obligatoryjne dla inwestorów oraz treść tej decyzji administracyjnej.  

Niezbędne dokumenty

Pełną listę dokumentów niezbędnych przy ubieganiu się o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dyktuje art. 74 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Najważniejszymi dokumentami, decydującymi o sprawnym przebiegu wydawania decyzji, w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko jest raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – karta informacyjna przedsięwzięcia. Precyzyjne sporządzenie tych dokumentów może zadecydować o szybszym przebiegu całej procedury administracyjnej, przykładowo odpowiednio przygotowana karta informacyjna wyklucza obowiązek przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko – informuje Bartosz Antos z portalu www.dzialkanadmorzem.pl.  Ocenę oddziaływania na środowisko przeprowadza się zarówno w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jak i postępowania w sprawie wydania innych decyzji administracyjnych
- mowa o m.in. decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego, decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, decyzji o zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części - jeśli wymagają tego konkretne rodzaje podejmowanych przedsięwzięć.

Formalności administracyjne

Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji środowiskowej wszczyna się na wniosek podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia, które można zaklasyfikować do wspomnianych grup. Warto jednak pamiętać o kolejności uzyskiwania poszczególnych decyzji administracyjnych – podpowiada Bartosz Antos z portalu www.dzialkanadmorzem.pl. Co do zasady wydanie decyzji środowiskowej następuje przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego, decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, decyzji pozwalającej na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego konkretnej części, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenia wodnoprawnego na regulację wód, pozwolenia wodnoprawnego na 
wykonanie urządzeń wodnych czy decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Jeśli przed wystąpieniem o wydanie wspomnianych dokumentów inwestor nie będzie dysponował decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, postępowanie zostanie zawieszone do czasu jej uzyskania. Co więcej, decyzja środowiskowa jest wiążąca dla organów przy wydawaniu innych decyzji – podkreśla Bartosz Antos z portalu www.dzialkanadmorzem.pl. Jednak, jeśli organ stwierdzi, że lokalizacja przedsięwzięcia kłóci się z ustaleniami zawartymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, odmówi zgody na jego realizację.

 

W kolejnej części poradnika wyjaśnione zostanie, co w praktyce rozumieć należy pod dyrektywą ustawodawcy, która głosi, że decyzja środowiskowa jest wiążąca dla organów przy wydawaniu innych decyzji administracyjnych. Czy na etapie postępowania w sprawie uzyskania pozwolenia na budowę można podważyć decyzję środowiskową?

Saveinvest sp. z o.o.

www.grunttozysk.pl

Działki nad morzem_Wszystko, co inwestor powinien wiedzieć o decyzji środowiskowej. Część druga zdjęcie1
Wartościowe informacje na Twojego maila:
Spodobał Ci się artykuł? Poleć go!

Czy wiesz, że 65% Polaków uważa, że najlepszym zabezpieczeniem na
emeryturę jest posiadanie nieruchomości? »

Szukasz najlepszej działki? Bezpłatna pomoc specjalisty

Zadzwoń 500 210 600, lub wypełnij formularz - oddzwonimy do Ciebie!

Po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest sp. z o.o.
Informacja o administratorze

Nasi Partnerzy:

Działka nad Morzem | Inwestowanie w nieruchomości | Mielno Molo
informacja o cookies