Jesteś na archiwalnej wersji serwisu.
Zapraszamy na nową stronę www.saveinvest.pl

Poradniki

Planowanie zakupu nieruchomości i jego realizacja od zawsze wiązała się z licznymi
niewiadomymi i kruczkami prawnymi.
Wychodząc naprzeciw tym pytaniom, postanowiliśmy uruchomić cykl poradników
w których opiszemy wiele aspektów związanych z nieruchomościami.

Zgoda inwestycyjna, czyli planowane uproszczenie formalności budowlanych. Część druga

W poprzedniej części artykułu omówiony został cel zaplanowanego wprowadzenia zgody inwestycyjnej. Przedstawione zostały także wszystkiego kategorie inwestycji, jakie wprowadza projekt kodeksu urbanistyczno-budowlanego wraz z przypisanym im procedurom i obowiązkom administracyjnym.

Zgodnie z treścią projektu kodeksu urbanistyczno-budowlanego zgoda inwestycyjna posiadać będzie charakter związany. Oznacza to, że starosta będzie mógł odmówić jej udzielenia jedynie w przypadkach przewidzianych przez kodeks – informuje Robert Tomaszewski z portalu www.dzialkanadmorzem.pl. Mowa o sytuacji, gdy inwestor nie usunął w terminie braków lub nieprawidłowości dotyczących niezgodności rozwiązań przyjętych w projekcie inwestycyjnym, planie sytuacyjnym albo opisie planowanej inwestycji z przepisami prawa i rozstrzygnięciami dotyczącymi inwestycji. Co więcej, inwestor spotka się z odmową udzielenia zgody inwestycyjnej, jeśli nie udowodnił we 
wskazanym terminie posiadania prawa do dysponowania nieruchomością na cele inwestycyjne - chodzi o odrębne wezwanie do udokumentowania swoich praw w przypadku powstania uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością. Kodeks zezwala również na odrzucenie wniosku inwestora w sytuacji, gdy planowana inwestycja pozostawałaby w kolizji z inną zgodą inwestycyjną udzieloną dla tego samego 
terenu.

Fakt, czy inwestycja znajduje się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego będzie miał bezpośredni wpływ na tryb wydawania zgody inwestycyjnej – podkreśla  Robert Tomaszewski z portalu www.dzialkanadmorzem.pl. W przypadku, gdy dla danego terenu nie został uchwalony plan miejscowy i mamy do czynienia z inwestycjami zakwalifikowanymi do kategorii od trzeciej do szóstej, formalności będą składać się z dwóch etapów. Etap pierwszy to ustalenie przez urzędnika, czy można dopuścić do realizacji danego przedsięwzięcia inwestycyjnego. Aby przeprowadzić taką analizę należy wyznaczyć obszar analizowany wokół nieruchomości (czyli procedura podobna, jak w przypadku jeszcze obowiązującej decyzji o warunkach zabudowy). Po wytyczeniu takiego obszaru starosta ustala zgodność projektu inwestycyjnego (zastępuje on dotychczas wymagany projekt budowlany) z przepisami i rozstrzygnięciami innych urzędów. Pierwszy etap, jeśli wszystkie ustalenia organów przebiegną dla inwestora pomyślnie, kończy się wydaniem postanowienia o dopuszczalności realizacji inwestycji przez starostę. Po uzyskaniu tej decyzji rozpoczyna się drugi etap, czyli inwestor zostaje wezwany do dostarczenia dokumentów koniecznych do uzyskania zgody inwestycyjnej -   – informuje  Robert Tomaszewski z portalu www.dzialkanadmorzem.pl.

We wniosku o udzielenie zgody inwestycyjnej określa się kategorię, rodzaj i funkcję inwestycji oraz wskazuje teren inwestycji – wymienia Robert Tomaszewski z portalu www.dzialkanadmorzem.pl. Do wniosku dołączone powinny zostać m.in.: projekt inwestycyjny albo plan sytuacyjny, a w przypadku gdy ich sporządzenie nie jest wymagane - opis planowanej inwestycji; oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele inwestycyjne dotyczące terenu inwestycji, a w razie potrzeby także drogi wewnętrznej; oświadczenie o wykonaniu innych inwestycji zgodnie z umową urbanistyczną; projekt podziału nieruchomości; kopie pewnych rozstrzygnięć - m.in. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody wodnoprawnej czy zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.  

Zgoda inwestycyjna wygaśnie, jeśli po trzech latach od jej uzyskania, inwestor nie rozpocznie regulowanej przez tę decyzję budowy. Jeśli natomiast rozpocznie on budowę, zgoda inwestycyjna będzie ważna przez kolejnych 10 lat.

Saveinvest.pl

www.dzialkanadmorzem.pl

Działki nad morzem_Zgoda inwestycyjna, czyli planowane uproszczenie formalności budowlanych. Część druga zdjęcie1
Wartościowe informacje na Twojego maila:
Spodobał Ci się artykuł? Poleć go!

Czy wiesz, że 65% Polaków uważa, że najlepszym zabezpieczeniem na
emeryturę jest posiadanie nieruchomości? »

Szukasz najlepszej działki? Bezpłatna pomoc specjalisty

Zadzwoń 500 210 600, lub wypełnij formularz - oddzwonimy do Ciebie!

Po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest sp. z o.o.
Informacja o administratorze

Nasi Partnerzy:

Działka nad Morzem | Inwestowanie w nieruchomości | Mielno Molo
informacja o cookies