Poradniki

Planowanie zakupu nieruchomości i jego realizacja od zawsze wiązała się z licznymi
niewiadomymi i kruczkami prawnymi.
Wychodząc naprzeciw tym pytaniom, postanowiliśmy uruchomić cykl poradników
w których opiszemy wiele aspektów związanych z nieruchomościami.

Sprzedaż nieruchomości a podatek VAT. Część druga

W poprzedniej części artykułu omówione zostały aspekty, jakie będą brane pod uwagę przy rozstrzyganiu, czy dana transakcja sprzedaży nieruchomości powinna zostać uznana za działalność gospodarczą, czy też działania podjęte przez zbywającego mieszczą się w ramach prawa do rozporządzania prywatnym majątkiem.

Jak zostało już wspomniane, zgodnie z przepisami ustawy o VAT i dyrektywą unijną, opodatkowaniu podatkiem VAT podlega działanie, któremu można przypisać znamiona działalności gospodarczej. Aby lepiej zobrazować, w jakich okolicznościach transakcja nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT, ponieważ mieścić się będzie w granicach zarządu majątkiem prywatnym, przywołane zostanie kilka przykładów wraz z odpowiednimi interpretacjami skarbowymi.

Sprzedający nieruchomość jest rolnikiem zryczałtowanym, który do tej pory użytkował swój grunt wyłącznie na cele rolnicze. W międzyczasie gmina doprowadziła do uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, w ramach którego zmienione zostało przeznaczenie tych ziem na budowlane. W trakcie prac nad tym dokumentem właściciel nie starał się o zmianę statusu swojej nieruchomości - nie wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji ustalającej warunki zabudowy.  Przy decydowaniu się na sprzedaż gruntu nie poniósł żadnych nakładów związanych z jego przygotowaniem do transakcji – przykładowo nie doprowadził do uzbrojenia terenu – podzielił jedynie grunt na mniejsze działki. Sprzedający nie prowadzi żadnej pozarolniczej działalności gospodarczej.

W przedstawionej tu sytuacji osoba sprzedająca nieruchomość nie będzie występować w charakterze podatnika VAT. W optyce fiskusa bowiem nie podejmował on żadnych działań, które mogłyby wykroczyć poza zarząd majątkiem prywatnym, nie mamy zatem do czynienia z profesjonalnym obrotem nieruchomościami – interpretacja Izby Skarbowej w Poznaniu z 21 października 2015 r., ILPP3/4512-1-117/15-2/DC. Analogicznie przedstawiałaby się sytuacja, w której rolnik gruntu nie zakupił, ale otrzymał go w drodze darowizny, umowy o dożywocie czy też w ramach schedy. Idąc dalej, o powstaniu obowiązku podatkowego podatku VAT nie decyduje także fakt, że osoba sprzedająca posiada status rolnika zryczałtowanego – stanowisko to potwierdza m.in. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 14 czerwca 2012 r., sygnatura akt: I FSK 1453/11. Z kolei, według interpretacji katowickiej Izby Skarbowej (IBPP1/443-1252/14/LSz), sprzedaż wydzielonych przez niego mniejszych parceli mogłaby podlegać VAT jako sprzedaż składników majątku wykorzystywanych na potrzeby działalności gospodarczej, w sytuacji, gdy rolnik zarejestrował się jako podatnik VAT czynny.

Warto w tym miejscu także wyraźnie zaznaczyć, że o profesjonalnym obrocie nieruchomościami nie może decydować fakt, że właściciel nieruchomości występował do rady gminy z prośbą o zmianę treści studium bądź miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – przypomina Bartosz Antos z portalu www.grunttozysk.pl. Nawet jeśli na skutek uchwalenia nowych dokumentów grunty zyskały charakter budowlany, sprzedający nie może jedynie na tej podstawie zostać uznany za podatnika VAT – interpretacja Izby Skarbowej w Warszawie z 23 października 2014 r., IPPP2/443-754/14-4/DG czy wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. Z 30 lipca 2014., sygnatura akt: I SA/Go 367/14.

Za kolejny przykład posłuży osoba zbywająca nieruchomość otrzymaną w spadku. Nie prowadzi ona żadnej działalności gospodarczej. Dokonała jedynie podziału gruntu oraz wystąpiła z wnioskiem o uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy.

W wielu interpretacjach izb skarbowych możemy odnaleźć stanowisko, zgodnie z którym uzyskanie warunków zabudowy, czy  podział na mniejsze działki nie dają przesłanek, by domniemywać, że podęte zostały czynności wykraczające poza zwykły zarząd nieruchomościami, czyli związane były z wykonywaniem prawa własności, a nie profesjonalnym obrotem nieruchomościami (Interpretacja Izby Skarbowej w Poznaniu z 17 listopada 2015 r., ILPP5/4512-1-176/15-4/AK).

W kolejnej części artykułu omówiony zostanie przykład sprzedaży lokali powstałych z przebudowy domu stanowiącego majątek prywatny podatnika – czy taka transakcja podlegać będzie podatkowi VAT? 

Saveinvest sp. z o.o.

www.grunttozysk.pl

Działki nad morzem_Sprzedaż nieruchomości a podatek VAT. Część druga   zdjęcie1
Wartościowe informacje na Twojego maila:
Spodobał Ci się artykuł? Poleć go!

Czy wiesz, że 65% Polaków uważa, że najlepszym zabezpieczeniem na
emeryturę jest posiadanie nieruchomości? »

Szukasz najlepszej działki? Bezpłatna pomoc specjalisty

Zadzwoń 500 210 600, lub wypełnij formularz - oddzwonimy do Ciebie!

Po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest sp. z o.o.
Informacja o administratorze

Nasi Partnerzy:

Działka nad Morzem | Inwestowanie w nieruchomości | Mielno Molo
informacja o cookies