Jesteś na archiwalnej wersji serwisu.
Zapraszamy na nową stronę www.saveinvest.pl

Poradniki

Planowanie zakupu nieruchomości i jego realizacja od zawsze wiązała się z licznymi
niewiadomymi i kruczkami prawnymi.
Wychodząc naprzeciw tym pytaniom, postanowiliśmy uruchomić cykl poradników
w których opiszemy wiele aspektów związanych z nieruchomościami.

Jak przenieść pozwolenie na budowę na inny podmiot?

Wiele osób niechętnie podchodzi do tematu zakupu nieruchomości z nieukończoną budową. Tymczasem tego typu inwestycje najczęściej okazują się niezwykle opłacalne. Jedyne o co należy zadbać to przeniesienie pozwolenia na budowę na nowego właściciela. Jak to zrobić? Na to pytanie odpowiada Bartłomiej Kuźniar – Koordynator Projektów Inwestycyjnych w firmie Saveinvest Sp. z o.o. - www.dzialkanadmorzem.pl.

Czy zakup działki z nieskończonym budynkiem jest opłacalny

Powiedzmy, że poprzedni właściciel nieruchomości napotkał trudności finansowe w realizacji planowanej inwestycji. Postawił fundamenty i pierwsze piętro domu, ale nie wystarczyło funduszy na resztę projektu. Będąc "pod ścianą" chciał szybko sprzedać nieruchomość. Naglący go czas zmusił go więc do znaczącego obniżenia ceny. Takie sytuacje nie stanowią dzisiaj rzadkości. Warto jednak podkreślić, że to nie lada gratka dla osób, poszukujących swoich upragnionych czterech kątów. Możemy bowiem otrzymać tanią nieruchomość z gotowym projektem domu, częściowo ukończonymi pracami i załatwionymi, wszelkimi formalnościami. - wskazuje Bartłomiej Kuźniar. Dla sfinalizowania podjętych już na nieruchomości prac, konieczne jest jedynie przeniesienie pozwolenia na budowę na nowego właściciela.

Przeniesienie pozwolenia na budowę – czy to możliwe?

Co do zasady na gruncie prawa administracyjnego nie ma czegoś takiego jak przeniesienie na inny podmiot praw i obowiązków, wynikających z wydania decyzji administracyjnej. "Istotą aktu administracyjnego jest bowiem jednostronne określenie, przez kompetentny organ administracyjny, praw oraz obowiązków zindywidualizowanego adresata w konkretnej sytuacji i na podstawie konkretnego stanu prawnego." (J. Łętowski, Prawo administracyjne. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 1990). W Prawie budowlanym wprowadzono jednak w tym zakresie wyjątek, odnoszący się do pozwoleń na budowę. Dzięki temu możliwe jest szybsze zrealizowanie niedokończonych inwestycji – podkreśla Bartłomiej Kuźniar.

Przeniesienie pozwolenia na budowę krok po kroku

Zgodnie z przepisami ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane organ, który wydał decyzję o pozwoleniu na budowę jest obowiązany, za zgodą strony, na rzecz której decyzja została wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innego podmiotu, jeżeli przyjmuje on wszystkie warunki zawarte w tej decyzji oraz złoży stosowne oświadczenie. W celu przeniesienia pozwolenia na budowę wszczyna się postępowanie administracyjne, którego stronami są jedynie podmioty, między którymi ma być dokonane przeniesienie decyzji. Postępowanie to prowadzone jest przez organ, który pierwotnie wydał pozwolenie na budowę. Oczywiście, jeżeli uprzednio sprawa przeszła przez dwie instancje, chodzi o organ I instancji. Takie przeniesienie pozwolenia na budowę jest możliwe tylko w trakcie realizacji inwestycji budowlanej, niezależnie od jej stanu zaawansowania. Nie może zatem zostać wydane w stosunku do nieruchomości, które już zostały zrealizowane lub pozwolenie na budowę z jakichś przyczyn zostało usunięte z obrotu prawnego. Ze stosownym wnioskiem może wystąpić zarówno dotychczasowy, jak i nowy inwestor.

Przeniesienie pozwolenia na budowę – wymagane oświadczenia

Należy podkreślić, że skuteczne przeniesienia pozwolenia na budowę uzależnione jest od złożenia dwóch oświadczeń. Dotychczasowy inwestor zgadza się na przeniesienie pozwolenia na budowę, z kolei nowy potwierdza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Oświadczenie dotychczasowego inwestora o wyrażeniu zgody na przeniesienie pozwolenia na budowę może zostać dokonane w dowolnej formie. Dla celów dowodowych wskazana byłaby jednak forma pisemna – zaznacza Bartłomiej Kuźniar. Można je na przykład zawrzeć w akcie notarialnym, zawierającym przeniesienie własności nieruchomości. Z kolei oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane składa się do konkretnego postępowania administracyjnego, dotyczącego przeniesienia pozwolenia na budowę. Jego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę.

 

Saveinvest sp. z o.o.

www.grunttozysk.pl

Wartościowe informacje na Twojego maila:
Spodobał Ci się artykuł? Poleć go!

Czy wiesz, że 65% Polaków uważa, że najlepszym zabezpieczeniem na
emeryturę jest posiadanie nieruchomości? »

Szukasz najlepszej działki? Bezpłatna pomoc specjalisty

Zadzwoń 500 210 600, lub wypełnij formularz - oddzwonimy do Ciebie!

Po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest sp. z o.o.
Informacja o administratorze

Nasi Partnerzy:

Działka nad Morzem | Inwestowanie w nieruchomości | Mielno Molo
informacja o cookies