Poradniki

Planowanie zakupu nieruchomości i jego realizacja od zawsze wiązała się z licznymi
niewiadomymi i kruczkami prawnymi.
Wychodząc naprzeciw tym pytaniom, postanowiliśmy uruchomić cykl poradników
w których opiszemy wiele aspektów związanych z nieruchomościami.

Pozwolenie na budowę – ile trzeba czekać?

Decydując się na rozpoczęcie budowy domu trzeba zmierzyć się z różnymi formalnościami. Między innymi w większości przypadków konieczne jest uzyskanie stosownego pozwolenia na budowę. No ale ile trzeba czekać na reakcję urzędników? Kiedy zostanie wydana decyzja? Na te pytania odpowiada Robert Tomaszewski – Prezes Zarządu w firmie Saveinvest Sp. z o.o. - portal www.saveinvest.pl.

Ile powinno trwać postępowanie?

Przepisy prawa dość precyzyjnie określają kwestię długości postępowania o wydanie pozwolenia na budowę. Zgodnie z przepisami ustawy – Prawo budowlane – starosta powinien wydać decyzję w sprawie w terminie nie dłuższym niż 65 dni od dnia złożenia przez inwestora wniosku o wydanie takiej decyzji. W toku postępowania mogą jednak zdarzyć się sytuacje, które spowodują wydłużenie tego terminu. Dojdzie na przykład do zawieszenia postępowania albo sytuacji, w której strona nie przedłoży organowi stosownych dokumentów w wyznaczonym terminie. Niestety braki formalne są najczęstszą przyczyną przewlekłości w tego typu postępowaniach – wskazuje Robert Tomaszewski – Prezes Zarządu w firmie Saveinvest Sp. z o.o.

Od czego zależy czas trwania postępowania?

Tak naprawdę w praktyce czas wydania pozwolenia na budowę zależy zatem od wielu czynników. Wpływ na to może mieć między innymi jakość złożonego przez stronę wniosku albo liczba prowadzonych spraw w danym urzędzie. Jeżeli bowiem właściciel nieruchomości we wniosku załączy wszystkie, niezbędne dokumenty, nie zapomni o stosownych pełnomocnictwach, opłatach i odpowiedniej liczbie egzemplarzy, urzędnicza praca będzie całkiem prosta. Z drugiej strony jednak nawet złożenie idealnego wniosku nie pomoże w sytuacji, gdy urząd pęka w szwach od spraw, dotyczących wydania pozwolenia na budowę. Może się okazać, że przewlekłość wynika ze zbyt dużego obłożenia urzędników.

Jak przyspieszyć postępowanie administracyjne?

Strona postępowania musi zatem pamiętać, że dysponuje pewnymi mechanizmami, które mogą przyspieszyć wydanie decyzji. Postępowanie administracyjne regulowane jest bowiem przez przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. Zgodnie z tą ustawą w przypadku bezczynności organu lub przewlekłości postępowania stronie służy ponaglenie. Wnosi się je w dwóch przypadkach – gdy nie załatwiono sprawy w wyznaczonym terminie oraz gdy postępowanie prowadzone jest dłużej, niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy. Ponaglenie należy uzasadnić. Stosowne pismo wnosi się natomiast do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie albo do organu prowadzącego postępowanie, jeżeli nie ma organu wyższego stopnia. Takie ponaglenie musi zostać rozpatrzone w terminie siedmiu dni od jego otrzymania. Uznanie ponaglenia za zasadne ma dwa skutki. Po pierwsze organ otrzyma konkretny termin do załatwienia sprawy. Z kolei pracownik, który z nieuzasadnionych przyczyn nie załatwił sprawy w terminie lub prowadził postępowanie dłużej niż było to niezbędne do załatwienia sprawy podlega odpowiedzialności porządkowej lub dyscyplinarnej.

Jakie są dodatkowe sankcje dla organu?

Należy jednak podkreślić, że organowi administracji powinno zależeć na załatwieniu sprawy w wyznaczonym terminie. Skutki instytucji ponaglenia nie są bowiem jedyną sankcją. W ustawie – Prawo budowlane – przewidziano dodatkowe kary. Jeżeli organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wyda decyzji w sprawie pozwolenia na budowę w terminie 65 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie takiej decyzji organ wyższego stopnia wymierzy mu karę w wysokości 500 złotych za każdy dzień zwłoki. Wpływy z kar stanowią dochód budżetu państwa. Przy dłuższej zwłoce kara może być zatem bardzo odczuwalna – ocenia Robert Tomaszewski – Prezes  Zarządu w firmie Saveinvest Sp. z o.o.

 

Saveinvest sp. z o.o.

www.grunttozysk.pl

Wartościowe informacje na Twojego maila:
Spodobał Ci się artykuł? Poleć go!

Czy wiesz, że 65% Polaków uważa, że najlepszym zabezpieczeniem na
emeryturę jest posiadanie nieruchomości? »

Szukasz najlepszej działki? Bezpłatna pomoc specjalisty

Zadzwoń 500 210 600, lub wypełnij formularz - oddzwonimy do Ciebie!

Po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest sp. z o.o.
Informacja o administratorze

Nasi Partnerzy:

Działka nad Morzem | Inwestowanie w nieruchomości | Mielno Molo
informacja o cookies