Poradniki

Planowanie zakupu nieruchomości i jego realizacja od zawsze wiązała się z licznymi
niewiadomymi i kruczkami prawnymi.
Wychodząc naprzeciw tym pytaniom, postanowiliśmy uruchomić cykl poradników
w których opiszemy wiele aspektów związanych z nieruchomościami.

Wszystko, co powinniśmy wiedzieć o dokumentacji podatkowej cen transferowych. Część pierwsza

W jakich okolicznościach podatnicy zobowiązani będą do przedłożenia dokumentacji cen transferowych? Z czym wiąże się sankcyjna stawka podatku? Jaka dokumentacja potwierdzająca cenę transferową uznana zostanie przez organy podatkowe za odpowiednią?

Ceny, po których dane przedsiębiorstwo przekazuje towary oraz dobra niematerialne, bądź świadczy usługi podmiotom powiązanym, nazywane są cenami transferowymi. Ze względu na fakt, że nie są one negocjowane na wolnym rynku, mogą znacząco się różnic od cen, jakie mogą obowiązywać przy porównywalnych transakcjach zawieranych przez podmioty niepowiązane. Często dochodzi do sytuacji, w których ceny transferowe wykorzystywane są przez podatników do minimalizacji należności podatkowych. Jakie mogą być konsekwencje takich działań i czym jest dokumentacja podatkowa cen transferowych? 

Zgodnie z art. 19 ust 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (zw. dalej ustawą o CIT) podatek dochodowy od osób prawnych wynosi 19 proc. podstawy opodatkowania. W myśl natomiast art. 19 ust. 4 ustawy o CIT w sytuacji, gdy organy podatkowe lub organy kontroli skarbowej określą (na podstawie art. 11 wspomnianej wcześniej ustawy), że podatnik uzyskał dochód w wysokości wyższej (lub stratę w wysokości niższej) niż ten zadeklarowany przez niego w związku ze sfinalizowaniem transakcji (o których mowa w art. 9a) a podatnik nie przedłoży tym organom wymaganej dokumentacji podatkowej, to różnica między dochodem zadeklarowanym przez podatnika a kwotą określoną przez orany opodatkowana zostaje sankcyjną 50-procentową stawką. Dla przypomnienia, wspomniany wcześniej art. 9a nakłada na podatnika obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej w przypadku, gdy wartość danej transakcji z podmiotami powiązanymi przekroczy określony próg pieniężny. W sytuacji natomiast, gdy podmioty powiązane dokonują kilku transakcji, obowiązek przedstawienia dokumentacji dotyczy tylko tych transakcji, które przekraczają określony w ustawie limit.

Podatnik, u którego organy wykryją nieprawidłowości dotyczące skontrolowanych cen transferowych (jeśli dochodów nie wykaże lub wykaże dochody zaniżone), na doręczenie odpowiedniej dokumentacji podatkowej ma 7 dni, licząc od dnia doręczenia żądania – informuje Bartosz Antos z portalu www.grunttozysk.pl. Jeśli podatnik w określony terminie przedstawi odpowiednią dokumentację podatkową to wspomniana wcześniej różnica między dochodem określonym (stratą określoną w prawidłowej wysokości) a dochodem wykazanym (stratą wykazaną przez podatnika) także podlegać będzie opodatkowaniu – tu jednak nie zostanie zastosowana podwyższona stawka i wynosić będzie ona 19 proc., a nie jak w przypadku braku złożenia stosownej dokumentacji 50 proc. Dokumentacja podatkowa cen transferowych powinna uwzględniać takie zagadnienia jak m.in.: określenie funkcji podmiotów uczestniczących w transakcji; podejmowane w związku z tą transakcją ryzyko i oczekiwane przez podatnika korzyści związane z transakcją; aktywa, których transakcja dotyczy; wszystkie przewidywane koszty związane z transakcją; metodę i formę zapłaty.

Warto mieć jednak na uwadze, że zaprezentowane powyżej stawki podatkowe nie są jedynymi konsekwencjami, jakie organy podatkowe mogą wyciągnąć w sytuacji braku złożenia, braku ujawnienia przedmiotu lub podstawy opodatkowania czy złożenia niezgodnej ze stanem faktycznym informacji podatkowej. Należy pamiętać o przesłankach zawartych w ustawie z 10 września 199 r. – kodeks karny skarbowy.

W kolejnej części poradnika: jaka dokumentacja podatkowa uznana będzie przez organy podatkowe za odpowiednią, czyli kiedy podatnik nie zostanie obciążony sankcyjną stawką podatkową?

 

Bartosz Antos

Wiceprezes Saveinvest

www.saveinvest.plwww.dzialkanadmorzem.pl

Saveinvest sp. z o.o.

www.grunttozysk.pl

Działki nad morzem_Wszystko, co powinniśmy wiedzieć o dokumentacji podatkowej cen transferowych. Część pierwsza  zdjęcie1
Wartościowe informacje na Twojego maila:
Spodobał Ci się artykuł? Poleć go!

Czy wiesz, że 65% Polaków uważa, że najlepszym zabezpieczeniem na
emeryturę jest posiadanie nieruchomości? »

Szukasz najlepszej działki? Bezpłatna pomoc specjalisty

Zadzwoń 500 210 600, lub wypełnij formularz - oddzwonimy do Ciebie!

Po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest sp. z o.o.
Informacja o administratorze

Nasi Partnerzy:

Działka nad Morzem | Inwestowanie w nieruchomości | Mielno Molo
informacja o cookies