Jesteś na archiwalnej wersji serwisu.
Zapraszamy na nową stronę www.saveinvest.pl

Poradniki

Planowanie zakupu nieruchomości i jego realizacja od zawsze wiązała się z licznymi
niewiadomymi i kruczkami prawnymi.
Wychodząc naprzeciw tym pytaniom, postanowiliśmy uruchomić cykl poradników
w których opiszemy wiele aspektów związanych z nieruchomościami.

Podatek rolny – kiedy obowiązuje, jak go obliczyć? Część druga.

 

W poprzedniej części poradnika wyjaśnione zostało od jakich terenów należy odprowadzić podatek rolny, kto jest jego podatnikiem oraz co stanowi podstawę tego rodzaju podatku.

 

 

Wysokość i wymierzanie podatku rolnego

Według ustawy opodatku rolnym z dnia 15 listopada 1984 roku od 1 ha przeliczeniowego gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego należy uiścić kwotę stanowiącą równowartość pieniężną 2,5 q żyta. Natomiast od innego rodzaju gruntów jest to ekwiwalent 5 q żyta od 1 ha. Stawki te obliczane są według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Ogłasza je Prezes GUS najpóźniej do 20 października każdego roku. Należy pamiętać, mówi Bartosz Antos z portalu www.grunttozysk.pl, że wśród uprawnień gminy figuruje prawo do obniżenia cen skupu. Zazwyczaj władze chętnie korzystają z tego przywileju w sytuacji relatywnie wysokich cen osiąganych przez żyto.

 

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Obowiązek ten wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności go uzasadniające. Jeżeli z jakiś względów obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek rolny za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których on występował. Analogicznie dzieje się w sytuacji, gdy w ciągu roku podatkowego grunty gospodarstwa rolnego zostały zajęte na prowadzenie innej działalności gospodarczej niż działalność rolnicza lub po zaprzestaniu prowadzenia tej działalności przywrócono na tych gruntach działalność rolniczą (albo gdy z innych powodów powierzchnia uległa zmniejszeniu lub zwiększeniu). Kwota należnego podatku rolnego w takich przypadkach ulega stosownemu obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła którakolwiek ze wspomnianych zmian.

 

Organem podatkowym właściwym w sprawach podatku rolnego jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Wszystkie podmiotyopodatkowania -w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego - zobowiązane są do przedłożenia właściwemu organowi podatkowemu, sporządzonych na formularzach według ustalonego wzoru, informacji o gruntach. Muszą także poinformować o zaistnieniu zmian opisanych powyżej. Podatek rolny na rok podatkowy od osób fizycznych, w drodze decyzji, ustala organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów. Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego (w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego). Jeżeli grunty stanowią współwłasność lub znajdują się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek, nieposiadających osobowości prawnej - osoby fizyczne składają deklarację na podatek rolny oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.

 

W kolejnej części artykułu: zwolnienia i ulgi podatkowe dotyczące podatku rolnego.

 

czytaj dalej »

Wartościowe informacje na Twojego maila:
Spodobał Ci się artykuł? Poleć go!

Czy wiesz, że 65% Polaków uważa, że najlepszym zabezpieczeniem na
emeryturę jest posiadanie nieruchomości? »

Szukasz najlepszej działki? Bezpłatna pomoc specjalisty

Zadzwoń 500 210 600, lub wypełnij formularz - oddzwonimy do Ciebie!

Po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest sp. z o.o.
Informacja o administratorze

Nasi Partnerzy:

Działka nad Morzem | Inwestowanie w nieruchomości | Mielno Molo
informacja o cookies