Poradniki

Planowanie zakupu nieruchomości i jego realizacja od zawsze wiązała się z licznymi
niewiadomymi i kruczkami prawnymi.
Wychodząc naprzeciw tym pytaniom, postanowiliśmy uruchomić cykl poradników
w których opiszemy wiele aspektów związanych z nieruchomościami.

Decyzję organu administracji publicznej można zaskarżyć również w części

Przez długie lata trwały spory w doktrynie prawa na temat możliwości wniesienia odwołania jedynie od części decyzji oraz tego, czy organ administracji mimo wszystko powinien rozpatrywać sprawę całościowo, czy też nie. W końcu, po wielu dyskusjach, problemowi przyjrzał się Naczelny Sąd Administracyjny – 6 lipca 2018 r. wydał rewolucyjny wyrok. Co to oznacza dla stron postępowania?

 

Wszystko za sprawą wierzby białej

Strona nie może tracić, wnosząc odwołanie. To oczywistość, a jednak sądy potrzebowały wiele czasu, aby odnieść tę zasadę do kwestii częściowego odwołania od decyzji organu administracji. - stwierdza Bartosz Antos z portalu www.saveinvest.pl. Sprawa, rozpatrywana przez Naczelny Sąd Administracyjny dotyczyła usunięcia, na wniosek strony, drzew, znajdujących się na nieruchomości, należącej do pewnej spółdzielni mieszkaniowej. Organ I instancji zezwolił na usunięcie drzew, poza jednym – wierzbą białą (odstępując jednocześnie od naliczenia opłaty z tego tytułu), a nadto zobowiązał spółdzielnię do posadzenia 4 nowych drzew w określonym terminie. Strona nie zgodziła się z wydanym rozstrzygnięciem i wniosła odwołanie, ale jedynie w zakresie punktu, dotyczącego odmowy wycięcia wierzby białej. Sprawa trafiła do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które stwierdziło, że organ I instancji nie rozpatrzył sprawy wystarczająco wnikliwie, nie ocenił pewnych, istotnych w sprawie faktów, a zatem zasadne jest ponowne rozpatrzenie sprawy. Organ odwoławczy uchylił zatem decyzję w całości i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania.

Droga sądowa

Spółdzielnia uznała, że uchylenie całej decyzji, mimo że zaskarżono tylko jej część, jest nieprawidłowe, dlatego zwróciła się ze skargą do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. W ocenie strony organ II instancji naruszył art. 139 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (k.p.a.) i zawarty w nim zakaz orzekania na niekorzyść strony. Wojewódzki Sąd Administracyjny nie zgodził się ze stanowiskiem spółdzielni mieszkaniowej i stwierdził, że odwołanie inicjuje postępowanie odwoławcze, w którym organ II instancji jest zobowiązany do całościowej oceny wydanego rozstrzygnięcia, a zatem kompleksowo ocenia zarówno legalność wydanej decyzji, jak i stan prawny. Nie jest przy tym związany zarzutami odwołania. Finalnie sprawa trafiła do Naczelnego Sądu Administracyjnego. W ocenie NSA całościowe rozpatrzenie sprawy byłoby niekorzystne dla strony, co, mając na uwadze treść art. 139 k.p.a. jest niedopuszczalne. Organ II instancji, rozpatrując sprawę winien ocenić zaskarżone orzeczenie wyłącznie w kontekście punktu, odmawiającego wycinki wierzby białej. W pozostałej części decyzja winna stać się natomiast ostateczna i prawomocna.

Komu wyrok NSA ułatwi życie?

Wspominany wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego ma ogromne znaczenie dla wszystkich osób, będących stronami postępowań administracyjnych. Teraz jasne stało się bowiem, że wniesienie częściowego odwołania jest dopuszczalne w świetle obowiązujących przepisów. - podkreśla Bartosz Antos z portalu www.saveinvest.pl. To rewolucyjne orzeczenie, ponieważ otwiera drogę do szybszego zakończenia spraw i nie utrudnia zaplanowanych procesów inwestycyjnych. Jako specjaliści, działający w branży nieruchomości, możemy stwierdzić, że nowe orzeczenie ułatwi życie wszystkim, inwestującym w nieruchomości – dodaje Bartosz Antos z portalu www.saveinvest.pl.

Saveinvest Sp. z o.o.

www.grunttozysk.pl

Wartościowe informacje na Twojego maila:
Spodobał Ci się artykuł? Poleć go!

Czy wiesz, że 65% Polaków uważa, że najlepszym zabezpieczeniem na
emeryturę jest posiadanie nieruchomości? »

Szukasz najlepszej działki? Bezpłatna pomoc specjalisty

Zadzwoń 500 210 600, lub wypełnij formularz - oddzwonimy do Ciebie!

Po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest sp. z o.o.
Informacja o administratorze

Nasi Partnerzy:

Działka nad Morzem | Inwestowanie w nieruchomości | Mielno Molo
informacja o cookies