Jesteś na archiwalnej wersji serwisu.
Zapraszamy na nową stronę www.saveinvest.pl

Poradniki

Planowanie zakupu nieruchomości i jego realizacja od zawsze wiązała się z licznymi
niewiadomymi i kruczkami prawnymi.
Wychodząc naprzeciw tym pytaniom, postanowiliśmy uruchomić cykl poradników
w których opiszemy wiele aspektów związanych z nieruchomościami.

Wszystko, co inwestor powinien wiedzieć o decyzji środowiskowej. Część pierwsza

W jakich okolicznościach konieczne będzie uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach? Jakich formalności administracyjnych należy dopełnić? Jaka jest zależność pomiędzy decyzją środowiskową a pozwoleniem na budowę?

Dla jakich przedsięwzięć musimy uzyskać decyzję środowiskową?

Podstawowym aktem prawnym, który reguluje zagadnienia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko jest ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Zgodnie z zawartymi tam wytycznymi decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – decyzja środowiskowa -  określa wpływ planowanego przedsięwzięcia na środowisko, wraz z przesłankami, które mają na celu ograniczenie negatywnych skutków jego realizacji i późniejszej eksploatacji. Uzyskanie decyzji środowiskowej jest obligatoryjne dla przedsięwzięć, które w prawodawstwie określane są jako „mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko” oraz „mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko”. Chodzi o takie inwestycje, których realizacja może spowodować negatywne skutki w uwarunkowaniach środowiskowych – wyjaśnia Bartosz Antos z portalu www.dzialkanadmorzem.pl. Są to przykładowo: linie kolejowe, instalacje do przesyłu ropy i innych produktów naftowych, instalacje do wyrobu i przesyłu substancji chemicznych, obiekty jądrowe, sztuczne zbiorniki wodne, składowiska odpadów promieniotwórczych czy elektrownie wiatrowe. Aby sprawdzić czy planowane przedsięwzięcie wymaga dodatkowo przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko należy zapoznać się z treścią rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. W dokumencie tym wyszczególnione zostały rodzaje przedsięwzięć, które w oparciu o ich charakter, mogą zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, lub też mogą potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko oraz przypadki, w których zmiany dokonywane w obiektach mogą zostać zakwalifikowane jako wymienione wcześniej rodzaje przedsięwzięć. Do pierwszej grupy obiektów należą m.in. instalacje do wyrobu substancji przy zastosowaniu procesów chemicznych, instalacje do wytwarzania produktów farmaceutycznych przy zastosowaniu procesów biologicznych lub chemicznych, elektrownie konwencjonalne, elektrociepłownie, elektrownie jądrowe, instalacje do przesyłu ropy naftowej, autostrady oraz drogi ekspresowe i inne. Ocena oddziaływania na środowisko dla tej grupy obiektów przeprowadzana jest obligatoryjnie – podkreśla Bartosz Antos z portalu www.dzialkanadmorzem.pl. Jeśli natomiast planowane przedsięwzięcia należą do grupy obiektów mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (przykładowo elektrownie wodne) to przeprowadzenie oceny wymagane jest wtedy, gdy konieczność taką stwierdzi organ właściwy do wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych.

Treść decyzji środowiskowej

W decyzji środowiskowej właściwy organ administracyjny określa: rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia, warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub 
użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich – wymienia Bartosz Antos z portalu www.dzialkanadmorzem.pl.  Co więcej, decyzja środowiskowa określi także wymagania dotyczące ochrony środowiska, wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii na terenie obiektu, a w szczególnych przypadkach określa nawet kroki mające na celu rekompensatę za wyrządzone niekorzystne zmiany.

 

W kolejnej części poradnika przedstawiony zostanie proces uzyskiwania decyzji środowiskowej oraz kluczowa kwestia, czyli zależność pomiędzy tą decyzją administracyjną oraz pozwoleniem na budowę.

Saveinvest sp. z o.o.

www.grunttozysk.pl

Działki nad morzem_Wszystko, co inwestor powinien wiedzieć o decyzji środowiskowej. Część pierwsza   zdjęcie1
Wartościowe informacje na Twojego maila:
Spodobał Ci się artykuł? Poleć go!

Czy wiesz, że 65% Polaków uważa, że najlepszym zabezpieczeniem na
emeryturę jest posiadanie nieruchomości? »

Szukasz najlepszej działki? Bezpłatna pomoc specjalisty

Zadzwoń 500 210 600, lub wypełnij formularz - oddzwonimy do Ciebie!

Po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest sp. z o.o.
Informacja o administratorze

Nasi Partnerzy:

Działka nad Morzem | Inwestowanie w nieruchomości | Mielno Molo
informacja o cookies