Jesteś na archiwalnej wersji serwisu.
Zapraszamy na nową stronę www.saveinvest.pl

Poradniki

Planowanie zakupu nieruchomości i jego realizacja od zawsze wiązała się z licznymi
niewiadomymi i kruczkami prawnymi.
Wychodząc naprzeciw tym pytaniom, postanowiliśmy uruchomić cykl poradników
w których opiszemy wiele aspektów związanych z nieruchomościami.

Jakie obiekty wybudujemy bez pozwolenia? Nowelizacja prawa.

 

Jakie istotne zmiany wprowadza znowelizowane prawo budowlane przede wszystkim w kwestii wymogu uzyskiwania pozwoleń na budowę?

 

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw wprowadza wiele istotnych zmian. Z punktu widzenia inwestorów najważniejszymi są te, które bezpośrednio mogą przyczynić się do redukcji czasu potrzebnego na dopełnienie formalności administracyjnych. Chodzi przede wszystkim o wymóg uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, który zgodnie z nowelizacją zostaje zniesiony. Nowa regulacja nie obejmuje jednak wszystkich obiektów budowlanych. Jak wyjaśnia Bartosz Antos z portalu www.grunttozysk.pl brak wymogu uzyskania pozwolenia na budowę obejmuje tylko takie budowle, których zasięg oddziaływania zamyka się w obrębie działki objętej inwestycją, innymi słowy takiej budowli, która nie ma namacalnego wpływu na  otaczające ją inne działki. Już tu pojawiają się pierwsze kłopoty – jak w praktyce należy rozumieć zawartą w prawie przesłankę o „obszarze oddziaływania obiektu”? Treść nowej ustawy definiuje to pojęcie jedynie jako teren, który „wyznaczony jest w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu”. Ze względu na brak dokładniejszych wytycznych, co do kwestii ingerencji budowli w inne działki, mogą pojawić się problemy z interpretacją nowych przepisów, a w związku z tym także z ich odpowiednim zastosowaniem. Warto pamiętać, że budowla może oddziaływać w optyce prawa również na takie działki, z którymi bezpośrednio nie sąsiaduje. Ustawa wskazuje także kto będzie podmiotem odpowiedzialnym za określenie obszaru oddziaływania w konkretnych przypadkach. Zadanie to należeć będzie do architekta opracowującego projekt budowlany, który to, na podstawie obowiązującego powszechnie prawa, określi obszar oddziaływania planowanej budowli ze szczególnym uwzględnieniem interesu osób trzecich.

 

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami prawa budowalnego (art. 29 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane) wśród obiektów, które mogą zostać wzniesione bez uzyskania pozwolenia na budowę są m.in. wolno stojące jednorodzinne budynki mieszkalne (pamiętając o zasadzie, że ich obszar oddziaływania musi mieścić się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane);  wolno stojące parterowe budynki gospodarcze takie jak garaże, altany oraz przydomowe ganki i oranżerie, których powierzchnia zabudowy nie przekroczy 35 mkw, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekroczyć dwóch na każde 500 mkw powierzchni działki. Co więcej bez pozwolenia na budowę możemy wznieść także obiekty gospodarcze związane z produkcją rolną i uzupełniające zabudowę zagrodową w ramach istniejącej już działki siedliskowej – wśród których wymienia się m.in. parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 mkw,; wolno stojące parterowe budynki rekreacji indywidualnej, rozumianych jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy do 35 mkw, przy czym liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać jednego na każde 500 mkw powierzchni działki; wiaty o powierzchni zabudowy do 50 mkw, które usytuowane będą na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe, przy czym łączna liczba tych wiat na działce nie może przekraczać dwóch na każde 1000 mkw powierzchni działki; obiektów małej architektury czy ogrodzeń.

 

Warto mieć także na uwadze, że z wymienionych wyżej obiektów budowlanych co prawda zdjęty został przymus uzyskania pozwolenia na budowę, jednak  większość z nich nadal podlega obowiązkowi zgłoszenia właściwemu organowi  według  art. 30 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane.

 

 

Saveinvest Sp. z o. o.

www.grunttozysk.pl

Działki nad morzem_Jakie obiekty wybudujemy bez pozwolenia? Nowelizacja prawa. zdjęcie1
Wartościowe informacje na Twojego maila:
Spodobał Ci się artykuł? Poleć go!

Czy wiesz, że 65% Polaków uważa, że najlepszym zabezpieczeniem na
emeryturę jest posiadanie nieruchomości? »

Szukasz najlepszej działki? Bezpłatna pomoc specjalisty

Zadzwoń 500 210 600, lub wypełnij formularz - oddzwonimy do Ciebie!

Po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest sp. z o.o.
Informacja o administratorze

Nasi Partnerzy:

Działka nad Morzem | Inwestowanie w nieruchomości | Mielno Molo
informacja o cookies