Jesteś na archiwalnej wersji serwisu.
Zapraszamy na nową stronę www.saveinvest.pl

Poradniki

Planowanie zakupu nieruchomości i jego realizacja od zawsze wiązała się z licznymi
niewiadomymi i kruczkami prawnymi.
Wychodząc naprzeciw tym pytaniom, postanowiliśmy uruchomić cykl poradników
w których opiszemy wiele aspektów związanych z nieruchomościami.

Narada koordynacyjna – najważniejsze informacje dla inwestorów. Poradnik część druga

W poprzedniej części poradnika wyjaśnione zostało dla jakich terenów obowiązkowe będzie przeprowadzenie ustaleń w sprawie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu w formie narady koordynacyjnej. Omówione zostały także dokumenty niezbędne do jej przeprowadzenia.

Procedury dotyczące przebiegu narady koordynacyjnej

Po otrzymaniu wszystkich wymienionych w poprzedniej części poradnika dokumentów starosta wyznacza sposób, termin i miejsce przeprowadzenia narady koordynacyjnej, o czym zawiadamia wnioskodawców, podmioty władające sieciami uzbrojenia terenu, wójtów (burmistrzów i prezydentów miast) na obszarze właściwości, na których mają być sytuowane projektowane sieci uzbrojenia terenu oraz inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w szczególności zarządzające terenami zamkniętymi, w przypadku usytuowania części projektowanej sieci na tych terenach. Warto mieć też na uwadze, że termin narady koordynacyjnej powinien zostać wyznaczony przez starostę na dzień przypadający nie później niż po upływie 14 dni od dnia otrzymania od inwestora lub projektanta (wspomnianego w poprzedniej części poradnika) planu sytuacyjnego – informuje Robert Tomaszewski z portalu www.dzialkanadmorzem.pl. Z narady koordynacyjnej sporządzany jest odpowiedni protokół.

Wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia opłaty za skoordynowanie sieci uzbrojenia terenu na naradzie koordynacyjnej. Wysokość tej opłaty ustalana jest na podstawie załącznika do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne – pod uwagę brane są m.in. takie czynniki jak ilość danego rodzaju sieci i przyłączy, które stanowią przedmiot narady koordynacyjnej.

Narada koordynacyjna odbywa się pod przewodnictwem starosty lub upoważnionej przez niego osoby. Przepisy ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne nie wymagają, by osoba, która wyznaczona została przez starostę posiadała stosowne kwalifikacje. Starosta posiada także uprawnienia, by wyznaczyć termin dodatkowej narady koordynacyjnej, nie później jednak niż 14 dni od dnia wystąpienia wnioskodawcy o jej przeprowadzenie.

Nieobecność na naradzie koordynacyjnej

Warto mieć także na uwadze, że nieobecność którejś z osób zawiadomionych o przeprowadzeniu w danym terminie narady koordynacyjnej nie wpływa bezpośrednio na jej przebieg. Zgodnie bowiem z  art. 28ba. ust. 1 - Prawo geodezyjne i kartograficzne nieobecność na naradzie koordynacyjnej podmiotu należycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia – informuje Robert Tomaszewski z portalu www.dzialkanadmorzem.pl. Przyjmuje się bowiem, że podmiot ten nie składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym.  Jeśli natomiast w ramach narady koordynacyjnej uzgodnione zostaną przez jej uczestników zmiany w usytuowaniu projektowanej sieci uzbrojenia terenu w stosunku do usytuowania przedstawionego na planie sytuacyjnym, to starosta, w nieprzekraczanym terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia narady, ma obowiązek zawiadomić osobę nieobecną o nowych ustaleniach. Osoba zawiadomiona o zmianach ma następnie 7 dni, licząc od dnia doręczenia jej zawiadomienia, na zgłoszenie zastrzeżeń, które mogą stanowić podstawę do przeprowadzenia odrębnej narady – wyjaśnia Robert Tomaszewski z portalu www.dzialkanadmorzem.pl. Zostanie ona przeprowadzona w sytuacji złożenia wniosku o jej przeprowadzenie, jednak w takich okolicznościach nie ma obowiązku uiszczania dodatkowej opłaty. Starosta, podobnie jak w sytuacji przedstawionej powyżej, znów ustala sposób, termin i miejsce przeprowadzenie narady koordynacyjnej, o czym zawiadamia odpowiednie pomioty, ty razem dołącza także treść zgłoszonych zastrzeżeń.

 

W kolejnej części poradnika: jakie elementy zawierać będzie protokół sporządzony z narady koordynacyjnej? Jaką rolę pełni adnotacja na dokumentacji projektowej, czyli co dalej z wynikami narady koordynacyjnej? 

Saveinvest.pl

www.dzialkanadmorzem.pl

Działki nad morzem_Narada koordynacyjna – najważniejsze informacje dla inwestorów. Poradnik część druga zdjęcie1
Wartościowe informacje na Twojego maila:
Spodobał Ci się artykuł? Poleć go!

Czy wiesz, że 65% Polaków uważa, że najlepszym zabezpieczeniem na
emeryturę jest posiadanie nieruchomości? »

Szukasz najlepszej działki? Bezpłatna pomoc specjalisty

Zadzwoń 500 210 600, lub wypełnij formularz - oddzwonimy do Ciebie!

Po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest sp. z o.o.
Informacja o administratorze

Nasi Partnerzy:

Działka nad Morzem | Inwestowanie w nieruchomości | Mielno Molo
informacja o cookies