Poradniki

Planowanie zakupu nieruchomości i jego realizacja od zawsze wiązała się z licznymi
niewiadomymi i kruczkami prawnymi.
Wychodząc naprzeciw tym pytaniom, postanowiliśmy uruchomić cykl poradników
w których opiszemy wiele aspektów związanych z nieruchomościami.

Podatek rolny – kiedy obowiązuje, jak go obliczyć? Część trzecia.

 

W poprzedniej części poradnika opisane zostały wysokość i wymierzanie podatku rolnego.

 

Zwolnienia i ulgi podatkowe

Zgodnie z art. 12 ustawy o podatku rolnym całkowicie zwolnione są z tego obowiązku podatkowego m.in.  użytki rolne klasy V, VI i VIz; grunty zadrzewione i zakrzewione ustanowione na użytkach rolnych; grunty położone w pasie drogi granicznej; grunty orne, łąki i pastwiska objęte melioracją - w roku, w którym uprawy zostały zniszczone wskutek robót drenarskich; grunty przeznaczone na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha (tylko te będące przedmiotem prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego, nabyte w drodze umowy sprzedaży, lub będące przedmiotem umowy o oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste); grunty gospodarstw rolnych powstałe z zagospodarowania nieużytków - na okres 5 lat, licząc od roku następnego po zakończeniu zagospodarowania; użytki ekologiczne i inne. Od podatku rolnego zwalnia się również uczelnie, publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne zajęte na działalność oświatową czy jednostki badawczo-rozwojowe.

 

Warto pamiętać także, że podatnikom podatku rolnego, w wyszczegółowionych przez ustawę przypadkach, przysługuje ulga inwestycyjna z tytułu wydatków poniesionych na: budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymywania zwierząt gospodarskich lub obiektów służących ochronie środowiska. Dodatkowo, jeżeli  wydatki te nie zostały sfinansowane w całości lub w części z udziałem środków publicznych, ulga inwestycyjna obejmuje także zakup i zainstalowanie: deszczowni, urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę, urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu, słońca, spadku wód). Ulga inwestycyjna przyznawana jest już po zakończeniu inwestycji. Polega na odliczeniu od należnego podatku rolnego poniesionych nakładów inwestycyjnych (udokumentowanych rachunkami) w wysokości 25 proc. Ulga z tytułu tej samej inwestycji nie może być stosowana dłużej niż przez okres 15 lat. Kwota ulgi inwestycyjnej jest odliczana z urzędu w decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego. Podatnicy, którzy obowiązani są do składania deklaracji na podatek rolny odliczają, określoną w decyzji w sprawie ulgi inwestycyjnej, kwotę przyznanej ulgi od należnego podatku rolnego. Bartosz Antos z portalu www.grunttozysk.pl zaznacza, że podatnik traci prawo do odliczenia od podatku rolnego nie wykorzystanej kwoty ulgi inwestycyjnej w przypadku sprzedaży obiektów i urządzeń, od których przyznana została ta ulga, lub przeznaczenia ich na cele inne niż te określone w ustawie. Rada gminy posiada także kompetencje pozwalające jej na wprowadzenie w drodze uchwały (innych niż wspomniane) zwolnień oraz ulg przedmiotowych z uwzględnieniem przepisów mówiących o pomocy publicznej.

 

Saveinvest Sp. z o. o.www.grunttozysk.pl

czytaj dalej »

Wartościowe informacje na Twojego maila:
Spodobał Ci się artykuł? Poleć go!

Czy wiesz, że 65% Polaków uważa, że najlepszym zabezpieczeniem na
emeryturę jest posiadanie nieruchomości? »

Szukasz najlepszej działki? Bezpłatna pomoc specjalisty

Zadzwoń 500 210 600, lub wypełnij formularz - oddzwonimy do Ciebie!

Po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest sp. z o.o.
Informacja o administratorze

Nasi Partnerzy:

Działka nad Morzem | Inwestowanie w nieruchomości | Mielno Molo
informacja o cookies