Poradniki

Planowanie zakupu nieruchomości i jego realizacja od zawsze wiązała się z licznymi
niewiadomymi i kruczkami prawnymi.
Wychodząc naprzeciw tym pytaniom, postanowiliśmy uruchomić cykl poradników
w których opiszemy wiele aspektów związanych z nieruchomościami.

Kiedy można zaskarżyć wysokość podatku od nieruchomości? Część druga

W poprzedniej części poradnika przedstawione zostały najważniejsze kwestie dotyczące podatku od nieruchomości – kto i kiedy zobowiązany jest do uiszczenia tej formy daniny oraz w jaki sposób ustalana jest jej wysokość.

Jak zostało już wspomniane w poprzedniej części poradnika rada gminy, w formie uchwały, wyznacza wysokość stawek podatków i opłat lokalnych dla nieruchomości znajdujących się w obrębie jej granic administracyjnych – z uwzględnieniem wyznaczonych przez Ministra Finansów maksymalnych należności. Podatek od nieruchomości na rok podatkowy od osób fizycznych, jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego – przypomina Robert Tomaszewski z portalu www.grunttozysk.pl. Zgodnie z 11a. ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty, czyli do 15 marca danego roku. Co więcej, zgodnie z treścią wspomnianej ustawy, nie wszczyna się postępowania, a postępowanie wszczęte umarza się, jeżeli wysokość zobowiązania podatkowego na dany rok podatkowy nie przekraczałaby, określonych na dzień 1 stycznia roku podatkowego, najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830). W takim przypadku decyzja umarzająca postępowanie podatkowe pozostawiana jest w aktach sprawy, a organ jest nią związany od chwili wydania.

Zaprezentowane w poprzedniej części poradnika stawki wyznaczone dyrektywą Ministra Finansów nie mogą zostać przekroczone przez radę gminy. Może ona natomiast, zgodnie z prawem, przy określaniu wysokości stawek dla nieruchomości znajdujących się w jej granicach administracyjnych, zróżnicować ich wysokość dla poszczególnych rodzajów przedmiotów opodatkowania, uwzględniając w szczególności lokalizację, rodzaj prowadzonej działalności, rodzaj zabudowy, przeznaczenie lub też sposób wykorzystywania gruntu – wymienia Robert Tomaszewski z portalu www.grunttozysk.pl. Z kolei stawki dla budynków mogą być warunkowane ich stanem technicznym lub wiekiem.

Co może zrobić podatnik, jeśli nie zgadza się on z wysokością podatku ustalonego dla jego nieruchomości? W jaki sposób może interweniować i o czym powinien pamiętać? W jaki sposób można wnosić o zminimalizowanie obciążeń podatkowych w tym zakresie? Warto pamiętać, że podatnicy mogą zaskarżyć uchwałę rady gminy (lub rady miasta) albo odwołać się od otrzymanej decyzji administracyjnej. Należy mieć jednak na uwadze, że takie działania przyniosą zamierzone rezultaty, czyli doprowadzą do podważenia wysokości podatku, tylko w sytuacji, gdy dana uchwała, decyzja lub też całe postępowanie, które doprowadziło do ich wydania, będą obarczone pewnymi wadami – podkreśla Robert Tomaszewski z portalu www.grunttozysk.pl.

Podatnik ma prawo, by odwołać się od doręczonej mu decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości na zasadach ogólnych - a więc zgodnie z przepisami ordynacji podatkowej. Odwołanie takie powinno zostać wniesione za pośrednictwem prezydenta miasta (burmistrza lub wójta) do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w nieprzekraczalnym terminie 14 dni – licząc od dnia doręczenia stosownej decyzji.

 

W kolejnej części poradnika: na czym polega wezwanie do usunięcia naruszenia w prawie? Kto i w jakich okolicznościach może zaskarżyć uchwałę rady gminy w sprawie wysokości stawek podatków i opłat lokalnych dla nieruchomości?

 

 

Robert Tomaszewski

Prezes Saveinvest

www.saveinvest.pl, www.grunttozysk.pl

Saveinvest sp. z o.o.

www.grunttozysk.pl

Wartościowe informacje na Twojego maila:
Spodobał Ci się artykuł? Poleć go!

Czy wiesz, że 65% Polaków uważa, że najlepszym zabezpieczeniem na
emeryturę jest posiadanie nieruchomości? »

Szukasz najlepszej działki? Bezpłatna pomoc specjalisty

Zadzwoń 500 210 600, lub wypełnij formularz - oddzwonimy do Ciebie!

Po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest sp. z o.o.
Informacja o administratorze

Nasi Partnerzy:

Działka nad Morzem | Inwestowanie w nieruchomości | Mielno Molo
informacja o cookies