Jesteś na archiwalnej wersji serwisu.
Zapraszamy na nową stronę www.saveinvest.pl

Poradniki

Planowanie zakupu nieruchomości i jego realizacja od zawsze wiązała się z licznymi
niewiadomymi i kruczkami prawnymi.
Wychodząc naprzeciw tym pytaniom, postanowiliśmy uruchomić cykl poradników
w których opiszemy wiele aspektów związanych z nieruchomościami.

Procedury przy budowie zjazdu publicznego i zjazdu indywidualnego

Jakie warunki musza zostać spełnione, by uzyskać zgodę na lokalizację zjazdu publicznego do planowanej inwestycji, a jakie na zjazd indywidualny? Jakie zmiany w kwestii zjazdów wprowadza znowelizowane prawo budowlane?

Podstawy prawne

Zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych za zjazd uznać należy takie połączenie drogi publicznej z nieruchomością położoną przy drodze, które stanowi bezpośrednie miejsce dostępu do drogi publicznej w rozumieniu 
przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Z kolei § 3 ust. 12 rozporządzenia z dnia 2 marca 1999 r. Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie definiuje zjazd jako część drogi na połączeniu z drogą nie będącą drogą publiczną lub na połączeniu drogi z dojazdem do nieruchomości przy drodze – zastrzegając przy tym, że zjazd nie może być skrzyżowaniem.

Ten ostatni wspomniany akt prawny omawia również różne typy zjazdów – indywidualny oraz publiczny. Zjazd indywidualny jest określany  przez zarządcę drogi jako zjazd do jednego lub kilku obiektów użytkowanych indywidualnie. Zjazd publiczny natomiast to określony przez zarządcę drogi zjazd do co najmniej jednego obiektu, w którym jest prowadzona działalność gospodarcza, a w szczególności do stacji paliw, obiektu gastronomicznego, hotelowego, przemysłowego handlowego lub magazynowego.

Wymagania i parametry

Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne określa również parametry, jakie powinny posiadać zjazdy publiczne i indywidualne. Mówi o dostosowaniu zjazdów do wymogów bezpieczeństwa ruchu na drodze, gabarytów pojazdów oraz do ruchu pieszych.

Co do zasady zjazd publiczny powinien posiadać: szerokość nie mniejszą niż 5,0 m, w tym jezdnię o szerokości nie mniejszej niż 3,5 m i nie większą niż szerokość jezdni na drodze; twardą nawierzchnię w granicach pasa drogowego; przecięcie krawędzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokrąglone łukiem kołowym o promieniu nie mniejszym niż 5 m; pochylenie podłużne zjazdu w obrębie korony drogi dostosowane do jej ukształtowania; na długości nie mniejszej niż 7,0 m od krawędzi korony drogi pochylenie podłużne zjazdu nie większe niż 5 proc., a na dalszym odcinku - nie większe niż 12 proc.; w odpowiednich przypadkach powinien także zostać wyposażony w dodatkowe pasy dla pojazdów skręcających z drogi klasy GP lub G. Zjazd indywidualny nie może z kolei mieć szerokości mniejszej niż 4,5 m (w tym jezdnię o szerokości nie mniejszej niż 3,0 m i nie większej niż szerokość jezdni na drodze); musi posiadać: nawierzchnię co najmniej twardą w granicach pasa drogowego; przecięcie krawędzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokrąglone łukiem kołowym o promieniu nie mniejszym niż 3 m, lub skosem 1 : 1, jeżeli jest to zjazd z ulicy; pochylenie podłużne zjazdu w obrębie korony drogi dostosowane do jej ukształtowania; na długości nie mniejszej niż 5,0 m od krawędzi korony drogi pochylenie podłużne nie większe niż 5 proc., a na dalszym odcinku - nie większe niż 15 proc..

Pozwolenie na budowę czy zgłoszenie?

Zgodnie ze znowelizowanym prawem budowlanym uzyskania pozwolenia na budowę nie wymaga budowa zjazdów z dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz zatok parkingowych na tych drogach – informuje Bartosz Antos  portalu www.grunttozysk.pl. Budowa wspomnianych obiektów wymaga natomiast od inwestora wystąpienia z wnioskiem o uzyskanie zezwolenia na lokalizację zjazdu z drogi, zawierającego proponowaną lokalizację zjazdu oraz jego najważniejsze parametry (wymiary, rodzaj nawierzchni itp.). Dokument ten należy złożyć do zarządcy, właściwego ze względu na rodzaj drogi oraz umiejscowienie zjazdu.

Wniosek o zgodę na lokalizację zjazdu z drogi powiatowej, gminnej lub wojewódzkiej musi zawierać dane inwestora, także dokładnie wyszczególnioną specyfikę zjazdu – zgodną z przedstawionymi powyżej wytycznymi co do jego parametrów. Do wniosku dołączyć należy także kilka innych dokumentów, wśród których najważniejszą jest  mapa do celów opiniodawczych lub tzw. mapa nieaktualizowana, która musi zawierać proponowaną lokalizację zjazdu – to na niej właśnie należy wyrysować zjazd, jego rozmiary, a także wyszczególnić odległości od granic nieruchomości. 

Saveinvest sp. z o.o.

www.grunttozysk.pl

Działki nad morzem_Procedury przy budowie zjazdu publicznego i zjazdu indywidualnego zdjęcie1
Wartościowe informacje na Twojego maila:
Spodobał Ci się artykuł? Poleć go!

Czy wiesz, że 65% Polaków uważa, że najlepszym zabezpieczeniem na
emeryturę jest posiadanie nieruchomości? »

Szukasz najlepszej działki? Bezpłatna pomoc specjalisty

Zadzwoń 500 210 600, lub wypełnij formularz - oddzwonimy do Ciebie!

Po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest sp. z o.o.
Informacja o administratorze

Nasi Partnerzy:

Działka nad Morzem | Inwestowanie w nieruchomości | Mielno Molo
informacja o cookies