Jesteś na archiwalnej wersji serwisu.
Zapraszamy na nową stronę www.saveinvest.pl

Poradniki

Planowanie zakupu nieruchomości i jego realizacja od zawsze wiązała się z licznymi
niewiadomymi i kruczkami prawnymi.
Wychodząc naprzeciw tym pytaniom, postanowiliśmy uruchomić cykl poradników
w których opiszemy wiele aspektów związanych z nieruchomościami.

Unijne dofinansowanie na walkę z zagrożeniem powodziowym

Jakie rodzaje inwestycji mogą liczyć na unijne dofinansowanie w ramach tzw. ograniczania zagrożeń naturalnych?

Walka z zagrożeniem powodziowym możliwa jest  teraz także przy współudziale funduszy europejskich – za sprawą konkursu ogłoszonego na udzielenie dofinansowania projektom wpisującym się w cele szczegółowe oraz kryteria przyjęte dla  Działania 11.1. Ograniczanie zagrożeń naturalnych, w ramach OP 11 Środowisko – informuje Bartosz Antos z portalu www.grunttozysk.pl. Wspomniana tu część Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 miała wyłonić najlepsze projekty, które otrzymają dofinansowanie sięgające 85 proc. kosztów kwalifikowanych. Nabór wniosków zakończył się 28 lutego 2017 r., a wyniki konkursu ogłoszone zostaną w czerwcu tego samego roku.

Wśród projektów, które mogły liczyć na pozyskanie unijnych funduszy wymienia się: budowę lub przebudowę urządzeń małej retencji (w tym zbiorników retencyjnych) oraz tworzenie innych form zwiększania retencyjności (typ projektu 1); budowę, rozbudowę i przebudowę systemów odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych (typ projektu 2); budowę, rozbudowę i przebudowę indywidualnych systemów zatrzymywania i zagospodarowania wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania w ramach mini programów przygotowywanych przez gminy lub stowarzyszenia założone przez mieszkańców (typ projektu 3); tworzenie i rozbudowę systemów monitoringu środowiska, w tym m.in. systemów informowania, ostrzegania i reagowania na zagrożenia w szczególności powodziowe (typ projektu 4); zakup i modernizację specjalistycznego wyposażenia jednostek ratownictwa (typ projektu 5); zakup i instalację systemów powiadamiania i alarmowania ludności oraz zintegrowanej łączności (typ projektu 6).

Zgodnie z regulaminem konkursu do złożenia wniosków o dofinansowanie dla typów projektów od 1 do 4 uprawnieni zostali: jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego oraz spółki z udziałem jednostek samorządu terytorialnego, podmioty wykonujące zadania jst/związku komunalnego, podmioty działające w oparciu o umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym, jednostki administracji rządowej, organizacje pozarządowe, PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne, spółki wodne. Natomiast dla projektów typu 5 oraz 6 uprawnieni do ubiegania się o pozyskanie unijnych funduszy zostali: jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego oraz spółki z udziałem jednostek samorządu terytorialnego, podmioty wykonujące zadania jst/związku komunalnego, podmioty działające w oparciu o umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym, jednostki administracji rządowej, straż pożarna, policja.

Saveinvest sp. z o.o.

www.grunttozysk.pl

Działki nad morzem_Unijne dofinansowanie na walkę z zagrożeniem powodziowym  zdjęcie1
Wartościowe informacje na Twojego maila:
Spodobał Ci się artykuł? Poleć go!

Czy wiesz, że 65% Polaków uważa, że najlepszym zabezpieczeniem na
emeryturę jest posiadanie nieruchomości? »

Szukasz najlepszej działki? Bezpłatna pomoc specjalisty

Zadzwoń 500 210 600, lub wypełnij formularz - oddzwonimy do Ciebie!

Po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest sp. z o.o.
Informacja o administratorze

Nasi Partnerzy:

Działka nad Morzem | Inwestowanie w nieruchomości | Mielno Molo
informacja o cookies