Jesteś na archiwalnej wersji serwisu.
Zapraszamy na nową stronę www.saveinvest.pl

Poradniki

Planowanie zakupu nieruchomości i jego realizacja od zawsze wiązała się z licznymi
niewiadomymi i kruczkami prawnymi.
Wychodząc naprzeciw tym pytaniom, postanowiliśmy uruchomić cykl poradników
w których opiszemy wiele aspektów związanych z nieruchomościami.

Czym jest wieloletni plan inwestycyjny?

W kontekście rozwoju i możliwości inwestycyjnych danej gminy, niezwykle ważnym zagadnieniem jest Wieloletni Plan Inwestycyjny. Dlaczego warto walczyć o odpowiedni kształt tego dokumentu? Jakie są procedury jego tworzenia? Na te pytania odpowiada Robert Tomaszewski – Prezes Zarządu w firmie Saveinvest Sp. z o.o. 

WPI – czyli co?

Wieloletni Plan Inwestycyjny, nazywany w skrócie WPI, to narzędzie systematyzacji procesu realizowania najważniejszych zadań inwestycyjnych planowanych przez gminę. Akt ten umożliwia urzeczywistnienie celów, wyznaczonych w innym dokumencie - w Strategii Rozwoju Gminy. WPI sporządza się w formie zestawień planowanych przedsięwzięć, które zostają usystematyzowane według nadanych im priorytetów. Każde przedsięwzięcie uwzględnia termin realizacji oraz wysokość nakładów finansowych, które są potrzebne do jego wykonania. WPI przygotowane są co najmniej w dwuletniej perspektywie.

Co zawiera Wieloletni Plan Inwestycyjny?

Wieloletni Plan Inwestycyjny zawiera szereg różnych elementów. Przede wszystkim należy w nim uwzględnić: przewidywane dochody gminy, prognozę wielkości niezbędnych wydatków, oszacowanie wielkości środków, które mogą zostać przeznaczone na inwestycje, całościowy plan inwestycji na dany okres, plany realizacji poszczególnych inwestycji wraz z oszacowaniem środków finansowych, przeznaczonych na ich realizację, a także przewidywaną wielkość długu, zaciągniętego w celu realizacji założonych planów. - wymienia Robert Tomaszewski.

Jakie są etapy tworzenia WPI?

Tworzenie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego posiada nadto siedem zasadniczych etapów. W pierwszej kolejności konieczne jest zebranie informacji o potrzebach inwestycyjnych gminy. Po drugie porządkuje się potrzeby inwestycyjne i wyznacza priorytetowe inwestycje. Po trzecie określa się źródła finansowania określonych inwestycji. Po czwarte dokonuje się oceny i wyboru planów inwestycyjnych do realizacji. Po piąte plany inwestycyjne do realizacji podlegają uzgodnieniu. Po szóste zostaje stworzony projekt WPI. Finalnie natomiast dokument ten podlega zatwierdzeniu.

Dlaczego warto walczyć o odpowiedni kształt WPI?

Z utworzenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego płynie wiele korzyści. Przede wszystkim umożliwia on realizację założeń, przyjętych w Strategii Rozwoju Gminy. Poza tym ułatwia on prowadzenie stabilnej polityki inwestycyjnej gminy. WPI pomaga też w ustaleniu optymalnej kolejności realizacji inwestycji. Ponadto stwarza długofalową analizę możliwości inwestycyjnych gminy oraz analizę zadłużenia oraz zdolności kredytowej gminy. Posiadając dobrze opracowany WPI można też skutecznie kontrolować wydatki inwestycyjne samorządu i planować budżet roczny gminy.

W jaki sposób możliwe jest wpływanie na kształt WPI?

Poza tym, że co dwa lata przygotowywany jest nowy Wieloletni Plan Inwestycyjny, to jeszcze co najmniej raz do roku, dokument ten jest aktualizowany. Oczywiście każda taka zmiana poprzedzona jest długimi konsultacjami i dyskusjami. W nich właśnie tkwi sedno. Aktywnie uczestniczymy we wszystkich spotkaniach, umożliwiających weryfikację przyjętych celów i postanowień WPI. Nasza organizacja dba o to, aby nie popełniono żadnych błędów, a przygotowany plan zapewniał stabilny rozwój danej gminy. - mówi Robert Tomaszewski – Prezes Zarządu w firmie Saveinvest Sp. z o.o.

Saveinvest Sp. z o.o. - specjaliści od rozwoju

W ramach prowadzonej działalności aktywnie współpracujemy ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju, które wspiera rozwój gmin, miast i obszarów wiejskich. Organizacja ta między innymi wspiera budownictwo mieszkaniowej i użytkowe, budowę dróg, rozszerzenie sieci telekomunikacyjnych, rozwój infrastruktury zapewniającej zaopatrzenie ludności w wodę, gaz, energię elektryczną oraz inne media, udziela pomocy w uzyskaniu funduszy z Unii Europejskiej w celu dofinansowania planów rozwojowych gmin, wspiera gminę poprzez wpływanie na ich rozwój planistyczny i wiele więcej. Realizując wyżej wspomniane zadania często dążymy do dokonania zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, a także walczymy o korzystne rozwiązania w wieloletnich planach inwestycyjnych gmin – mówi Robert Tomaszewski – Prezes Zarządu w firmie Saveinvest Sp. z o.o.

Saveinvest sp. z o.o.

www.grunttozysk.pl

Wartościowe informacje na Twojego maila:
Spodobał Ci się artykuł? Poleć go!

Czy wiesz, że 65% Polaków uważa, że najlepszym zabezpieczeniem na
emeryturę jest posiadanie nieruchomości? »

Szukasz najlepszej działki? Bezpłatna pomoc specjalisty

Zadzwoń 500 210 600, lub wypełnij formularz - oddzwonimy do Ciebie!

Po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest sp. z o.o.
Informacja o administratorze

Nasi Partnerzy:

Działka nad Morzem | Inwestowanie w nieruchomości | Mielno Molo
informacja o cookies