Jesteś na archiwalnej wersji serwisu.
Zapraszamy na nową stronę www.saveinvest.pl

Poradniki

Planowanie zakupu nieruchomości i jego realizacja od zawsze wiązała się z licznymi
niewiadomymi i kruczkami prawnymi.
Wychodząc naprzeciw tym pytaniom, postanowiliśmy uruchomić cykl poradników
w których opiszemy wiele aspektów związanych z nieruchomościami.

Kto zadecyduje o nazwie drogi wewnętrznej?

Zgodnie z prawem to rada gminy podejmuje uchwałę w sprawie nadania nowej nazwy drodze wewnętrznej - jednak tylko po uprzednim uzyskaniu wyrażonej na piśmie zgody wszystkich właścicieli i współwłaścicieli terenów, na których jest ona zlokalizowana.

W myśl ustawy o drogach publicznych z drogi publicznej może korzystać każdy, zgodnie z jej przeznaczeniem oraz z ograniczeniami (z wyjątkami określonymi we wspomnianej ustawie lub innych przepisach szczególnych). Drogi publiczne ze względu na funkcje w sieci drogowej dzielą się na następujące kategorie: krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne. Drogi gminne to takie o znaczeniu lokalnym niezaliczone do innych kategorii, a uznane przez radę gminy w drodze uchwały za stanowiące uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom – z wyłączeniem dróg wewnętrznych.  Za drogi wewnętrzne bowiem uznaje się zwyczajowo takie drogi, drogi rowerowe, parkingi oraz place przeznaczone do ruchu pojazdów, które nie zostały zaliczone w poczet żadnej z kategorii dróg publicznych oraz nie są zlokalizowane w pasie drogowym tych dróg – wyjaśnia Bartosz Antos z portal www.grunttozysk.pl. Mowa tu przykładowo o drogach w osiedlach mieszkaniowych, dojazdach do gruntów rolnych i leśnych, placach przed dworcami kolejowymi czy autobusowymi, pętlach autobusowych.

Nowe nazwy ulic nadawane są, co do zasady, w drodze uchwały, przez radę gminy. Zgodnie natomiast z art. 8 ust. 1a ustawy o drogach publicznych podjęcie przez radę gminy uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej wymaga uzyskania pisemnej zgody wszystkich właścicieli terenów, na których jest ona zlokalizowana. Nie można przykładowo zasłaniać się faktem akceptacji złożonego przez radę projektu przez organ administracji publicznej wyższego stopnia czy też kwestią współwłasności wielu nieruchomości, która sprawia, że uzgodnienie wspólnego stanowiska, co do zamiany nazwy jest w praktyce trudne do przeprowadzenia. Z inicjatywą nadania nazwy mogą wystąpić zarówno radni, jak i mieszkańcy danej gminy, osoby prawne lub organizacje społeczne. Jest to szczególnie istotny fakt, ze względu na koszty, jakie generuje, głównie dla mieszkańców, wprowadzenie w życie uchwały o zmianie nazwy dróg. Wprowadzenie nowych nazw dróg, zarówno publicznych jak i wewnętrznych, prowadzi co prawda do uściślenia danych adresowych, czy pomaga przy prowadzeniu ewidencji miejscowości ulic i adresów zgodnie z przesłankami prawa geodezyjnego i kartograficznego. Jednak dla mieszkańców wiąże się to przede wszystkim z powstaniem pewnych, czasochłonnych obowiązków prawnych. Mowa tu m.in. o konieczności dokonania zmian we wszystkich dokumentach zawierających adres zamieszkania czy obowiązku zawiadamiania o zmianie adresu wszystkich istotnych urzędów i instytucji publicznych. 

Saveinvest sp. z o.o.

www.grunttozysk.pl

Działki nad morzem_Kto zadecyduje o nazwie drogi wewnętrznej? zdjęcie1
Wartościowe informacje na Twojego maila:
Spodobał Ci się artykuł? Poleć go!

Czy wiesz, że 65% Polaków uważa, że najlepszym zabezpieczeniem na
emeryturę jest posiadanie nieruchomości? »

Szukasz najlepszej działki? Bezpłatna pomoc specjalisty

Zadzwoń 500 210 600, lub wypełnij formularz - oddzwonimy do Ciebie!

Po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest sp. z o.o.
Informacja o administratorze

Nasi Partnerzy:

Działka nad Morzem | Inwestowanie w nieruchomości | Mielno Molo
informacja o cookies