Poradniki

Planowanie zakupu nieruchomości i jego realizacja od zawsze wiązała się z licznymi
niewiadomymi i kruczkami prawnymi.
Wychodząc naprzeciw tym pytaniom, postanowiliśmy uruchomić cykl poradników
w których opiszemy wiele aspektów związanych z nieruchomościami.

Kodeks urbanistyczno-budowlany a uproszczenia w formalnościach budowlanych. Część pierwsza

Trwają prace legislacyjne nad kodeksem urbanistyczno-budowlanym. Część z przyjętych w nich rozwiązań może wejść w życie nawet przed samym kodeksem. Jakie zmiany, szczególnie w kwestii formalności administracyjnych, przewiduje projekt tego kodeksu?

Trwają prace legislacyjne nad projektem kodeksu urbanistyczno-budowlanego. Wprowadzi on sporo, z perspektywy inwestorów bardzo istotnych zmian, szczególnie jeśli chodzi o formalności administracyjne – informuje Bartosz Antos z portalu www.dzialkanadmorzem.pl. Głównym celem kodeksu jest bowiem skrócenie oraz doprowadzanie do usprawnienia procesu inwestycyjno-budowlanego, m.in. poprzez likwidację nierzadko całkowicie zbędnych obowiązków administracyjnych, jakie nakładane są na inwestorów. Zaplanowane zmiany mają zostać wprowadzone stopniowo, etapami, aby uniknąć nieprozumień pomiędzy inwestorami a urzędami, aby każda ze stron miała czas na zapoznanie się z nowo wprowadzonymi zasadami. Co więcej, kodeks urbanistyczno-budowlany ma w zamyśle jego twórców nie tylko regulować kwestie związane z budownictwem – ma mieć także namacalny wpływ na takie obiekty jak drogi, linie kolejowe, lotniska czy sieci energetyczne.

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa zapowiedziało, że część z przyjętych w projekcie rozwiązań może wejść w życie wcześniej niż cały kodeks. Dotyczy to głównie zmian zaproponowanych w projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw z związku z uproszczeniami procesu inwestycyjno-budowlanego, czyli m.in. tzw. obszarów zorganizowanego inwestowania (w skrócie OZI) oraz zasad przyłączania powstających inwestycji do sieci dostarczających media. Zgodnie z treścią projektu gminy będą posiadać uprawnienia, by wyznaczyć w specjalnych planach regulacyjnych obszary zorganizowanego inwestowania, które w niektórych przypadkach będą mogły nawet być sprzeczne z treścią uchwalonego dla danego terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego bądź studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – informuje Bartosz Antos z portalu www.dzialkanadmorzem.pl. Co więcej, inwestorzy mogą zdecydować się na sfinansowanie prac przygotowawczych planu regulacyjnego oraz osobiście uczestniczyć w procedurze zmierzającej do jego uchwalenia. Na takich terenach mają obowiązywać ponadto uproszczenia w formalnościach budowlanych – wydawane będą zgody budowlane w formie zintegrowanego pozwolenia na budowę, które ma objąć kilka decyzji administracyjnych przykładowo pozwolenie na budowę, decyzje o podziale nieruchomości czy nawet zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów. Takie zgody budowlane mają być wydawane z ramienia starosty (prezydenta miasta na prawach powiatu), lub też w przypadku większych, bardziej skomplikowanych inwestycji, przez wojewodę.                                 

Zmiany zaproponowane przez Ministerstwo dotyczą także decyzji o warunkach zabudowy. Konkretniej, chodzi o doprecyzowanie zasad ich udzielania oraz położenie większego nacisku na konieczność uzupełniania zabudowy już istniejącej. Rozwiązanie to ma zwalczyć brak ładu przestrzennego, do którego doprowadziło wydawane decyzji administracyjnych (np. pozwolenia na budowę) w oparciu o nieadekwatne do rzeczywistej sytuacji warunki zabudowy pozwalające na rozpraszanie zabudowy, czy budowę obiektów o funkcjach niepasujących do otoczenia – wyjaśnia Bartosz Antos z portalu www.dzialkanadmorzem.pl.

Wśród zaproponowanych w projekcie kodeksu urbanistyczno-budowlanego zmian znalazły się również takie dotyczące mediów. W ściśle określonych okolicznościach przedsiębiorstwa sieciowe zobowiązane będą do uiszczenia kary z tytułu opóźnienia w wydaniu technicznych warunków przyłączenia inwestycji do sieci.

W kolejnej części artykułu omówione zostanie kilka kolejnych zmian, jakie mogą zostać wprowadzone w ramach wejścia w życie kodeksu urbanistyczno-budowlanego – m.in. propozycja, by w ramach projektu budowlanego zostały wydzielone projekt inwestycyjny oraz projekt techniczny; czy uproszczenia w budowie obiektów jednorodzinnych.

Saveinvest sp. z o.o.

www.grunttozysk.pl

Działki nad morzem_Kodeks urbanistyczno-budowlany a uproszczenia w formalnościach budowlanych. Część pierwsza zdjęcie1
Wartościowe informacje na Twojego maila:
Spodobał Ci się artykuł? Poleć go!

Czy wiesz, że 65% Polaków uważa, że najlepszym zabezpieczeniem na
emeryturę jest posiadanie nieruchomości? »

Szukasz najlepszej działki? Bezpłatna pomoc specjalisty

Zadzwoń 500 210 600, lub wypełnij formularz - oddzwonimy do Ciebie!

Po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest sp. z o.o.
Informacja o administratorze

Nasi Partnerzy:

Działka nad Morzem | Inwestowanie w nieruchomości | Mielno Molo
informacja o cookies